Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Technologii. Jak wskazuje resort, celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji, po to, by zapewnić ich skuteczne stosowanie. Ma to pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy będą mogli liczyć na większą stabilność prawa i usprawnienie procedur. Chodzi m.in. o wdrożenie regulacji tzw. rozporządzenia P2B (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego) oraz aktu o rynkach cyfrowych (dokładnie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828). 

Czytaj też: Firmy ujawnią, jak zamierzają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko

Nowa ścieżka dochodzenia roszczeń dla biznesu 

Jednym z istotnych rozwiązań zaproponowanych w projekcie jest wprowadzenie ścieżki dochodzenia roszczeń przez użytkowników biznesowych (oraz użytkowników korzystających ze strony internetowej w celach biznesowych) w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych. Ma być ona skuteczna i szybsza niż tradycyjne postępowania. Przepisy mają rozszerzyć definicję czynu nieuczciwej konkurencji o zakres usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, jak również wskazują organ właściwy, mogący udzielać przedsiębiorcy informacji w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia (będzie to minister właściwy ds. gospodarki). Organ ten będzie mógł przekazywać przedsiębiorcy informacje m.in. o przysługujących mu prawach i dotyczące postępowania w przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego lub dostawcę wyszukiwarki internetowej. 

- Wszystko to powinno stanowić adekwatne narzędzie wsparcia przedsiębiorców w procesie przygotowania do ewentualnego dochodzenia swoich praw na drodze prywatno-skargowej przed sądami własności intelektualnej - wskazano w uzasadnieniu. 

Nowelizacja ma przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia następujących praktyk rynkowych, które obecnie są spotykane:

  • niejasne polityki i regulaminy, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczących korzystania z usług pośrednictwa internetowego;
  • brak udzielania kompletnych informacji dla użytkowników platform internetowych nt. działań dokonywanych przez pośredników na ich kontach (np. zawieszanie, usuwanie kont);
  • faworyzowanie produktów oferowanych przez pośredników kosztem użytkowników biznesowych.

Nowe uprawnienia prezesa UOKiK

W związku z wdrażaniem aktu o rynkach cyfrowych nowe uprawnienia ma zyskać także prezes UOKiK. W zakresie zapewnienia przestrzegania obowiązków strażników dostępu wynikających z art. 5, 6 i 7 aktu o rynkach cyfrowych, będzie mógł samodzielnego podejmować czynności dochodzeniowe w ramach postępowania wyjaśniającego. Ponadto prezes UOKiK będzie zapewniał współpracę z Komisją Europejską, mającą na celu z jednej strony wymianę informacji (w tym przede wszystkim informowanie Komisji Europejskiej o możliwych naruszeniach przepisów aktu o rynkach cyfrowych występujących na terytorium RP), z drugiej - wsparcie Komisji Europejskiej w toku podejmowanych przez nią czynności na terytorium RP.