Jest nowy, młody prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Zawody medyczne

W Naczelnej Izbie Lekarskiej nastąpiła pokoleniowa zmiana. Nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został dotychczasowy prezes warszawskiej izby Łukasz Jankowski, który kandydował z programem pod hasłem „Samorząd przyszłości”. Zastąpi on Andrzeja Matyję, prezesa NRL od 2018 roku.

13.05.2022

Psycholodzy apelują o przyspieszenie prac nad ich ustawą

Zawody medyczne

Środowisko psychologów wystosowało do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i premiera Mateusza Morawieckiego petycję w sprawie intensyfikacji prac nad projektem ustawy o zawodzie psychologa. Czekają na nią od 2006 roku. W petycji podkreślają, że ustawa jest konieczna, by skutecznie pomagać w obecnej sytuacji kryzysowej wywołanej wojną.

12.05.2022

Minister zdrowia powołał nowy zespół do spraw regulacji zasad pracy studentów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Do końca maja w Ministerstwie Zdrowia ma pracować nowy zespół do spraw regulacji zasad pracy studentów. Ma działać tylko do 1 czerwca. Poprzedni zespół funkcjonował od grudnia 2021 roku do marca br. Nowy zespół ma określić zasady udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym.

11.05.2022

Nowa przewodnicząca Porozumienia Chirurgów „Skalpel”

Zawody medyczne

Renata Florek-Szymańska, na co dzień starszy asystent Oddziału Chirurgii Naczyń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej w Lublinie, została wybrana nową przewodniczącą Porozumienia Chirurgów Skalpel. Do jej zadań będzie należało m.in. przekształcenia stowarzyszenia w organizację non-profit.

11.05.2022

Organizacja pomocy humanitarnej specjalizacją w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Liczne wydarzenia ostatnich lat, klęski żywiołowe, kryzysy uchodźcze, a ostatnio tragiczna wojna w Ukrainie pokazują, że trzeba umieć pomagać – wskazał prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu dr Grzegorz Dziubanek. Stąd uruchomienie nowej specjalności na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

06.05.2022

Nowa ustawa dla diagnostów laboratoryjnych bliska uchwalenia

Prawo gospodarcze Zawody medyczne

Wkrótce na Komitecie Stałym Rady Ministrów ma stanąć projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Jeśli zostanie uchwalony, zastąpi obowiązującą od ponad 20 lat ustawę o zawodzie diagnosty laboratoryjnego. I będzie wiadomo, kto może być kierownikiem laboratorium, a diagności zyskają sześć dni urlopu szkoleniowego. Przede wszystkim jednak dostaną prawo do bycia partnerem w spółce.

05.05.2022

Prawcodawcy RP: AOTMiT nie ma prawa żądać informacji o wynagrodzeniach

Zawody medyczne

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W opinii Pracodawców RP, Agencja nie ma podstawy prawnej żądać tego typu danych.

04.05.2022

Miliony złotych na szkolenia diagnostów laboratoryjnych

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy przekaże pieniądze na szkolenia diagnostów laboratoryjnych. Blisko 25 milionów złotych ma być wydanych na podniesienie kompetencji zawodowych około 17 tysięcy diagnostów. Szkolenia dotyczące Covid-19, a także innych chorób zakaźnych, mają się odbywać w latach 2022-2023.

04.05.2022

Strasburg: Skazanie karne za pomoc w samobójstwie eutanatycznym nie narusza Konwencji

Prawo karne Zawody medyczne

Skazanie karne lekarza za pomoc w samobójstwie z powodów eutanatycznych nie stanowiło naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I potwierdził, że pomoc w samobójstwie stanowi czyn zabroniony, penalizowany w prawie duńskim od 1930 r., a więc ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącego była przewidziana w ustawie.

27.04.2022

Lekarze spoza Unii nie garną się do pracy w Polsce. Zniechęcają przepisy

Zawody medyczne

Do polskiego systemu przyjętych zostało już 1450 lekarzy z zagranicy, a ponad połowa to osoby z Ukrainy. Tyle że w trybie specustawy jedynie sześciu, reszta dostała pozwolenie w trybie warunkowym z powodu pandemii. I teraz muszą oni jeszcze raz starać się o pozwolenie. Wszystko przez to, że Ministerstwo Zdrowia zmienia komunikatem przepisy ustawy.

22.04.2022

Podwyżki w ochronie zdrowia – zarzewie konfliktu z lekarzami

Zawody medyczne

Projekt nowej siatki płac nie podoba się ani doświadczonym lekarzom, ani rezydentom, czyli lekarzom w trakcie specjalizacji. Zdaniem jednych i drugich podwyżki są zbyt niskie. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje zaś o zorganizowane wypowiadanie umów, w celu otrzymania podwyżki w odpowiedniej wysokości. A pracodawcy podkreślają, że lekarze nie zarabiają źle.

21.04.2022

Samorządy: Przestańcie nam regulować wynagrodzenia w służbie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Samorządy nie są zadowolone ze sposobu, w jaki rząd ustala wynagrodzenia w służbie zdrowia. Tak wynika dyskusji prowadzonej podczas niedawnego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W ocenie samorządowców rząd zrobiłby najlepiej, gdyby normowanie wynagrodzeń pracownikom służby zdrowia pozostawił pracodawcom.

20.04.2022

W domach pomocy społecznej brakuje pielęgniarek, a tam podwyżek nie widać

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że prowadzone są prace mające umożliwić domom pomocy społecznej zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych, a tym samym podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek. Obecnie bowiem te w DPS-ach zarabiają dużo mniej niż koleżanki w szpitalach, a od lipca 2022 roku ta przepaść się pogłębi.

19.04.2022

Jest martwa ustawa, teraz nowa ma uregulować zawód psychologa

Zawody medyczne

By wykonywać zawód psychologa będzie trzeba uzyskać wpis na regionalną listę, zostać członkiem samorządu zawodowego i regularnie opłacać składki. Roczne mają nie przekraczać 902 złotych. Zdaniem Forum Związków Zawodowych to za dużo. Forum nie podoba się też kara finansowa za naruszenie przepisów. Projekt jednak popiera, podobnie jak sejmowa Komisja Ustawodawcza i Biuro Analiz Sejmowych.

15.04.2022

Porozumienie Rezydentów wybrało nowe władze

Zawody medyczne

Wybrano nowy zarząd Porozumienia Rezydentów. Przewodniczącym ponownie został Mateusz Szulca, a wiceprzewodniczącymi: Agata Dynkiewicz i Sebastian Goncerz. Przed nimi rok pełen pracy w walce o godne warunki pracy – napisały w mediach społecznościowych nowo wybrane władze.

14.04.2022

Polski jest tak łatwy, że lekarz z Ukrainy ma nauczyć się go w trzy tygodnie

Zawody medyczne Ukraina

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uruchomiło bezpłatne kursy podstawy medycznego języka polskiego. Zgłosiło się już ponad 3 tys. chętnych. Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, po 3 tygodniach i 45 godzinach lekcyjnych będą mogli bez przeszkód podjąć pracę w zawodzie lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarki. A lingwiści i lekarze twierdzą, że to niemożliwe.

12.04.2022

Pieniądze na podwyżki nie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Proponowana przez rząd podwyżka minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia nie obejmie pracowników administracyjnych, informatyków, elektryków i pozostałego personelu pomocniczego. Dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że tak nie może być, bo bez nich system nie jest w stanie funkcjonować. Z powodu inflacji i braku podwyżek wycen świadczeń, szpitalom będzie trudno znaleźć pieniądze na podwyższenie pensji.

08.04.2022

Zmiana pokoleniowa w okręgowych izbach lekarskich

Zawody medyczne

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy został dr Szymon Suwała, endokrynolog, który rok temu zdał egzamin specjalizacyjny. Szefem samorządu lekarzy w Szczecinie po raz pierwszy został Michał Bulsa, członek OIL raptem od 2018 roku. W Warszawie po raz drugi na czteroletnią kadencję prezesa wybrano Łukasza Jankowskiego, członka Izby raptem od 2014 roku. To oznacza, że młodzi coraz chętniej i skuteczniej działają w samorządzie medyków.

04.04.2022

MZ proponuje nowe stawki najniższego wynagrodzenia w służbie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Takie propozycje zawiera skierowany w piątek do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

01.04.2022

Sondaż: Uczelnie medyczne i szpitale dyskryminują kobiety

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć w środowisku medycznym jest powszechnym problemem w Polsce. Najczęściej dotyka ona ratowniczki medyczne oraz lekarki. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez portal bml.pl, czyli Będąc Młodym Lekarzem. Zdaniem ankietowanych podejmowane przez pracodawcę czy uczelnię działania nie są wystarczające.

28.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski