Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rada Ministrów przyjęła we wtorek Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej.

Rząd corocznie ustala trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej i przedkłada go do wiadomości Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2022-2024 ustalony limit mianowań urzędników w służbie cywilnej wyniesie odpowiednio: w 2022 r. – 245 osób, w 2023 r. – 275 osób, a w 2024 r. – 300 osób.

Czytaj również: Drastycznie mniej mianowań w służbie cywilnej w kolejnych latach

Uzyskanie mianowania w służbie cywilnej możliwe jest w ramach jednej z dwóch ścieżek:

  • W wyniku ukończenia kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). Dyplom ukończenia KSAP potwierdza posiadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej. Absolwent KSAP może ubiegać się o mianowanie w służbie cywilnej.
  • W postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej, podczas którego sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej. Poza uzyskaniem pozytywnego wyniku tego sprawdzianu należy także zmieścić się w wyznaczonym na dany rok limicie miejsc.