Skóbel: Potrzebna pilna nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Szpitale powiatowe zrealizowały wprawdzie ustawę podwyżkową, ale niekoniecznie w sposób, w jaki oczekiwała tego część ich pracowników. Problem sam się nie rozwiąże i z biegiem lat będzie się pogłębiał. Dlatego ustawa o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych wymaga głębokiej nowelizacji - podkreśla Bernadeta Skóbel, radca prawny kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich.

04.07.2023

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy wystawiających e-recepty

Zawody medyczne

Minister zdrowia podpisał zawiadomienie do prokuratury, w którym wskazał na 10 lekarzy, którzy zdaniem prawników dopuścili się przynajmniej pięciu przestępstw. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział też w piątek ograniczenia w liczbie wystawianych recept - w ciągu 10 godzin pracy lekarz będzie mógł maksymalnie wystawić ok. 300 recept dla około 80 pacjentów.

30.06.2023

Lekarz może odmówić pacjentowi leczenia, ale nie przy zagrożeniu życia

Pacjent Zawody medyczne

Lekarze mają obowiązek udzielania  świadczeń zdrowotnych, ale nie jest to obowiązek bezwzględny. Oznacza to, że mają prawo do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi, ale pod pewnymi warunkami. Przepisy wprost nie określają, że o każdej odmowie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi powinien być zawiadomiony NFZ. Godzi to w transparentność udzielanych świadczeń zdrowotnych, co działa na niekorzyść pacjentów.

30.06.2023

NFZ zabezpiecza pieniądze na podwyżki w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Zarządzanie

Po dokonaniu niezbędnych zmian w prawie oddziały wojewódzkie NFZ przystąpią na początku lipca do aneksowania umów - zapowiedział w czwartek Narodowy Fundusz Zdrowia. Zmiany, które mają zapewnić finansowanie wzrostu minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca, obejmą ponad 35 tys. umów. Aneksy zostaną podpisane do połowy lipca - informuje NFZ.

29.06.2023

Bon na zdrowie może odbić się czkawką

Pacjent Domowe finanse Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Jedna krótka wizyta w szpitalu pochłania nawet kilka tysięcy złotych. Oznacza to, że osoba co do zasady zdrowa, która incydentalnie musi się przebadać lub trafia na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z łatwością wydaje przypadające na nią średnie roczne kwoty na refundowane leczenie. Koszty opieki na oddziale intensywnej terapii czy w ramach programów lekowych są znacznie wyższe i przekraczają możliwości budżetowe większości pacjentów.

29.06.2023

Zlecenia na wyroby medyczne - resort doprecyzowuje przepisy

Zawody medyczne

Uprawnienia lekarzy specjalistów do wystawiania pacjentom zleceń na wyroby medyczne porządkuje projekt rozporządzenia dotyczący wykazu refundowanych wyrobów medycznych. Doprecyzowano, że przez lekarza w trakcie specjalizacji rozumie się lekarza, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych. Propozycję zmian Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych.

28.06.2023

Nie będzie stanu zagrożenia, ale Covid-19 w systemie zostanie na dłużej

Pacjent Zawody medyczne

Kontynuowane będą szczepienia przeciwko Covid-19, a w obiegu „na wszelki wypadek” zostaną tzw. paszporty covidowe. Dorośli nie będą potrzebowali skierowania do psychologa także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Tak rząd przygotowuje się na 1 lipca, gdy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego. Wiadomo już, że z wdrożeniem wszystkich pomysłów nie zdąży.

27.06.2023

Tymiński: Nie ma potrzeby zmian prawa dotyczącego klauzuli sumienia

Pacjent Zawody medyczne

Są szpitale czy obszary Polski, w których się mówi: u nas nie wykonuje się aborcji. W takiej sytuacji szpital powinien stracić kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia albo przynajmniej dyrektor stracić stanowisko. Jednak mamy problem niewyciągania konsekwencji za nieprzestrzeganie przepisów - mówi Prawo.pl dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, autor bloga prawalekarza.pl.

24.06.2023

Pacjent może wybrać szpital, ale nie chirurga

Pacjent Zawody medyczne

Prawo pacjenta do wyboru lekarza dotyczy tylko podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli trafi do szpitala, to o tym, kto będzie go operował, zdecyduje placówka. Pacjent może jednak zawsze zwrócić się do kierownika oddziału, aby operacja została przeprowadzona przez wskazaną osobę. Ostateczna decyzja należy jednak do kierownika oddziału.

24.06.2023

Zajęcia bez stołu anatomicznego? Nie szkodzi - rekrutacja trwa

Zawody medyczne

Uczelnia nie ma stołu anatomicznego, a w bibliotece są przestarzałe podręczniki do nauki fizjologii. Mimo tych uwag Polskiej Komisji Akredytacyjnej i negatywnej opinii, uczelnia prowadzi rekrutację na kierunek lekarski w roku akademickim 2023/2024. Nie łamie przy tym prawa, bo decyzja o likwidacji kierunku należy do ministra edukacji. Opinia komisji akredytacyjnej nie jest dla niego wiążąca.

23.06.2023

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego weszła w życie

Zawody medyczne

Ustawa, która reguluje zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, reguły odpowiedzialności zawodowej i ustanawia samorząd ratowników medycznych, weszła w życie 22 czerwca. To akt, który zbiera w jednym miejscu przepisy o największym znaczeniu dla funkcjonowania tego zawodu, z uwagi na jego rolę w systemie ochrony zdrowia.

22.06.2023

Szpital stosuje klauzulę sumienia? Robi to bezprawnie, ale kontroli brak

Pacjent Zawody medyczne

Dyrektorzy szpitali, którzy deklarują: u nas nie robimy aborcji - nie ponoszą konsekwencji. Niewykonywanie zakontraktowanych świadczeń jest niezgodne z prawem i może być podstawą do zerwania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jednak szwankuje. To, czy szpital realizuje kontrakt, jest weryfikowane w praktyce dopiero wtedy, gdy dojdzie do tragedii wynikającej z naruszenia praw pacjenta.

22.06.2023

Bukiel: Wysokie zarobki lekarzy drażnią niektórych, ale kształtuje je rynek

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Lekarze wykorzystują fakt, że ich brakuje i żądają wysokich stawek za godzinę pracy. Zdają sobie sprawę, że taki stan nie potrwa wiecznie, a mając doświadczenie z wielu lat wcześniejszych wiedzą, że gdy tylko ta – nazwijmy to promocją -  się skończy, nikt z rządzących ich nie doceni - uważa Krzysztof Bukiel, były przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

22.06.2023

Jędrzejko: Aborcja płodu z wadą letalną jest legalna - to ratowanie życia lub zdrowia kobiety

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Przerwanie ciąży w przypadku wady letalnej płodu zostało w Polsce niesłusznie skryminalizowane, bo jedynym celem aborcji w takiej sytuacji jest uniknięcie zagrożenia dla zdrowia i życia kobiety. W cywilizowanych krajach europejskich ciąże z wadami śmiertelnymi traktuje się z założenia jak potencjalne zagrożenie co najmniej zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, matki - mówi dr n. med. Maciej Jędrzejko specjalista ginekologii i położnictwa.

19.06.2023

SN: Zwolnienie lekarza z tajemnicy nie jest podstawowym sposobem ustalania faktów

Prawo karne Prokuratura Zawody medyczne

Prokurator nie dostał zgody na przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej. Sąd Najwyższy podkreślił, że zwolnienie z niej przez sąd nie może być traktowane jako podstawowy sposób ustalania faktów w postępowaniu karnym. Konieczne jest bowiem wykazanie, że wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości a dana okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

19.06.2023

Odpowiedzialność lekarza rezydenta za błąd zależy od rodzaju umowy

Prawo karne Zawody medyczne

Przepisy prawa umożliwiają dopuszczenie lekarza rezydenta do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych podczas dyżuru, ale po uprzednim wyrażeniu zgody przez kierownika specjalizacji. Do tego czasu dyżur powinien być pełniony pod nadzorem lekarza specjalisty. Natomiast odpowiedzialność lekarza rezydenta za błąd zależy od różnych czynników, np. rodzaju umowy.

15.06.2023

Opiekun medyczny nie zastąpi pielęgniarki, ale może ją odciążyć

Zawody medyczne

Opiekun medyczny może być członkiem zespołu opieki długoterminowej, ale podmioty medyczne nie mają obowiązku go zatrudniać. Często tego nie robią, jednak zmiany wymusza rzeczywistość, bo braki kadrowe w systemie są coraz dotkliwsze. Ministerstwo Zdrowia planuje więc włączyć opiekunów do opieki długoterminowej i hospicyjnej w domu pacjenta. Zmienią się także normy ich zatrudnienia w placówkach medycznych.

14.06.2023

Chmielowiec: Odszkodowania dla pacjentów szpitali to pierwszy krok

Pacjent Zawody medyczne

Nie chcemy, aby system przyznawania rekompensat za zdarzenia medyczne stał się niewydolny już na samym początku. Dlatego zaczynamy od szpitali, a później chcielibyśmy sukcesywnie proponować kolejne rozszerzenia - zapowiada Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Wyjaśnia, że sprawami poszkodowanych pacjentów zajmie się zespół kilkudziesięciu ekspertów medycznych.

13.06.2023

WSA: Włączony telefon nie mógł być powodem dyskwalifikacji młodego lekarza

Zawody medyczne

Uczestnik lekarskiego egzaminu końcowego został zdyskwalifikowany, ponieważ zamiast wyłączyć telefon, ustawił tryb samolotowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał jednak, że okoliczność ta nie mogła świadczyć o posługiwaniu się komórką w trakcie egzaminu. Natomiast sankcja w postaci zdyskwalifikowania została przewidziana wyłącznie w odniesieniu do korzystania przez zdającego z niedozwolonego urządzenia.

12.06.2023

Dr Ignaciuk: Strywializowaliśmy medycynę estetyczną

Pacjent Zawody medyczne

Przed każdym zabiegiem medycyny estetycznej odpowiedzialny lekarz musi pacjenta zbadać, postawić diagnozę i zaproponować mu terapię lub korekcję. Jeśli zdarzą się powikłania, musi skutecznie sobie z nimi radzić. Kosmetolog nie ma tytułu do tego, żeby badać klienta i wybrać odpowiednią terapię – mówi Prawo.pl dr Andrzej Ignaciuk, założyciel i twórca polskiej medycyny estetycznej.

10.06.2023