Odległość billboardów od granicy działki uregulowana nie tylko w prawie miejscowym

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Lokalizacja szyldu czy billboardu na działce uzależniona jest od wielu przepisów, zarówno prawa miejscowego jak i rangi ustawowej. Inwestor zobowiązany jest do zachowania zgodności z każdym z nich. Do niedawna zasady sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów były regulowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie takie działania są niedopuszczalne.

28.09.2022

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Drogi Budownictwo

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

21.09.2022

Samochód bez przeglądu to mandat do 1500 zł, a w razie wypadku - odszkodowanie

Prawo cywilne Drogi

Od Nowego Roku właściciel samochodu zapłaci dwa razy więcej, gdy spóźni się ze zrobieniem przeglądu powyżej 30 dni. Natomiast jeżeli okaże się, że samochód biorący udział w wypadku nie miał aktualnego przeglądu technicznego, wówczas policja może wręczyć mandat w wysokości od 20 do 1500 zł, a winny wypadkowi kierowca będzie musiał pokryć koszt wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania.

30.08.2022

Chodnik bez samochodów, chyba że zamieni się w drogę dla pieszych

Drogi Transport

Zamiast uporządkować przepisy dotyczące chodników i dróg dla pieszych, ustawodawca mocno w nich namieszał. Od 21 września 2022 r. chodnik będzie częścią drogi przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych. Pojawi się więc pytanie, czy i w jakich sytuacjach będzie można na nim zaparkować. Obecnie jest to pod pewnymi warunkami dozwolone i powszechnie praktykowane.

29.08.2022

Trochę mniej polskich piratów na zagranicznych drogach

Drogi Transport

W 2021 r. kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi spowodowali 60,1 tys. kolizji poza Polską. Rok wcześniej byli oni sprawcami ponad 63,5 tys. zdarzeń. Nastąpił więc spadek o blisko 5,5 proc., a od 2018 sięgnął on już 20 proc. Wciąż wysokie są jednak koszty tych zdarzeń. Największy wpływ miało zmniejszenie ruchu samochodów w związku z pandemią, obostrzeniami dotyczącymi podróżowania i zamknięciem granic.

13.07.2022

Rzecznik MŚP: Kolejka ciężarówek na granicy zagraża bezpieczeństwu

Drogi Ukraina

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz interweniuje w związku z trudną sytuacją ciężarówek oczekujących na odprawę w terminalu w Koroszczynie. Jak podkreśla, od wielu tygodni ustawiają się wielokilometrowe kolejki i dochodzi do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, spowodowanych brakiem zapewnienia porządku i nadzoru ze strony odpowiednich służb.

13.07.2022

NSA: Nie ma przepisu pozwalającego na wypłatę odszkodowania nabywcy wierzytelności

Samorząd terytorialny Drogi Wymiar sprawiedliwości

Nie jest stroną postępowania nabywca wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego. Źródłem interesu prawnego jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej - stwierdził w uchwale siedmiorga sędziów Naczelny Sąd Administracyjny.

11.07.2022

Piraci drogowi zapłacą więcej za polisy ubezpieczeniowe

Drogi Transport Ubezpieczenia

Od 17 czerwca 2022 roku zakłady ubezpieczeń będą mogły uwzględniać mandaty i punkty karne przy ustalaniu składek za komunikacyjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dla osób nagminnie popełniających wykroczenia drogowe to zła wiadomość, natomiast kierowcy jeżdżący przepisowo mogą zyskać na nowych przepisach.

17.06.2022

Polska wypowiedziała umowy - Zielona Karta nie będzie ważna w Rosji i na Białorusi

Drogi Transport Ubezpieczenia

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiedziało umowy dwustronne łączące je z Biurem Białoruskim oraz z Biurem Rosyjskim. Wypowiedzenie weszło w życie z 1 czerwca 2022 r. Zobowiązania dotyczące wzajemnego honorowania certyfikatów Zielonych Kart wygasną 31 maja 2023 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

02.06.2022

Wojsko niszczy drogi przy granicy, zarządca odpowiada za szkody kierowców

Drogi Ubezpieczenia

​Stan dróg w pobliżu granicy z Białorusią pozostawia wiele do życzenia, szczególnie od czasu, gdy ruszyła budowa muru, a wcześniej pojawiło się wojsko. Zarządcy często nie nadążają z naprawianiem rozjeżdżonych przez ciężki sprzęt dróg, ale mimo tego to zwykle oni odpowiadają za szkody w pojazdach powstałe z powodu dziurawej nawierzchni.

28.05.2022

Polski Ład może wyeliminować mniejsze firmy z przetargów drogowych

Samorząd terytorialny Drogi Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Rosnąca inflacja i mała konkurencja na rynku powodują, że realizowane przez samorządy, a finansowane z Polskiego Ładu inwestycje będą droższe, co przełoży się na wysokość wsparcia – alarmują gminy. A przedsiębiorcy zwracają uwagę, że zasady finansowania inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych i wypłaty wynagrodzenia faworyzują duże koncerny i powodują, że małe i średnie firmy nie będą w stanie uczestniczyć w ich realizacji.

28.02.2022

Od poniedziałku nowości w mobilności – pakiet 2022

Drogi Transport

Wejście w życie nowych przepisów unijnych na pewno będzie szokiem dla tzw. małych przewoźników. Wprawdzie opłaty za uprawnienia przewozowe są takie same jak dla dotychczasowych licencjonowanych przewoźników, ale stawki frachtowe są na zdecydowanie innym poziomie. Spełnienie przez nich wymogów pakietu mobilności na pewno wpłynie na ceny towarów, które dostarczają.

21.02.2022

WSA: Przedsiębiorca z wyrokiem nie spełnia wymogu dobrej reputacji

Drogi Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Przedsiębiorca został prawomocnie skazany za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Organy uznały więc, że przestał on spełniać wymóg dobrej reputacji, który jest wymagany, aby prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przyznał im rację.

17.02.2022

NSA: Wysokość kary za zajęcie pasa drogowego zależy też od powierzchni ramki reklamy

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Spółka została ukarana za umieszczenie w pasie drogowym reklamy bez wymaganego zezwolenia. Sporną kwestią była wysokość nałożonej kary pieniężnej. Spółka wskazywała, że ramka elektronicznego wyświetlacza reklamy nie powinna być wliczana do powierzchni, od której zależy wysokość kary. Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał jej racji.

18.01.2022

Projekt: Święty lub narodowy patron nie do ruszenia

Drogi Administracja publiczna

Posłowie PiS chcą zakazać zmian ulic i placów, jeżeli ich patronem jest władca, święty lub osoba zasłużona dla narodu. Nie wiadomo jednak, kto będzie oceniał, czy patron jest wystarczająco godny i co stanie się, gdy wyjdą na jaw jakieś nowe fakty na jego temat. Pewne jest natomiast, że oceną nie będzie zajmował się samorząd.

13.01.2022

Przez wadliwe prawo za jedną drogę do bloku mieszkańcy płacą dwie daniny

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo Poprawmy prawo

Przeszło trzy lata temu 2,5 mln właścicieli mieszkań uwłaszczyło się na udziale w gruncie pod budynkiem. Przez wadliwe przepisy wielu zrobiło jednak to tylko częściowo, ponieważ tamte przepisy nie uwzględniły infrastruktury towarzyszącej. Problem zauważyło nawet Ministerstwo Rozwoju i Technologii i przygotowało projekt w tej sprawie tylko, że na razie nic się z nim nie dzieje. 

06.12.2021

Znakoza na polskich drogach nie ułatwia jazdy

Drogi Administracja publiczna

Las przy drogach ma się coraz lepiej - las znaków drogowych, od których kierowcy dostają oczopląsu. Eksperci wskazują, że znaków jest dużo, a do tego często posadowione są niezgodnie z organizacją ruchu i zamiast pomagać - szkodzą. GDDKiA powołała zespół ekspertów, który ma doprowadzić do zmian w przepisach, aby ograniczyć tę klęskę urodzaju. Znaków ma być mniej i mają być bardziej przejrzyste.

04.12.2021

Nowe znaki informują gdzie naładować pojazd elektryczny

Drogi Administracja publiczna

Od 2 grudnia weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie przy drogach w Polsce znaków informujących o punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych tablic informacyjnych oraz znaków zapowiadających zbliżający się pas wyłączenia na drodze ekspresowej.

03.12.2021

Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Drogi Zamówienia publiczne Finanse samorządów

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

24.11.2021

Sejm przyjął poprawki do Prawa o ruchu drogowym

Drogi Administracja publiczna

Sejm wprowadził w środę senackie poprawki do Prawa o ruchu drogowym. Chodzi m.in. o zmianę zwiększającą limit na wsparcie budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich. W Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg będzie znajdzie się więcej pieniędzy. Zwiększenie środków może przekroczyć 2 mld zł.

17.11.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski