GIP: Podlasie - zaniżone wypłaty w szpitalu

Prawo pracy Zawody medyczne

O ponad 720 tysięcy złotych kierownictwo jednego ze szpitali w województwie podlaskim zaniżyło wypłaty dla personelu. Chodziło o zaniżanie personelowi dodatku za pracę w ramach dyżuru medycznego pełnionego w niedziele i święta. Po interwencji inspektorów pracy 230 pracowników otrzymało wyrównania – poinformował w czwartek Główny Inspektorat Pracy.

14.07.2022

Lekarz może zmienić formę opodatkowania

PIT Zawody medyczne

Jeśli świadczone przez lekarza w ramach działalności gospodarczej usługi na rzecz szpitala nie będą tożsame z czynnościami, które wykonywał on w tym szpitalu w trakcie odbywanej rezydentury oraz złoży w ustawowym terminie stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, to może w 2022 r. opodatkować przychody z tej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

14.07.2022

Prof. Tymiński: Lekarz powinien odpowiadać karnie tylko za nadużycie uprawnień i czyny umyślne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Często jest tak, że lekarz, który popełnił rzeczywisty błąd medyczny, unika sprawy sądowej, a wielu tych, którzy go nie popełnili, trafia do sądu. Na przykład, w Polsce łatwo obwinia się o błąd medyczny rezydentów, którzy nie działali samodzielnie, tylko wpisywali do dokumentacji medycznej to, co kazali im przełożeni – zauważa dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, współpracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13.07.2022

Dwa tysiące zgód na podjęcie pracy dla medyków spoza UE

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Osobą, która otrzymała dwutysięczną zgodę na pracę w ochronie zdrowia w Polsce, jest lekarka z Ukrainy specjalizująca się w leczeniu chorób wewnętrznych. Zgodnie z regulacjami przyjętymi w końcu 2020 r. lekarze spoza Unii Europejskiej są zatrudniani w sposób uproszczony. Ubiegający się o pracę medyk nie musi nostryfikować dyplomu i odbywać stażu.

12.07.2022

Jest projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji psychoterapia uzależnień

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Przekazany do konsultacji projekt dotyczy wdrażania reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Ma na celu usunięcie nieścisłości, doprecyzowanie przepisów, uwzględnienie postulatów ekspertów. Wynika również z wejścia w życie zmienionych przepisów w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

12.07.2022

Lekarze na urlopach to nowa siła wyższa – kontrowersyjne zamknięcie oddziału

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Planowanie lekarskich urlopów to kwestia zarządzania, nawet w sytuacji nasilających się latem braków kadrowych.Tymczasem oddział pediatryczny szpitala we Włodawie będzie zamknięty przez cały lipiec, ze względu m.in. na urlopy lekarzy specjalistów. Dyrekcja placówki tłumaczyła wniosek o zawieszenie działalności "siłą wyższą", a wojewoda taką argumentację przyjął.

12.07.2022

Trwa wyścig, by podwyżki w ochronie zdrowia były na czas

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Nowe, wyższe stawki minimalne wynagrodzeń w ochronie zdrowia obowiązują od 1 lipca. Może być jednak problem z wypłatą podwyżek na początku sierpnia. Wszystko zależy od tego, jak szybko zostaną podniesione wyceny świadczeń, bo to z nich mają być finansowane podwyżki. I od tego, kiedy NFZ podpisze aneksy do umów. To skomplikowany proces, a czasu zostało niewiele.

01.07.2022

Po 70 latach przerwy wydział medyczny na UW

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego rektor prof. Alojzy Z. Nowak podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Po ponad 70 latach przerwy Uniwersytet Warszawski znów będzie kształcić przyszłych lekarzy. Wydział Lekarski istniał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1950.

30.06.2022

Specjaliści z WUM będą szkolić ukraińskich lekarzy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeszkolą 400 ukraińskich lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny pola walki i opatrywania urazów wielonarządowych w warunkach wojennych. Szkolenia będą odbywały się na terytorium Ukrainy. Mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

29.06.2022

NFZ podniesie wycenę świadczeń, by sfinansować podwyżki w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wzrost wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zostanie sfinansowany przez podniesienie wyceny świadczeń. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, o czym stronę samorządową poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. To oczekiwane rozwiązanie, które pozwoli na podniesienie wynagrodzeń także lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym na postawie umów cywilnoprawnych oraz pracownikom administracji.

29.06.2022

Kosmetyczka biegłą od procedur medycznych - sądy mają problem z weryfikacją

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Wpis na listę biegłych sądowych w jednym z sądów okręgowych otrzymała ostatnio kosmetyczka, która będzie mogła opiniować w zakresie m.in. mezoterapii i zabiegów autologicznych. Sprawa stała się głośna m.in. na forach lekarzy, problem jednak w tym, że jak podkreślają sędziowie, o dobrego biegłego z zakresu medycyny łatwo nie jest, a i oni sami mają ograniczone możliwości weryfikowania specjalistycznej wiedzy.

28.06.2022

Katolicki Uniwersytet Lubelski dostał zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskał zgodę ministra edukacji i nauki i pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra zdrowia w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 r. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób.

25.06.2022

NSA: Pediatra negujący szczepienia musi uzupełnić wiedzę medyczną

Pacjent Zawody medyczne

Lekarka pediatra wypowiadała tezy o złym wpływie szczepień na zdrowie i odporność dzieci. Samorząd lekarski uznał, że twierdzenia te nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, więc skierował lekarkę na obowiązkowe staże. Sądy administracyjne zgodziły się, że było to uzasadnione interesem publicznym, który wynika z troski o bezpieczeństwo leczenia pacjentów.

24.06.2022

Bukiel: Za błąd w sztuce medycznej nie można karać jak za pospolite przestępstwo

Prawo karne Zawody medyczne

Wprowadzenie zasady no-fault (bez orzekania o winie) wzmocni konstytucyjne prawo obywateli do ochrony zdrowia, bo lekarze śmielej będą raportować o swoich błędach. Pozwoli to na ich analizę i uchronienie się od nich w przyszłości. W efekcie błędów będzie mniej, a zatem zdrowie i życie obywateli będzie lepiej chronione - uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

23.06.2022

Ryzykowny falstart z rozszerzaniem uprawnień ratowników medycznych

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ratownicy medyczni nie są gotowi, by intubować pacjentów z użyciem środków zwiotczających, a takie uprawnienia chce im dać Ministerstwo Zdrowia podkreślając, że brakuje lekarzy. Ratownicy medyczni natomiast domagają się w pierwszej kolejności określenia ścieżki kształcenia zawodowego i możliwości specjalizacji. Pomysł resortu jako niebezpieczny dla pacjentów ostro krytykuje też Naczelna Rada Lekarska.

22.06.2022

Prezydent podpisał nowelizację przyznającą farmaceutom ochronę

Zawody medyczne

Farmaceucie i technikowi farmaceutycznemu w czasie pracy w aptece i podczas kontaktu z klientami będzie przysługiwać ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zawodzie farmaceuty oraz w prawie farmaceutycznym.

22.06.2022

Reforma płacy minimalnej w ochronie zdrowia na ostatnią chwilę

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Związki zawodowe chciałyby w porozumieniach płacowych zawieranych ze szpitalami gwarancji podwyżek, które mają obowiązywać już od 1 lipca. Dyrektorzy placówek są jednak ostrożni. Nie wiadomo wciąż, jaki będzie ostateczny kształt przepisów podnoszących minimalne pensje w ochronie zdrowia. Sygnalizują też problem ze sfinansowaniem oczekiwanego wzrostu uposażeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

22.06.2022

Zapaść w chirurgii przez niskie zarobki i złe warunki pracy

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Aż 60 proc. chirurgów ma ponad 50 lat, średnia wieku w tej specjalizacji to 59 lat. A młodzi nie garną się do niej, bo odstraszają niskie płace na etacie, brak możliwości dorobienia, zła atmosfera pracy, ale także strach przed pozwem pacjenta. Czasu na zapewnienie wymiany pokoleniowej jest coraz mniej. Jeśli rząd nic nie zrobi, oddziały chirurgiczne będą znikać z mapy Polski.

22.06.2022

Dodatkowe fundusze i kierunki medyczne w wyższych szkołach zawodowych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

W ubiegłym tygodniu podpisałem dokument, dzięki któremu we współpracy z Ministerstwem Finansów wyasygnowaliśmy dodatkowe 136 mln zł na rozwój państwowych wyższych szkół zawodowych i uczelni technicznych w byłych miastach wojewódzkich – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział też tworzenie w tych uczelniach kierunków medycznych.

21.06.2022

Zespół w Ministerstwie Zdrowia opracuje kwalifikacje wymagane od podiatry

Zawody medyczne

Minister zdrowia powoła zespół do spraw opracowania kwalifikacji i zadań zawodowych dla zawodu podiatra, czyli specjalisty kompleksowo zajmującego się leczeniem stóp, pod przewodnictwem wiceministra Piotra Brombera. Obecnie nie istnieje specjalista, który według prawa, jak i kierunku medycznego posiadałby taki tytuł. Zespół ma zakończyć pracę do końca sierpnia.

15.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski