Pracownicy ochrony zdrowia na karuzeli płac minimalnych

Zawody medyczne

Salowe i sanitariusze do końca tego roku zarobią więcej niż płacę minimalną. Tym chętniej dyrektorzy szpitali zmieniają ich stanowiska na sprzątaczki i sprzątaczy. Jednak już od stycznia 2024 r. pensja salowych i noszowych będzie niższa od minimalnego wynagrodzenie za pracę. Co zrobią pracodawcy? Nie wiadomo. Pracownicy podstawowej opieki są bezradni. Najczęściej godzą się na porozumienia zmieniające, bo ich prawo do sądu ze względu na koszty jest tylko teoretyczne.

04.08.2023

Opiekunowie medyczni zaniepokojeni brakiem ustawy o ich zawodzie

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zawód opiekuna medycznego ma być uregulowany w ustawie o niektórych zawodach medycznych. Jej rozpatrywanie - po pracach w Senacie - niespodziewanie zdjęto z porządku obrad Sejmu podczas ostatniego posiedzenia. Środowisko opiekunów medycznych jest tą sytuacją zaniepokojone. Brak regulacji coraz częściej powoduje, że opiekunowie medyczni są w szpitalach degradowani - alarmują.

03.08.2023

Proteza na NFZ – wyższa wycena to wciąż mało

Pacjent Zawody medyczne

Jedna trzecia polskich seniorów nie ma ani jednego zęba, a blisko połowa ma mniej niż 20 zębów. Osoby te potrzebują protez. Tymczasem ich wycena – nawet mimo zapowiadanej od 1 sierpnia podwyżki – jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia niedoszacowana. To jeden z powodów, dla których kolejne gabinety wycofują się z kontraktów z NFZ. W ciągu ostatnich pięciu lat z publicznego systemu zniknęła jedna czwarta z nich.

31.07.2023

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego pełna niedoróbek

Zawody medyczne

Brak źródeł finansowania samorządu ratowników medycznych oraz tylko teoretyczna możliwość uzyskania tytułu magistra - to tylko niektóre luki w ustawie o tym zawodzie i jego samorządzie, która weszła w życie 22 czerwca. Początek nowego roku akademickiego już blisko, a przygotowane przez specjalistów standardy kształcenia zaległy w ministerialnych szafach. Pojawiły się też niejasności dotyczące odbywania staży, prawa wykonywania zawodu przez nowych absolwentów i nadzoru nad doskonaleniem ratowników.

28.07.2023

Jędrzejczak: Pacjenci chcą leczyć się prywatnie, bo system publiczny ich zawiódł

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie dziwi mnie, że w jednym z badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce aż 60 proc. jego uczestników wyraziło opinię, że akceptuje współpłacenie za usługi medyczne. Z doświadczeń innych krajów wynika ponadto, że nawet niewielkie kwoty opłacane przez pacjentów za wizyty lekarskie znacznie ograniczyły liczbę tak zwanych zbędnych wizyt - zauważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.

27.07.2023

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych także podlega tajemnicy lekarskiej

Pacjent Zawody medyczne

Lekarz medycyny pracy lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej mogą wydać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Informacje zawarte w orzeczeniu, jak i wszystkie pozyskane przez lekarza dane dotyczące zdrowia pacjenta, które medyk powziął w związku z wykonywaniem zawodu, podlegają tajemnicy lekarskiej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarz może je ujawnić, a w określonych sytuacjach ma wręcz taki obowiązek.

26.07.2023

Szczepienie psów co dwa lata? Weterynarze mówią - nie!

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Senatorowie proponują, aby powtórne szczepienie psów na wściekliznę odbywało się co dwa lata, a nie jak obecnie - co roku. Projekt ustawy ma na celu dostosowanie do obecnych na rynku szczepionek przeciwko wściekliźnie dla psów, tj. terminu ważności i skuteczności takich szczepionek gwarantowanych przez producentów. Izba Lekarsko-Weterynaryjna stanowczo jest temu przeciwna, bo istnieje bardzo duże zagrożenie sanitarne. Dodaje, że i koty powinny być obowiązkowo szczepione.

26.07.2023

Zmiany w e-receptach nie będą dotyczyć antykoncepcji awaryjnej

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Ograniczenia w wystawianiu e-recept w systemie teleinformatycznym na leki psychotropowe nie dotyczą tabletek "dzień po" - informuje Centrum e-Zdrowia. Podczas weekendu niektórzy lekarze alarmowali, że nie mieli możliwości wystawienia e-recepty na tabletki stosowane jako "antykoncepcja awaryjna". Centrum e-Zdrowia informowało z kolei, że brak możliwości wystawiania e-recept na leki psychotropowe wynikał z błędu podczas aktualizacji systemu.

25.07.2023

Za mało pieniędzy na podwyżki – szpitale wciąż pod kreską

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Dopiero w drugiej połowie sierpnia szpitale otrzymają z Narodowego Funduszu Zdrowia pieniądze według nowej wyceny. Wcześniej muszą wypłacić pensje z uwzględnieniem podwyżki minimalnych wynagrodzeń. Wstępne szacunki dyrektorów szpitali powiatowych nie są optymistyczne: wyceny nie objęły umów cywilnoprawnych. Niepewne są też podwyżki personelu niemedycznego podstawowej opieki.

25.07.2023

Sejm zajmie się ponownie ustawą o niektórych zawodach medycznych

Zawody medyczne

Zmiany dotyczące definicji psychoterapii i kwalifikacji osób ją prowadzących, kwestia zgody ministra zdrowia na przyznanie lekarzowi certyfikatu umiejętności zawodowej przez towarzystwo naukowe czy podtrzymanie „covidowego” przepisu dotyczącego statusu dyspozytorów medycznych – to tylko niektóre „wrzutki” do ustawy o niektórych zawodach medycznych procedowanej obecnie w parlamencie.

24.07.2023

Początek końca botoksowego eldorado w salonach beauty

Pacjent Zawody medyczne

W akcie prawnym po raz pierwszy pojawiła się definicja medycyny estetyczno-naprawczej. Odnosi się ona do umiejętności lekarskich. Już teraz Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że kosmetolodzy wstrzykujący botoks, stosujący osocze bogatopłytkowe czy nici liftingujące, przekraczają granice prawa. Kropką nad "i" ma być katalog procedur medycyny estetycznej zarezerwowanych dla lekarza. Pytanie, czy wejdzie w życie przed wyborami.

21.07.2023

SN: Nie można wydać opinii psychiatrycznej na podstawie nagrań

Pacjent Zawody medyczne

Obwiniony został zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ponieważ sporządził opinię psychiatryczną bez osobistego zbadania pacjentki. Sąd Najwyższy wskazał, że lekarz opierał się wyłącznie na nagraniach i stenogramach, które nie mogą zostać uznane za substytut osobistego badania lub dokumentacji medycznej. Tym samym materiały te nie mogły stanowić samoistnej podstawy do sporządzenia opinii psychiatrycznej.

18.07.2023

Koniec z kursami online dla pielęgniarek i położnych

Zawody medyczne

Kursy, w tym specjalizacyjne, dla pielęgniarek będą pod ściślejszym nadzorem. Zwłaszcza te, które są dofinansowywane ze środków publicznych, bo ich operatora wybierze rektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). To długo oczekiwana przez środowisko zmiana. Obecnie zdarza się, że jeszcze podczas trwającego szkolenia firma ogłasza upadłość, a pielęgniarka zostaje bez specjalizacji, ale za to kredytem.

17.07.2023

Szpitale i lekarze gubią polisy - pomógłby centralny rejestr

Pacjent Zawody medyczne

Szpitale i lekarze muszą mieć ubezpieczenie OC. Nie widnieją one jednak w żadnym publicznym rejestrze, tak jak OC samochodów. To problem dla poszkodowanego pacjenta, który, zanim wejdzie na ścieżkę postępowania karnego, chce sprawdzić, czy polisa może pokryć jego szkodę. I chociaż ma prawo do tych danych, to - przez bałagan w administracji, opieszałość czy zaniedbanie - nie zawsze je dostaje.

15.07.2023

Minimalne wymagania to obecnie standard w ratownictwie medycznym

Pacjent Zawody medyczne

94 proc. karetek podstawowych jeździ do pacjentów w składzie dwuosobowym. Od lat postępuje proces zmniejszania załóg. Jeszcze cztery lata temu ponad 40 proc. zespołów karetek jeździło w składzie trzyosobowym lub większym. Ratownicy medyczni alarmują, że zagraża to bezpieczeństwu pacjentów. Takiego zagrożenia nie widzi resort zdrowia, argumentując, że jego rolą jest tylko wyznaczenie progu minimalnego, a decyzja o załodze należy do szpitala.

14.07.2023

SN: Postępowanie dyscyplinarne było wystarczającą dolegliwością

Zawody medyczne

Dentyści nie wykazali się należytą starannością w prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta. Sąd lekarski ostatecznie uznał jednak, że było to przewinienie mniejszej wagi i umorzył postępowanie. Sąd Najwyższy podzielił tę ocenę i wskazał, że sam fakt prowadzenia długotrwałego postępowania dyscyplinarnego stanowił dostateczną dolegliwość.

13.07.2023

Certyfikowani psychoterapeuci nie stracą uprawnień - zapewnia resort zdrowia

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Wprowadzenie nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego: psychoterapii, nie wpłynie na możliwość uzyskania certyfikatu na rynku komercyjnym - zaznacza Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi udzielonej Prawo.pl. Resort wyjaśnia też, że obecnie nie planuje zmian w zakresie wymagań wobec psychoterapeutów określonych w koszyku świadczeń gwarantowanych. Chodzi o psychoterapię refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

12.07.2023

Szpital musi zapewnić ubranie dla pracowników, nie zawsze to robi

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Do Fundacji Praw Medyka wpływają prośby pracowników szpitali i innych jednostek leczniczych, których pracodawcy niewłaściwie wywiązują się z obowiązku dostarczenia załodze odzieży i obuwia ochronnego. Szpitale zasłaniają się brakiem pieniędzy. Tymczasem personel placówki ochrony zdrowia – od największego szpitala, po najmniejszą przychodnię – nie może wykonywać pracy we własnej odzieży i obuwiu.

08.07.2023

Pensje pielęgniarek i szpitale w coraz ciaśniejszym klinczu złych przepisów

Zawody medyczne

Nawet ponad trzy tysiące złotych wynoszą różnice w realnych miesięcznych zarobkach dwóch pielęgniarek, które w jednym szpitalu, pracując w jednym zespole, wykonują te same zadania. To nierówne traktowanie – uznają sądy. Pielęgniarki sądzą się także wówczas, gdy szpital przestaje uwzględniać ich magisterium i specjalizację, czyli degraduje je w tabeli płac. Są orzeczenia, w których sądy przyznają im rację. Dysproporcje w zarobkach i frustracja w środowisku będą tylko rosnąć.

07.07.2023

Skóbel: Potrzebna pilna nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Szpitale powiatowe zrealizowały wprawdzie ustawę podwyżkową, ale niekoniecznie w sposób, w jaki oczekiwała tego część ich pracowników. Problem sam się nie rozwiąże i z biegiem lat będzie się pogłębiał. Dlatego ustawa o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych wymaga głębokiej nowelizacji - podkreśla Bernadeta Skóbel, radca prawny kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich.

04.07.2023