Regina Skibińska

Artykuły autora

Europarlamentarzyści zdecydują o odbudowaniu dzikiej przyrody

Środowisko Prawo unijne

Komisja Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego 29 listopada zadecyduje o przyszłości Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Chodzi o zdegradowane ekosystemy UE oraz zapewnienie Europie długofalowego, stabilnego rozwoju gospodarczego i społecznego.

28.11.2023

Adwokaci przeciw zbyt częstemu zwracaniu im pozwów bez podstawy

Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo

Adwokaci coraz częściej skarżą się na praktykę części sędziów, polegającą na zwracaniu pozwów bez uzasadnionej podstawy. Chodzi konkretnie o art. 130[1a] k.p.c., zgodnie z którym jeśli nie są zachowane warunki formalne pisma, przewodniczący zwraca je bez wezwania do poprawienia lub uzupełnienia. Sytuacja tak nabrzmiała, że ORA w Warszawie wystosowała pismo w tej sprawie do prezes warszawskiego Sądu Okręgowego.

28.11.2023

Nęcenie zwierząt jest dozwolone w określonych granicach

Prawo karne Środowisko

Papryka, banany, ogórki, cytryny, marchewka, cebula, kapusta – pod ambonami myśliwskimi można znaleźć niemal wszystko to, co na stoiskach w warzywniakach, tylko często nadpleśniałe i nadpsute. Tymczasem nęcenie zwierząt jest dozwolone, ale tylko w ściśle wskazanych okolicznościach, co jest często łamane.

25.11.2023

TSUE : Koszty kredytu konsumenckiego mogą być nadmiernie wysokie

Banki Kredyty Prawo unijne

Sąd krajowy może uznać za nieuczciwy warunek umowny przyznanie przedsiębiorcy opłaty lub prowizji w kwocie rażąco wysokiej, w stosunku do oferowanej przez niego usługi – orzekł TSUE. To oznacza, że wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego podlega ocenie nie tylko w odniesieniu do limitów określonych przez ustawodawcę, ale też w relacji do oferowanych w zamian usług instytucji finansowej.

23.11.2023

Żądają od frankowiczów dużo, wygrywają mało. Sądy rzadko orzekają na korzyść banków

Rynek i konsument Banki Kredyty frankowe

Banki pozywające kredytobiorców frankowych utrzymują zwykle, że umowa jest ważna, ale przezornie asekurują się, zgłaszając żądania ewentualne. Przeważnie bankom udaje się uzyskać jedynie kapitał wypłaconego kredytu pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy, co często oznacza całkowitą przegraną. Dla konsumenta największym problemem wciąż może być jednak naliczanie ustawowych odsetek za opóźnienie.

22.11.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    89