Rolnik może kupić używany ciągnik bez PCC

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy

Jeżeli majątek podlegający sprzedaży był wykorzystywany do działalności rolniczej zwolnionej z VAT, a kupujący jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw produktów rolnych lub świadczącym usługi zwolnione z VAT, sama czynność sprzedaży pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania VAT. Kupujący nie jest więc zobligowany do zapłaty PCC.

27.06.2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie na rozliczenia podatkowe

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Będzie to skutkowało kilkoma istotnymi zmianami w rozliczaniu podatków. Najważniejszą sprawą jest powrót obowiązkowego raportowania krajowych schematów podatkowych. Wróci także konieczność posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji i szybszego zgłaszania skarbówce płatności na rachunki spoza tzw. białej listy podatników VAT.

27.06.2023

Przedsiębiorcy mają szanse na zwrot zapłaconej wcześniej sankcji VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Organy podatkowe nie mogą już wymierzać automatycznie dodatkowego zobowiązania w VAT. Jego wysokość muszą dostosować do „przewinienia” podatnika. Zmiana jest efektem orzeczenia TSUE, ale nastąpiła dopiero po dwóch latach od opublikowania wyroku. Według ekspertów, w tym czasie skarbówka nie powinna w ogóle stosować sankcji w stosunku do podatników, którzy nie byli oszustami i nie działali w złej wierze. Ci którzy zapłacili, mogą wystąpić o zwrot.

26.06.2023

Krajowy System e-Faktur zmieni dotychczasowy system rozliczeń

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Od 1 lipca 2024 r. większość polskich podatników VAT rozpocznie obligatoryjne korzystanie z nowego systemu stworzonego przez Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie, które wprowadzi wiele nowości w zakresie fakturowania, będzie stanowić duże wyzwanie dla podatników – mówi Sławomir Buszko, partner w ID Advisory.

23.06.2023

Od lipca łatwiej będzie rozliczyć VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy wystawiający korekty faktur VAT w walutach obcych zastosują, co do zasady, taki sam kurs walut, jak przy fakturach pierwotnych. Nowe przepisy mają też wyeliminować obowiązek posiadania faktury przy odliczaniu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale nie w każdym przypadku. Według ekspertów zmiany, które wprowadza pakiet SLIM VAT 3, będą korzystne dla podatników.

20.06.2023

Mieszkanie służbowe dla pracownika nie może blokować prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Organy podatkowe cały czas nie widzą związku między mieszkaniami, które firmy wynajmują dla swoich pracowników, a prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. Blokują przez to możliwość odliczenia VAT. Po stronie podatników, na szczęście, coraz częściej stają sądy administracyjne. Twierdzą, że związek najmu z biznesem jest – nawet jeśli nie bezpośredni. Najnowszy przykład to wydany właśnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

19.06.2023

Nie można nakładać dwóch kar za to samo przewinienie

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł niedawno, że regulacje krajowe, które umożliwiają nałożenie dwóch różnych sankcji za to samo przewinienie, są niezgodne z prawem unijnym. Wyrok może stanowić również cenną wskazówkę dla podatników w podobnego rodzaju rozstrzygnięciach, gdzie mamy do czynienia ze stanem prawnym, w którym stosuje się dwie odrębne od siebie kary w stosunku do tego samego uchybienia w obowiązku podatkowym – pisze Jagoda Trela, partner w ID Advisory.

15.06.2023

Zagraniczne firmy też mają zgłaszać przewozy do systemu SENT

VAT Transport

Od 21 kwietnia 2023 roku systemem SENT objęty jest przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Podmioty, które uczestniczą w przewozie tych produktów rolnych mają obowiązek zgłaszania do rejestru przewozów dotyczących wenątrzwspólnotowych nabyć takich towarów, a także ich przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

13.06.2023

CIT albo VAT – firmy pomagające Ukrainie mają problem z jednym lub drugim

CIT VAT Doradca podatkowy Ukraina

Spółki składające zeznanie CIT za 2022 r. mogą mieć duży kłopot z rozliczeniem darowizn na cele pomocy Ukrainie. Fiskus już teraz w trakcie kontroli „wyrzuca” z kosztów uzyskania przychodów darowizny pieniężne oraz wsparcie dla podmiotów spoza listy uprawnionych. W VAT jest odwrotnie - darowizny pieniężne są neutralne, a w przypadku rzeczowych wszystko zależy od tego, do kogo trafiły.

13.06.2023

Eksperci KPMG: Wyrok TSUE w sprawie oprocentowania nadpłat może mieć szersze znaczenie

CIT VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Wydany 8 czerwca 2023 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzający, że polskie przepisy o oprocentowaniu nadpłat są niezgodne z prawem UE, to kolejny przełom w podejściu do traktowania funduszy zagranicznych z państw trzecich (tj. spoza UE / EOG) inwestujących w Polsce. Jego znaczenie praktyczne może być jednak szersze - piszą Joanna Sadkiewicz i Piotr Prandecki z KPMG w Polsce.

12.06.2023

Prawie połowa skarg w NSA rozpoznana w ciągu roku

Wymiar sprawiedliwości VAT Prawo gospodarcze

W 2022 roku najwięcej skarg kasacyjnych dotyczyło podatków. Aż 76 proc. skarg kasacyjnych Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał na posiedzeniu niejawnym. W postępowaniach przed NSA wystąpiło 1329 radców prawnych, 822 adwokatów i 538 doradców podatkowych – wynika ze sprawozdania NSA za 2022 r.

12.06.2023

Montaż kolektorów słonecznych wykonywany przez gminę ze środków europejskich bez VAT

Finanse publiczne Finanse samorządów VAT

Gmina, która realizując projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowany w znacznej części ze środków europejskich, w ramach którego montuje i podpina instalacje fotowoltaiczne na budynkach oraz na gruntach mieszkańców, którzy przejmą po upływie 5 lat własność zamontowanych instalacji, nie wykonuje z tego tytułu działalności gospodarczej - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie.

06.06.2023

Slim VAT 3 opublikowany

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

5 czerwca opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwana Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

06.06.2023

Dr Keler: Puste faktury nadal interesują fiskusa

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Niedawny wyrok TSUE przypomniał podatnikom o problemie tzw. pustych faktur, zwracając dodatkowo uwagę na jeden z aspektów tego zagadnienia, dotyczący czynności pozornych w świetle prawa cywilnego. W tym kontekście warto zadać pytanie, czy puste faktury nadal mieszczą się w obszarze zainteresowania organów podatkowych i w jaki sposób fiskus radzi sobie z tym problemem.

06.06.2023

Faktury konsumenckie poza KSeF skomplikują rozliczenia

Rynek i konsument VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy domagają się wytycznych Ministerstwa Finansów, w jaki sposób zweryfikować, czy odbiorcą faktury jest przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Bez tego obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur będzie utrudnione. Według ekspertów, o charakterze sprzedaży powinien decydować fakt, czy nabywca podał sprzedawcy swój numer NIP. MF zapowiada kampanię informacyjną, ale po uchwaleniu ustawy.

02.06.2023

NSA: Sankcja w VAT bez zabezpieczenia na majątku podatnika

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na podstawie art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa nie może być dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie. Skarbówka nie zabezpieczy zatem zobowiązania sankcyjnego na majątku podatnika.

31.05.2023

NSA: Uchwała dotycząca pełnomocnictw jest wystarczająca

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości VAT Doradca podatkowy Finanse

Uchwały podejmowane w trybie art. 269 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie polegają na wyjaśnianiu poprzednich uchwał – stwierdził siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, podejmując uchwałę odmawiającą Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu przełamania uchwały sprzed roku w sprawie pełnomocnictw.

30.05.2023

Fiskus sprawdza podatników na Facebooku, Instagramie i platformach handlowych

PIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie Małe i średnie firmy

Skarbówka regularnie monitoruje media społecznościowe i portale sprzedażowe. Przeglądając zdjęcia i ogłoszenia, szuka informacji o osobach, które nie płacą podatków, zaniżają ich wysokość lub prowadzą działalność gospodarczą bez rejestracji. Urzędnicy mogą też zweryfikować, czy odliczone przez przedsiębiorcę koszty podróży służbowej nie dotyczyły de facto wyjazdu na wakacje. Eksperci przyznają, że zaskoczeniem może być skala takich działań i często negatywne dla podatników skutki.

30.05.2023

Zapowiedzi upraszczania i uszczelniania podatków na VII Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego, jego uproszczenie realizowane przez projekt zmian w Ordynacji podatkowej oraz dalsza cyfryzacja – zapowiedział w poniedziałek dyrektor departamentu systemu podatkowego MF Marcin Lachowicz, podczas VII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

29.05.2023

Firmy nie muszą kontrolować swoich kontrahentów i wyręczać fiskusa

CIT VAT Doradca podatkowy Finanse Compliance

Fiskus cały czas chętnie weryfikuje dochowywanie należytej staranności przez podatników. Przedsiębiorcy notorycznie muszą także udowadniać brak świadomości uczestnictwa w potencjalnym oszustwie. Weryfikacja kontrahenta tylko na początku współpracy to jednak dla fiskusa za mało. Skarbówka zmusza więc firmy do okresowych przeglądów. Zapomina jednak, że to nie podatnik ma przeprowadzać kontrole.

29.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski