Kraszewski: Szpitalom potrzebna restrukturyzacja i wprowadzenie zadaniowego systemu pracy

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Paradoks polskiego systemu ochrony zdrowia polega na tym, że NFZ płaci za realizację świadczeń w terminie i odpowiedniej jakości, a za co innego szpital, w którym praca jest rozliczana godzinowo. Dlatego w naszej placówce lekarze i nie tylko oni pracują w systemie zadaniowym. Jest on najbardziej efektywny - mówi Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

23.08.2022

Krótsze szkolenie specjalizacyjne w psychiatrii dzieci i młodzieży

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie

Możliwość odbycia krótszego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przewiduje projekt rozporządzenia dotyczącego specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, zmiana wynika z dużego zapotrzebowania na lekarzy specjalistów, których niedobór okazał się szczególnie kłopotliwy podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2.

18.08.2022

Certyfikaty zdobyte przez lekarzy na szkoleniach trafią do kosza

Zawody medyczne Zarządzanie

Umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, na przykład z zakresu medycyny estetycznej, epidemiologii szpitalnej czy medycyny bólu, będą certyfikowane przez towarzystwa naukowe oraz instytuty badawcze. Oznacza to wątpliwości dotyczące wartości odbytych przez medyków szkoleń i uzyskanych certyfikatów. Nowe przepisy są właśnie konsultowane.

18.08.2022

Geriatrzy i łóżka w szpitalach dla seniorów potrzebne od zaraz

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Rząd zaczął dostrzegać, że społeczeństwo się starzeje. Odziały w szpitalach powiatowych mają być przekształcane w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne. Potrzeba jest ogromna – mówią dyrektorzy tych placówek. Obawiają się jednak, że opieka nad starszymi będzie się odbywała kosztem innych pacjentów. Głównym wyzwaniem jest jednak zapewnienie kadr, bo geriatrów brakuje.

16.08.2022

NFZ rzuca szpitalom dziurawe finansowe koło ratunkowe

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Od 2023 r. ma się zmienić wycena szpitalnej interny, oddziałów ratunkowych (SOR) i izb przyjęć. Do tego czasu szpitale mają wypłacać podwyżki wynagrodzeń dzięki dodatkowej puli 350 mln złotych. Według NFZ daje to dyrektorom czas, by przyjrzeli się wydajności pracy w placówkach, które mają wykonywać więcej świadczeń. Szpitale powiatowe zaznaczają z kolei, że kwota jest za mała.

10.08.2022

Ministerstwo Zdrowia zapowiada podniesienie marży aptecznej

Finansowanie zdrowia Farmacja Zarządzanie

Marże apteczne określone w tzw. ustawie refundacyjnej zostaną zwiększone - zapowiedział we wtorek wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Farmaceuci alarmują, że obecnie wysoka inflacja pochłania marżę za obrót lekami refundowanymi. Zmienione mają zostać także marże hurtowe. Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) ostrzegał ostatnio, że niskie marże mogą doprowadzić do ograniczenia dostaw leków do aptek.

09.08.2022

NFZ „dosypie” szpitalom 350 mln zł na pensje

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Dodatkowe środki z budżetu NFZ to odpowiedź na problemy szpitali powiatowych, którym brakuje pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń w wyższych kwotach, obowiązujących od 1 lipca. Od 1 sierpnia podniesiona zostanie jednostka rozliczeniowa w ryczałcie. Dodatkowo o 2 proc. więcej pieniędzy dostaną szpitale I i II poziomu referencyjności. W sumie będzie to 350 mln złotych do końca roku.

09.08.2022

Państwowy system monitorujący dostęp do leków to fikcja

Pacjent Farmacja Zarządzanie

Centralny system codziennie pobiera dane o tym, co dokładnie znajduje się w magazynach aptek i hurtowni farmaceutycznych. Raporty te uspokajają Ministerstwo Zdrowia. Natomiast według ekspertów zakłamują rzeczywistość, nie pokazując faktycznych problemów aptek i pacjentów. W dodatku zbierane dane nie są wykorzystywane do zarządzania dostępnością leków.

09.08.2022

Szpital za pacjenta z Covid-19 ma otrzymać "premię" - zapowiada minister zdrowia

Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Nie będzie dodatkowego finansowania grup zawodowych zajmujących się walką z Covid-19 - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Natomiast, jeżeli pacjent z Covid-19 będzie hospitalizowany, to szpital otrzyma "pewnego rodzaju premię". Rozdzieli ją następnie dyrektor według uznania i systemu motywacyjnego - zapowiedział minister.

28.07.2022

Szpitale dostały aneksy do umów z NFZ i już szacują rosnące zadłużenie

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Zarządzanie Dofinansowanie do wynagrodzeń

Dyrektorzy szpitali alarmują, że nowa wycena świadczeń nie wszystkim podmiotom zagwarantuje sfinansowanie podwyżek w ochronie zdrowia. Po otrzymaniu aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia szacują już, z jak wysokim długiem zakończą miesiąc, gdy w sierpniu wypłacą należne podwyżki. Problem mają zwłaszcza nieduże szpitale powiatowe.

28.07.2022

Wyceny świadczeń wzrosną, ale szpitalom zabraknie pieniędzy ną wynagrodzenia

Zawody medyczne Zarządzanie

Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, podwyżki w ochronie zdrowia będą sfinansowane przez podwyższenie wyceny świadczeń. Dyrektorzy szpitali zgodnie twierdzą, że to krok w dobrym kierunku. Tyle że wzrost kontraktów w sumie o 18,5 mld zł nie wystarczy na tzw. stare podwyżki. W systemie zabraknie 6 mld zł. Część szpitali może też stracić na uśrednieniu tzw. współczynników korygujących.

18.07.2022

Wiele trzeba poprawić w leczeniu dzieci

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Konieczne jest nowe podejście do leczenia dzieci. Stały problem stanowi brak oddzielnych dla nich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Mali pacjenci powinni mieć dostęp do pełnej diagnostyki i kompleksowej opieki specjalistów różnych dziedzin w jednym miejscu. Przykładowo na Dolnym Śląsku działa 39 oddziałów pediatrycznych, ale spora ilość miejsc nie przekłada się jednak wprost na jakość opieki pediatrycznej.

01.06.2022

Będzie nowy zakres zewnętrznych audytów klinicznych radiologii i medycyny nuklearnej

Zarządzanie

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia. Chodzi o audyty w zakresie rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii, medycyny nuklearnej.

27.05.2022

Minister zapowiada poprawiony projekt ustawy o efektywności szpitali

Zarządzanie

Uwzględniono wiele uwag zgłoszonych do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. I zapowiedział, że zaktualizowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz raport z konsultacji i opiniowania zostanie przekazany do kolejnych uzgodnień w poniedziałek 9 maja.

09.05.2022

Syreny alarmowe to nie soundtrack do rocznic, ale decyzja należy do ministra

Administracja publiczna Zarządzanie

O wykorzystaniu syren alarmowych decyduje administracja rządowa, więc organy samorządu terytorialnego nie mogły, wbrew zapowiedziom, odmówić ich włączenia w minioną niedzielę. Nie ma jednak wątpliwości, że system nie powstał po to, by celebrować rocznice i na dłuższą metę utrwalanie takich skojarzeń może być zwyczajnie niebezpieczne.

12.04.2022

Nie każde urządzenie do dezynfekcji spełni szpitalne normy

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Stosowanie niewłaściwych środków do dezynfekcji zagraża bezpieczeństwu pacjentów i personelu medycznego, ale może spowodować uszkodzenia aparatury medycznej, komputerów, urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, a także np. mebli. Zwłaszcza placówki medyczne muszą używać urządzeń zgodnych z normami. Tymczasem pandemia spowodowała, że szpitale zostały zalane nieprofesjonalnym sprzętem.

18.03.2022

Minister zdrowia powołał zespół do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy

Opieka zdrowotna Zarządzanie Ukraina

Adam Niedzielski, minister zdrowia, powołał zespół do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy. Do jego zadań ma należeć m.in. monitorowanie przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dotkniętych skutkami konfliktu i wymiana informacjami z podmiotami ochrony zdrowia. Pracami zespołu pokieruje wiceminister Waldemar Kraska (na zdjęciu).

11.03.2022

NFZ skontroluje dostępność leczenia uchodźców z Ukrainy

Zarządzanie

Narodowy Fundusz Zdrowia powołał zespół, który zajmie się sprawdzaniem udzielania świadczeń zdrowotnych dla uchodźców z Ukrainy. Co ciekawe, nowo powołany organ wcześniej miał zajmować się prawidłowością działań przy osobach podejrzanych o zakażenie lub zakażonych SARS-CoV-2. Od teraz ma nową nazwę i nowe zadania.

09.03.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia ma nową wiceprezes

Zarządzanie

Na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw operacyjnych, wybrana została Małgorzata Dziedziak. Powołanie na stanowisko odebrała z rąk ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

02.03.2022

Firmy potrzebują systemowej organizacji kontroli regulacji wewnętrznych z prawem powszechnym

Rynek Prawo gospodarcze Zarządzanie

Duże przedsiębiorstwa związane są setkami procedur organizacyjnych, zwykle opartych o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Każda zmiana w przepisach skutkuje koniecznością aktualizacji danej procedury. Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z tym procesem? Problem analizuje Maciej Krajewski, dyrektor segmentu dużych przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska.

21.02.2022