Ortodonta i usuwanie kamienia na NFZ - dzieci mogą liczyć na więcej

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarz pediatra - w ramach bilansu zdrowotnego - ma obowiązek sprawdzić stan zdrowia jamy ustnej dziecka, a w razie konieczności – skierować pacjenta do stomatologa. Jednak to, czy dziecko będzie miało wykonany bilans zdrowotny, zależy od rodziców. Jest to zaniedbywane. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia do 12. roku życia dziecka refunduje chociażby kosztowne leczenie ortodontyczne aparatami ruchomymi, a usuwanie kamienia ze wszystkich zębów dwa razy w roku, do osiągnięcia przez pacjenta pełnoletności.

04.11.2023

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecą więcej badań

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą wystawiać skierowania na badania dotyczące najczęstszych alergenów wziewnych, takich jak pyłki drzew, kurz, a także pokarmowych - jak mleko, orzechy czy pszenica - informuje Porozumienie Zielonogórskie. To pozwoli na szybszą diagnostykę alergii oraz skuteczniejsze leczenie. Lekarz POZ będzie w stanie wdrożyć odpowiednie leczenie lub szukać innych przyczyn dolegliwości. Dzięki tym zmianom chorzy nie będą już musieli tracić czasu na oczekiwanie w kolejce do alergologa.

03.11.2023

Procedury przerywania ciąży - pod nadzorem urzędników i w politycznym tyglu

Pacjent Opieka zdrowotna

Do 15 listopada minister zdrowia powinien otrzymać do akceptacji wytyczne dla szpitali dotyczące procedur związanych z przerywaniem ciąży. Ostatnie spotkanie zespołu, który ma je przygotować, odbędzie się przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji. W jego skład wchodzą oprócz wybranych przez ministra specjalistów, także urzędnicy resortu zdrowia. Jest ryzyko dualizmu, bo wytyczne przygotowują też towarzystwa naukowe - często bez oczekiwanego wsparcia państwa.

31.10.2023

Wyniki badań histopatologicznych - obowiązkowo w systemie informatycznym

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Podmioty sprawujące opiekę nad pacjentami mają obowiązek zamieszczać w Systemie Informacji Medycznej, czyli SIM, wyniki badań histopatologicznych. Wynika to z ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jednak, aby zapewnić prawidłowy przepływ i przetwarzanie danych w systemie, w tym także pacjentów nieposiadających Internetowego Konta Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia zaleca wymianę wyników badań histopatologicznych na dotychczasowych zasadach.

30.10.2023

Prof. Wieczorowska-Tobis: Konieczne są nowe formy wsparcia pacjenta w opiece długoterminowej

Pacjent Opieka zdrowotna

Niesamodzielny człowiek może być fizycznie sprawny. Dlatego obok skali Barthel kluczowa jest ocena funkcji poznawczych. Tylko szersza ocena całościowa da w rzeczywistości pełny obraz ograniczeń samodzielności pacjenta – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

30.10.2023

Nauka anatomii ze slajdów? Nowy minister może zamknąć kierunek lekarski

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Problem mogą mieć studenci kierunków lekarskich na uczelniach, które otrzymały negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ustawa umożliwia w takiej sytuacji cofnięcie zgody na prowadzenie kierunku. Brak dostępu do prosektorium, do szpitali, w których studenci odbywają zajęcia, może być z kolei podstawą do stwierdzenia, że Przemysław Czarnek, obecny minister edukacji i nauki, wydał zgodę z rażącym naruszeniem prawa.

28.10.2023

Państwo dopłaci do prywatnej wizyty u lekarza - rozwiązanie realne, ale ryzykowne

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Chodzi o rozładowanie kolejek do specjalistów. To może się udać. Jednak w dłuższej perspektywie refundowanie wizyt prywatnych nie naprawi systemu publicznego, a kolejki pacjentów po prostu się przeniosą - przestrzegają eksperci. Przekonują jednocześnie, że jest to rozwiązanie do udźwignięcia przez NFZ, o ile będzie wprowadzane etapami. Dostrzegają także ryzyka - m.in. pole do nadużyć, polegające na generowaniu niepotrzebnych świadczeń.

27.10.2023

Głuchy telefon. Infolinia onkologiczna, o której nikt nie wie

Pacjent Opieka zdrowotna

Infolinia onkologiczna według Ministerstwa Zdrowia już działa. Pacjent nie zarejestruje się jednak dzięki niej na wizytę u specjalisty, co zakłada ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), bo ten przepis wejdzie w życie dopiero w kwietniu 2024 r. Dowie się natomiast o organizacji opieki w KSO. O ile w ogóle na infolinię onkologiczną zadzwoni, bo o tym, że ta już działa, a numer jest ten sam, co na Telefoniczną Informację Pacjenta, nie wiedzą ani organizacje pacjenckie, ani pacjenci.

24.10.2023

Sąd: Lekarz szpitala uniwersyteckiego nie ukryje informacji o etacie

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Szpital uniwersytecki ma obowiązek udostępnić pacjentowi informację o zatrudnianym lekarzu. Dysponując środkami publicznymi, lekarze są bowiem osobami pełniącymi funkcję publiczną, dlatego kwestie związane z ich statusem pracowniczym są jawne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

23.10.2023

Indywidualny program treningowy i dieta "na NFZ" - rozporządzenie weszło w życie

Pacjent Opieka zdrowotna

W piątek rozpoczął się pilotaż programu „Recepta na Ruch”. Pacjent może skorzystać z dwóch modułów. Pierwszym są treningi stacjonarne prowadzone przez fizjoterapeutę. Drugim - własna praca pacjenta przy pomocy narzędzia w aplikacji mojeIKP. Pacjent otrzyma też zalecenia żywieniowe w Internetowym Koncie Pacjenta i od dietetyka.

20.10.2023

Nowe ośrodki koordynujące leczenie chorych z neurofibromatozami

Pacjent Opieka zdrowotna

Do czterech funkcjonujących od 2020 r. ośrodków koordynujących leczenie pacjentów z neurofibromatozami dołączą dwa kolejne: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie. We wrześniu program pilotażowy dla tych chorych został przedłużony o ponad rok i potrwa do końca 2024 r. To dobre wiadomości dla pacjentów z tym rodzajem chorób rzadkich.

19.10.2023

Albo podniesienie składki zdrowotnej, albo dotacje z budżetu państwa

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Partie tzw. opozycji demokratycznej, która ma realne szanse na stworzenie rządu, chcą skrócić kolejki pacjentów do świadczeń. Jednocześnie Koalicja Obywatelska zapowiada odwrót od naliczania składki zdrowotnej wprowadzonego przez Polski Ład, co przyniosło dodatkowe wpływy do NFZ. Jak to pogodzić? Niektórzy eksperci szacują, że w najbliższych latach bez zwiększenia składki zdrowotnej, dopłaty z budżetu na zdrowie mogą przekroczyć 100 mld zł.

19.10.2023

Choroby rzadkie - resort zdrowia uruchomił stronę internetową

Pacjent Opieka zdrowotna

Platforma „Choroby Rzadkie” powstała, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do wiarygodnego źródła informacji o tych schorzeniach, to jeden z elementów realizacji Planu Dla Chorób Rzadkich - podkreśla Ministerstwo Zdrowia. I zaznacza, że pacjenci oraz pracownicy ochrony zdrowia znajdą tam fachową wiedzę oraz pomocne wskazówki dotyczące chorób, diagnostyki i leczenia.

18.10.2023

Dłuższy pilotaż programu dla dzieci z niedoborami odporności

Pacjent Opieka zdrowotna

Do końca marca przyszłego roku będzie trwał pilotażowy program w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Realizuje go 39 podmiotów, w których opieką objętych jest 1200 dzieci. Początkowo planowano, że potrwa tylko do końca listopada tego roku.

17.10.2023

Pietraszewska-Macheta: Standardy akredytacyjne wymagają odświeżenia

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Od 1 stycznia 2024 r. podmiot leczniczy powinien mieć spełnione wszystkie standardy na poziomie minimum 50 proc., żeby dostać akredytację - mówi serwisowi Prawo.pl Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości. Dodaje, że Rada Akredytacyjna będzie musiała zweryfikować standardy akredytacyjne w oparciu o ustawę o jakości. Zgodnie z prawem muszą być aktualizowane co pięć lat. - Obecne są starsze i wymagają  odświeżenia. Do tej pory takiego przepisu nie było - podkreśla.

17.10.2023

Szpitalny triaż coraz bliżej - pacjent nie będzie czekał na lekarza SOR-u

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Pacjent, który przyjedzie na szpitalny oddział ratunkowy (SOR), a nie będzie wymagał pilnej pomocy, będzie mógł być od razu przekierowany do podstawowej opieki zdrowotnej, bez konieczności kontaktu z lekarzem dyżurnym SOR. Od 1 stycznia 2024 roku przy SOR-ach obowiązkowo powinna działać nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ). Na oddziale ratunkowym mają być przyjmowani tylko pacjenci wymagający pilnej pomocy.

14.10.2023

Rzecznik Praw Pacjenta analizuje pierwsze wnioski o świadczenie kompensacyjne

Pacjent Opieka zdrowotna

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło dotąd 15 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego ze środków Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W trzech przypadkach stwierdzono brak podstaw do wszczęcia postępowania, gdyż dotyczyły one starszych zdarzeń, nieobjętych Funduszem Kompensacyjnym. Natomiast pozostałe wnioski są analizowane, a w części uzupełniane też braki formalne.

13.10.2023

NFZ: Więcej pieniędzy na nadwykonania, wyroby medyczne i leki

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak podpisał zarządzenie zmieniające plan finansowy NFZ na 2023 r. Nowelizacja zakłada uwolnienie środków z rezerwy ogólnej oraz z tzw. funduszu zapasowego. Łącznie to blisko 1,3 mld zł - poinformował w czwartek NFZ. Dzięki tym funduszom NFZ zapłaci za nadwykonania. Więcej środków trafi też do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, na wyroby medyczne i refundację leków.

12.10.2023

Cyfryzacja w ochronie zdrowia to mit. Rzeczywistość pacjenta to lata 90

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjenci lub ich bliscy, tak jak kilkadziesiąt lat temu, muszą stawiać się w szpitalach lub poradniach, aby zarejestrować skierowanie. W niektórych placówkach, w tym w renomowanych klinikach, nie działa nawet rejestracja e-mailem, natomiast e-skierowania i tak trzeba drukować. Fikcją jest możliwość pobrania dokumentacji medycznej z Internetowego Konta Pacjenta na potrzeby orzeczenia o niepełnosprawności. Pacjent musi, tak jak przed laty, wydobywać ją po kolei ze wszystkich miejsc, w których się leczył.

12.10.2023

Krajowa Sieć Onkologiczna jest, ale póki co tylko na papierze

Pacjent Opieka zdrowotna

Jedyna realna zmiana, którą mogą odczuć pacjenci, jeśli chodzi o działanie Krajowej Sieci Onkologicznej, dotyczy koordynatorów onkologicznych. Osoby te mają prowadzić pacjentów w procesie leczenia. Z tym, że nie ma przepisów, które określą jak w praktyce ich wsparcie ma wyglądać. Niegotowe są jeszcze akty wykonawcze do ustawy o KSO. Specjalnie powołany zespół przedłużył prace o pół roku, choć pierwotnie miał skończyć je już w lipcu.

09.10.2023