W czwartek odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Czytaj także na Prawo.pl: Pensje pielęgniarek - projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Wiceminister zdrowia Marek Kos poinformował, że w budżecie na 2024 r. nie ma pieniędzy na podwyżki (oprócz tych wynikających z tzw. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, czyli od 1 lipca), które zakłada obywatelski projekt. Ministerstwo Zdrowia przygotowało natomiast własne propozycje, których wejście w życie rozłożone zostałoby w czasie. 

 

Podwyżki dla pielęgniarek - propozycja Ministerstwa Zdrowia

Bez zmian byłaby sytuacja pielęgniarek zaszeregowanych do 2. grupy (współczynnik 1,29) , czyli: pielęgniarek z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnych z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Natomiast w przypadku pielęgniarek zaszeregowanych do 5. i 6. grupy propozycja Ministerstwa Zdrowia przedstawia się następująco:

Od 1 stycznia 2025 r.:

  • podniesienie współczynnika dla pielęgniarek i położnych z  grupy 5. do 1, 1 (obecnie jest to 1,02). Do tej grupy zaszeregowane są pielęgniarki i położne z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją
  • podniesienie współczynnika dla pielęgniarek i położnych z  grupy 6. do 1, 02 (obecnie jest to 0,94). Do tej grupy zaszeregowane są pielęgniarki i położne z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Wiceminister zdrowia dodał, że w przypadku pielęgniarek z grupy 5., oznaczałoby to zasadnicze wynagrodzenie brutto w wysokości  7 871, 03 zł. Natomiast w w przypadku pielęgniarek 6. grupy -  7 298, 59 zł.

Od 1 stycznia 2026 r. :

  • podniesienie współczynnika dla pielęgniarek i położnych z grupy 5. do 1,15 (obecnie jest to 1,02). Do tej grupy zaszeregowane są pielęgniarki i położne z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją,
  • podniesienie współczynnika dla pielęgniarek i położnych z grupy 6. do 1,08 (obecnie jest to 0,94). Do tej grupy zaszeregowane są pielęgniarki i położne z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Według resortu 1 lipca 2026 r. (gdy wejdą w życie podwyżki gwarantowane w ustawie) w przypadku pielęgniarek z grupy 5., oznaczałoby to zasadnicze wynagrodzenie brutto w wysokości  9 630, 10 zł. Natomiast w w przypadku pielęgniarek 6. grupy -  9 043, 92 zł brutto. 

Ile obecnie zarabiają pielęgniarki - dane AOTMiT

Wiceminister zdrowia podał także obecne średnie wynagrodzenia pielęgniarek obejmujące wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, za wysługę lat, za pracę w godzinach nocnych i świątecznych. 

  • pielęgniarki i położne z 2. grupy (współczynnik 1,29) zarabiają średnio 12 241 zł brutto;
  • pielęgniarki i położne z 5.  grupy (współczynnik 1,02) zarabiają średnio 9 209 zł brutto;
  • pielęgniarki i położne z 6.  grupy (współczynnik 0,94) zarabiają średnio 8 723 zł brutto.

Dane te dotyczą roku 2023. Jak wyjaśnił Marek Kos, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zebrała je wśród ponad 180 tys. pracowników podmiotów leczniczych (pochodzą od 85-90 proc. świadczeniodawców). 

Zauważył też, że podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia, które będą obowiązywać od 1 lipca 2024 r., wyniosą 12,7 proc. Ich koszt to 15,5 mld zł. 

Czytaj także na Prawo.pl: W lipcu znów wzrosną pensje minimalne w ochronie zdrowia - znane są kwoty