Szybkie odszkodowania za błędy w szpitalu - można składać wnioski

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pacjent może dochodzić roszczeń za błędy medyczne na nowej, szybkiej pozasądowej ścieżce. W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po rozpatrzeniu wniosku pieniądze będą wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Odszkodowanie będzie można otrzymać jednak tylko wówczas, gdy do zdarzenia medycznego doszło podczas udzielania świadczeń w szpitalu.

06.09.2023

Tymiński: Ścieżka sądowa może być dłuższa, ale i korzystniejsza finansowo dla pacjenta

Pacjent Zawody medyczne

Za uszkodzenie okołoporodowe pacjent może otrzymać z Funduszu Kompensacyjnego od 2 tys. zł do 200 tys. zł, podczas gdy w sądach cywilnych - w przypadku uznania zasadności roszczeń - nie są rzadkością orzeczenia zasądzające kwoty 500 tys. zł do nawet 2 mln zł – mówi dr hab. Radosław Tymiński, radca prawny. Niemniej - jak zaznacza - nowa pozasądowa ścieżka dochodzenia roszczeń będzie miała przełożenie na sprawy cywilne. Na sprawy karne raczej nie wpłynie.

06.09.2023

Więcej badań dostępnych u lekarza rodzinnego

Pacjent Zawody medyczne

Leczenie i diagnoza stanu przedcukrzycowego, nadczynności tarczycy czy możliwość konsultacji specjalistycznej dla dzieci w ramach opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) to niektóre zmiany, które Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić od 1 października. Zgodnie z projektem lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będzie mógł skierować pod pewnym warunkiem na badania laboratoryjne - te zmiany miałaby wejść w życie od nowego roku.

05.09.2023

Psycholog w komisji wojskowej będzie pracował jak lekarz

Pacjent Zawody medyczne

Nie tylko lekarz, ale także psycholog otrzyma wynagrodzenie od swojego pracodawcy, jeśli w godzinach pracy zawodowej będzie kwalifikował do wojska w powiatowych lub wojewódzkich komisjach lekarskich. Podczas ostatniej kwalifikacji był problem z obsadą komisji. Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny usuwają przeszkody osobom spoza systemu ochrony zdrowia, na przykład psychologom szkolnym. Orzekanie w komisjach wojskowych na podstawie tych przepisów odradza jednak Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

30.08.2023

Sebastian Goncerz: Lekarze mają dość bylejakości w ochronie zdrowia

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Jeśli w związku z limitami na recepty choć jeden uczciwie pracujący lekarz nie będzie mógł wystawić choć jednemu pacjentowi recepty na lek, którego ten potrzebuje, to jest to zła zmiana  – mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. – Mamy moralnie słuszne postulaty, merytorycznie oparte o rzeczywistość. To jest wszystko, czego potrzebuję, żeby uznać, że podejmujemy właściwy kierunek działań – dodaje w kontekście zapowiedzianego na 30 września protestu lekarzy.

29.08.2023

Najtańszy lekarz specjalista to biegły sądowy

Zawody medyczne

Niekiedy na opinie biegłych sądowych, w tym także biegłych lekarzy, czeka się po kilka lat, co wydłuża toczące się sprawy sądowe. Skłania to do oceny, że system opiniowania przez biegłych nie jest prawidłowy. To nie wszystko. Niedoszacowane są także stawki. Godzina pracy biegłego lekarza ze specjalizacją jest wyceniona na niecałe 23 zł, a doktora habilitowanego na 55,11 zł. To znacznie poniżej tego, jak pracę specjalistów wycenia sektor usług i prywatnych, i publicznych.

28.08.2023

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej opublikowana

Pacjent Zawody medyczne Compliance

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zakłada, że obowiązkowa autoryzacja będzie dotyczyła tylko szpitali. Mówi ogólnie o "wewnętrznym systemie", który ma zapobiegać zdarzeniom niepożądanym. Będą musiały go wdrożyć wszystkie podmioty, które udzielają świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

25.08.2023

Nowe stawki płacy zasadniczej dla lekarzy rezydentów

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające wysokość miesięcznej płacy minimalnej dla lekarzy, którzy odbywają specjalizacje w ramach rezydentury. Dokument wyznacza stawki dla dwóch grup lekarzy: rezydentów w priorytetowych dziedzinach medycyny i pozostałych. Lekarze rezydenci w specjalizacjach dotyczących priorytetowych dziedzin medycyny otrzymają w pierwszych dwóch latach zatrudnienia min. 8308 zł miesięcznie.

23.08.2023

Limit nie dotyczy recept papierowych i leków refundowanych

Zawody medyczne Farmacja

Lekarz może przepisać recepty dla nie więcej niż 80 pacjentów lub nie więcej niż 300 recept łącznie - takie reguły wprowadziło Ministerstwo Zdrowia, by przeciwdziałać komercyjnemu przepisywaniu leków w receptomatach. Gdyby jednak okazało się, że system odmówi lekarzowi możliwości wystawienia e-recepty z uwagi na osiągnięty limit, może on wystawić receptę papierową. Ponadto z limitu wyłączono recepty na leki refundowane.

21.08.2023

WSA: Nazwisko i certyfikat terapeuty powinny być znane

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne RODO

Rehabilitację i psychoterapię osoby uzależnionej od narkotyków czy alkoholu mogą prowadzić wyłącznie osoby z wymaganymi kwalifikacjami, posiadające stosowne certyfikaty. Informację publiczną stanowią w związku z tym dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego z udziałem poradni NZOZ. Są one dostępne, i to nie tylko anonimowo – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

18.08.2023

Zakaz sprzedaży energetyków od nowego roku. Sejm zakończył prace nad ustawami

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Farmacja

Parlament zakończył prace nad szeregiem ustaw zdrowotnych. Zakaz sprzedaży energetyków ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Uszczelniono zasady „Apteki dla aptekarza”, refundowane będą także leki bez recepty (OTC). Dzieci i osoby 65 plus otrzymają uprawnienia do bezpłatnych leków. Zawodem medycznym nie będzie technik dentystyczny. Ustawy trafią teraz do podpisu prezydenta..

17.08.2023

Będzie łatwiej utworzyć nowy kierunek lekarski - prezydent podpisał ustawę

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Uczelnie kształcące m.in. pielęgniarki czy fizjoterapeutów będą mogły ubiegać się o pozwolenie na utworzenie studiów lekarskich, nawet gdy nie podlegały ewaluacji działalności naukowej. W przypadku najlepszych uczelni akademickich zniknie z kolei wymóg posiadania kategorii A+, A lub B+ w naukach medycznych lub naukach o zdrowiu. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie.

17.08.2023

Recepta z receptomatu – farmaceuta nie może odmówić realizacji

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Farmaceuta nie może odmówić realizacji recepty wydanej przez receptomat, nawet gdy ma podejrzenia, że lek może być wykorzystany niewłaściwie przez pacjenta. Dotyczy to wszystkich leków także np. medycznej marihuany. Eksperci zwracają uwagę, że w polskim systemie ochrony zdrowia brak odpowiednich narzędzi, które mogłyby pomóc farmaceutom w takich sytuacjach.

14.08.2023

Cieszyński: Gdy ktoś sięga do rejestrów, zostaje po tym ślad

Pacjent Zawody medyczne

- System rejestrów państwowych daje nam jedną fundamentalną rzecz. Tą rzeczą jest rozliczalność, czyli za każdym razem, kiedy ktoś uzyskuje dostęp do jakichkolwiek danych, to można to później sprawdzić, zweryfikować  - powiedział w piątek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że nie jest prawdą, że można w swobodny sposób sięgnąć do danych dowolnego obywatela. Podkreślił, że do rejestrów danych osobowych mają pojedyncze osoby.

11.08.2023

Szpital nie będzie mógł leczyć, jeśli nie zarządza jakością

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie

Szpitale będą podlegać autoryzacji, a warunkiem jej uzyskania będzie posiadanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Podpisana już przez prezydenta ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wejdzie w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw. Przewiduje jednak dla szpitali i innych podmiotów udzielających świadczeń finansowanych przez NFZ czas na dostosowanie się do nowych wymogów.

11.08.2023

Państwo przejęło kontrolę nad wiedzą o naszym zdrowiu

Pacjent Zawody medyczne RODO

Pacjent nie decyduje o tym, co dzieje się z jego danymi o przebytej chorobie czy ciąży. Trafiają one do systemu informatycznego w wyznaczonym odgórnie zakresie. Nie wie też, kto do tych informacji zaglądał, ani w jakim celu to robił i jak ich użył. To konsekwencja decyzji sprzed kilkunastu lat. Uznano wówczas, że dobro ogółu jest ważniejsze niż prawo jednostki do decydowania o informacjach o własnym zdrowiu. Teraz ten wybór jest kwestionowany.

09.08.2023

Adam Niedzielski złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia

Pacjent Zawody medyczne RODO

Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki. Dymisja Adama Niedzielskiego nastąpiła po krytyce upublicznienia przez niego w mediach społecznościowych danych wrażliwych lekarza. Prezes NRL złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez Adama Niedzielskiego przestępstwa.

08.08.2023

Prezes NRL: Minister zdrowia przekroczył uprawnienia

Zawody medyczne RODO

W zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podkreślił, że minister zdrowia Adam Niedzielski bezprawnie ujawnił i wykorzystał informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją. Jak zaznacza, szef resortu zdrowia przekroczył jednocześnie  – jako funkcjonariusz publiczny – swoje uprawnienia i działał zarówno na szkodę interesu prywatnego, jak i publicznego.

08.08.2023

Nawet minister nie może bezkarnie sięgać po dane chronione tajemnicą

Zawody medyczne

Minister nie może korzystać z danych medycznych w systemie teleinformatycznym wedle własnego uznania. Ma do nich co prawda dostęp, ale po to, aby nadzorować realizację umów z Narodowym Funduszem Zdrowia czy refundację recept - nie, by publikować je w internecie. Nawet dobro publiczne nie jest tu argumentem. Prawnicy podkreślają, że zarówno działanie na szkodę interesu publicznego, jak i prywatnego, jest znamieniem przestępstwa.

08.08.2023

Lekarz wzywa ministra zdrowia do przeprosin za wpis na portalu

Zawody medyczne

Lekarz Piotr Pisula skierował w poniedziałek do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wezwanie przedsądowe „do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych”. Chodzi o wpis ministra na portalu społecznościowym. Lekarz domaga się od ministra zdrowia przeprosin za „naruszenie dóbr osobistych”. Podkreśla, że wpis Adama Niedzielskiego naraził go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywanego przez niego zawodu lekarza.

07.08.2023