Od lutego będą nowe, niekorzystne wyceny rehabilitacji

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia nie wycofał się z niekorzystnych zasad wyceny rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. Jedynie dodał dwa nowe świadczenia: zabieg masażu wart 18 zł oraz 15 minut rehabilitacji domowej za które zapłaci ok. 15 zł. Krajowa Izba Fizjoterapeutów protestuje, bo nowe wyceny nie odzwierciedlają obecnej sytuacji finansowej.

17.01.2022

Prof. Król-Całkowska: Lekarzom brakuje wiedzy na temat nowej klasyfikacji chorób

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarz, który nie dokonał prawidłowej identyfikacji choroby, może przyczynić się do zaniechania leczenia i popełnienia brzemiennego w skutkach błędu. Zmiany w rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oznaczają konieczność ustawicznego kształcenia lekarzy i uaktualniania posiadanej wiedzy - twierdzi prof. Justyna Król-Całkowska

17.01.2022

Dymisje w Radzie Medycznej na znak protestu

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Podczas trwającego w piątek z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego posiedzenia Rady Medycznej 13 z 17 jej członków poinformowało, że rezygnuje z pracy w tym organie. Jako powód podali ignorowanie ich rekomendacji, a czarę goryczy miało przelać nieodwołanie małopolskiej kurator oświaty za antyszczepionkową wypowiedź. W tej sytuacji formuła rady ma być zmieniona.

14.01.2022

Nauczyciel szczepić się nie musi, medyk tak, ale nie wiadomo na co

Zarządzanie oświatą Zawody medyczne Koronawirus szczepienia

Wszyscy medycy i nauczyciele mają zaszczepić się do 1 marca - zapowiadał w grudniu resort zdrowia. Na razie zobowiązano do tego jedynie medyków - tyle że rozporządzeniem, które odsyła do złych przepisów. Jeżeli chodzi o pedagogów, ostatecznej decyzji nie ma - i wygląda na to, że obowiązkowych szczepień dla tej grupy zawodowej nie będzie.

12.01.2022

Co zrobić, gdy pacjent odmawia leczenia

Pacjent Zawody medyczne

Rzadko się zdarza, że pacjent odmawia leczenie, mimo ewentualnych wskazań. Coraz częściej jednak pacjenci zamiast tradycyjnych metod wybierają alternatywne. Co wówczas? Standardowo w takiej sytuacji warto uzyskać pisemne oświadczenie pacjenta o rezygnacji z leczenia.

11.01.2022

Zakres czynności i standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego

Zawody medyczne

Zasady wykonywania zawodu, w tym zakres dozwolonych czynności, określa z 2006 roku ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szczegółowe czynności ratowników określa zaś rozporządzenie ministra zdrowia. Mimo że mają oni znacznie mniejszy zakres uprawnień niż lekarze, to jeśli mają odpowiedni staż i wykształcenie, mogą koordynować pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

11.01.2022

Przedszkole żąda zaświadczenia o zdrowiu dziecka - lekarz nie ma podstaw do wystawienia

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus

Niektóre przedszkola wymagają od rodziców zaświadczeń o tym, że dzieci wracające do nich są zdrowe i nie nie są zarażone COVID-19. Nie mają jednak prawa tego oczekiwać, bo żadne przepisy nie zobowiązują lekarzy do wystawiania takich dokumentów. Lekarze dodają, że takie zaświadczenie w praktyce i tak niewiele by oznaczało.

11.01.2022

Kadry w szpitalach się napracują, by medycy stracili na wyrównaniu pensji

Zawody medyczne Polski Ład

W czasie pandemii szpitale nie narzekają na brak pracy, wręcz mają jej pod dostatkiem, a teraz doszedł kolejny. W sobotę i niedzielę do dyrektorów szpitali dzwonili pracownicy NFZ, by jak najszybciej wdrożyli rozporządzenie, które ma łagodzić negatywne skutki zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. A jego realizacja może uderzyć rykoszetem w lekarzy i niektóre pielęgniarki, którym w 2023 roku grozi dopłata ogromnego podatku.

11.01.2022

Naruszenie zasad etyki może mieć dla pielęgniarki dotkliwe konsekwencje

Zawody medyczne

Do zadań samorządu pielęgniarek i położonych należy ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz nadzór nad ich przestrzeganiem. Sprawuje on też pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów. Samorząd ma kompetencję do rozstrzygania w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

04.01.2022

Lekarz, który nie zna polskiego, może zaszkodzić pacjentowi

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Eksperci zgodnie krytykują orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie wymogów stawianych lekarzom spoza Unii Europejskiej. SN uchylił przepis uchwały Naczelnej Izby Lekarskiej, który wymaga biegłej znajomości języka polskiego ubiegających się o prawo do wykonywania zawodu w Polsce w uproszczonym trybie. Prawnicy i pacjenci mówią zgodnie z medykami: orzeczenie SN pomija dobro pacjentów.

31.12.2021

Strasburg: Artykuł o szkodliwości antybiotyków nie naruszył dobrego imienia zarządu związku weterynarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Opublikowanie w lokalnej prasie artykułu krytykującego stosowanie określonego rodzaju antybiotyków u zwierząt rzeźnych oraz innych leków weterynaryjnych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania dobrego imienia weterynarzy stosujących takie antybiotyki - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

30.12.2021

SN: Lekarz w pandemii i spoza UE nie musi znać polskiego w mowie i piśmie

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego orzekła, że regulamin przyznający lekarzom spoza Unii Europejskiej prawo wykonywania zawodu wykroczył poza zakres ustawy o zwalczaniu skutków epidemii Covid-19. Wobec tego warunek biegłej znajomości języka polskiego przez nich nie jest konieczny. Uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie do SN zaskarżył minister zdrowia.

30.12.2021

Rehabilitacja wkrótce tylko pełnopłatna

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Fizjoterapeuci i lekarze nie mają wątpliwości, że już niedługo pacjenci stracą dostęp do rehabilitacji finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza domowej. A przecież już teraz na takie zabiegi czeka się nawet po kilka lat. Wszystko przez niskie stawki, nieadekwatne do kosztów, zwłaszcza zabiegów indywidualnych. Wkrótce rehabilitacja może być dostępna, ale wyłącznie odpłatnie.

29.12.2021

Kolejne zawody medyczne z prawem do szczepień przeciwko grypie

Zawody medyczne

Dentyści, farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni będą mogli szczepić przeciwko grypie. Wcześniej będą musieli odbyć kurs online organizowany przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz odbyć szkolenie praktyczne. Z tym, że część z nich ma już uprawnienia do szczepienia przeciwko Covid-19, a to oznacza, że są uprawnieni do podania preparatu przeciwko grypie.

27.12.2021

Więcej rezydentów będzie przygotowywać się do specjalizacji

Zawody medyczne

Minister Zdrowia przyznał dodatkowe miejsca rezydenckie dla tych, którzy przeszli jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje. W postępowaniu na rezydenturę zakwalifikowało się 2221 osób, z których 13 zrezygnowało po ogłoszeniu wyników. Dodatkowo minister przyznał 1359 miejsc. Dzięki temu na rezydenturę zakwalifikowano łącznie 3567 lekarzy.

27.12.2021

Będą nowe zasady udzielania świadczeń medycznych przez studentów

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Do końca przyszłego tygodnia powinien po raz pierwszy zebrać się zespół, którego zadaniem jest opracowanie propozycji rozwiązań prawnych i administracyjnych, regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Prace zespołu są niejawne.

27.12.2021

Kodeks Etyki Lekarskiej do poprawy, bo zabrania krytykować kolegów

Zawody medyczne Poprawmy prawo

Już ponad 14 lat temu Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis Kodeksu Etyki Lekarskiej, który zabrania lekarzowi krytykować kolegę po fachu łamię prawo do wyrażania swoich poglądów. Mimo to do dziś nie został on zmieniony, o co od lat postulują prawnicy. Część lekarzy jest przeciwna zmianie, chociaż przyznają, że przepis ten może być wykorzystany przez broniących się przed krytyką antyszczepionkowców.

27.12.2021

Samorządy medyczne zgodnie popierają obowiązek szczepień przeciwko Covid-19

Zawody medyczne Koronawirus Koronawirus szczepienia

Pięć samorządów: lekarzy, pielęgniarek i położonych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz aptekarzy zgodnie popiera obowiązkowe szczepienia zatrudnionych w ochronie zdrowia, ale także innych grup zawodowych. Ich zdaniem należy jak najszybciej podjąć prace legislacyjne w tym kierunku. Projekt posłów PiS przewiduje jedynie, że kierownik placówki zdecyduje, czy szczepienia są obowiązkowe.

21.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski