Według danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych Prawo.pl, w 2023 r. zakończyło się 13 023 kontroli podatkowych, z czego 7053 (54 proc.) kontrole dotyczyły VAT. We wszystkich przeprowadzonych w 2023 r. kontrolach podatkowych wykazano uszczuplenia wynoszące 1,9 mld zł. Kontrole podatkowe dotyczą zwykle bieżących rozliczeń podatników i nieprawidłowości o mniejszym charakterze. 

Kontrole podatkowe zakończone w 2023 r. dotyczyły:

 • VAT - 7053,
 • PIT - 5503,
 • CIT - 1184,
 • akcyzy - 57,
 • pozostałych podatków - 457.

MF zastrzega, że jedna kontrola może obejmować więcej niż jeden tytuł podatkowy.

W 2023 r. zakończyło się 7186 kontroli celno-skarbowych, z czego 4082 (57 proc.) dotyczyło VAT. Kontrole te wykazały uszczuplenia na kwotę ogółem 4,9 mld zł. Kontrole celno-skarbowe są rzadsze niż kontrole podatkowe, ponieważ są nakierowana na identyfikację istotnych nieprawidłowości. 

Kontrole celno-skarbowe zakończone w 2023 r. dotyczyły:

 • VAT - 4082,
 • CIT – 1745,
 • PIT – 1263,
 • akcyzy – 89,
 • pozostałych podatków - 35.

 

Według danych Ministerstwa Finansów, w 279 zakończonych kontrolach celno-skarbowych wykazano nieprawidłowościami skutkującymi ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji) na kwotę ok. 207 mln zł.

Z kolei wśród kontroli podatkowych - w 1414 zakończonych kontrolach VAT wykazano nieprawidłowości skutkujące ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji) na kwotę ok. 250 mln zł.

Czytaj również: Coraz więcej kontroli VAT, rośnie też ryzyko sankcji >>

W poprzednich latach liczba zakończonych kontroli celno-skarbowych wynosiła:

 • w 2020 r. - 2351,
 • w 2021 r. – 2966,
 • w 2022 r. - 4033.