Ministerstwo Zdrowia chce zaktualizować kwotę, która obowiązywała przez dekadę. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił w piątek do konsultacji.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy powstał w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury.

Dotyczy podniesienia wysokości opłaty - z kwoty 150 zł do 200 zł - za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu i ponownego badania psychologicznego.

Czytaj także na Prawo.pl: Badania psychologiczne kierowców

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W tym okresie obowiązywać ma przepis przejściowy, zgodnie z którym postępowania w sprawie wydania orzeczenia psychologicznego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlegają opłacie w wysokości 150 zł.