Psychiatria dziecięca - terapeuci środowiskowi mają rok więcej na zrobienie kursu

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Czas przewidziany na wejście na rynek odpowiednio wyszkolonych terapeutów i terapeutów środowiskowych okazał się za krótki. Dlatego Ministerstwo Zdrowia śpieszy się z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego systemu opieki środowiskowej w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Przepisy muszą wejść w życie najpóźniej 31 marca. W innym wypadku zespoły opieki środowiskowej będą miały problemy z wykazaniem odpowiedniej liczby wykwalifikowanej kadry.

28.03.2023

ZUS może cofnąć upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Taką decyzję może podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione: bez bezpośredniego badania ubezpieczonego lub bez udokumentowania rozpoznania.

25.03.2023

Pielęgniarka wystawi skierowanie na test przeciwko Covid-19

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pielęgniarki mają mieć rozszerzone uprawnienia. Ministerstwo Zdrowia chce, aby mogły wystawiać skierowania na testy przeciwko Covid-19, wypisywać zlecenia na cewniki urologiczne i igły do insulin, a także na opatrunki żelowe. Poza tym będą mogły, w programie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK), wypisać skierowanie na badania oraz zlecenie na badanie biochemiczne krwi.

20.03.2023

Pacjent zgadza się na "wszelkie ryzyka" - to bezprawna zgoda blankietowa

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie wystarczy, że pacjent w formularzu zgody na zabieg medyczny napisze, że zgadza się na „wszelkie” związane z nim ryzyka. Takie sformułowanie narusza prawa pacjenta, gdyż nie wie on, na co dokładnie zgodę wyraża. Prawnicy przestrzegają przed podpisywaniem przez pacjentów tzw. zgody blankietowej, która łamie prawa pacjentów, a bezprawnie wciąż funkcjonuje w wielu szpitalach.

18.03.2023

Lekarze, edukując w mediach społecznościowych, narażają się na zarzut reklamy

Nowe technologie Zawody medyczne

Lekarze uważają, że ich obecność w mediach społecznościowych jest konieczna, by przeciwdziałać medycznym fake newsom. Przepisy nie zabraniają im co prawda zakładania kont, ale zakazują reklamowania się. Spotykają się więc z zarzutami, że przez prowadzenie profili, także tych edukacyjnych, promują swoją osobę. Od samorządu lekarskiego oczekują doprecyzowania przepisów.

17.03.2023

Rząd śpieszy się z likwidacją Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie Compliance

Najszybciej po wejściu w życie tzw. ustawy o jakości, bo już 1 stycznia 2024 r., przestanie działać Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jego zadania dotyczące akredytacji przejmie NFZ. Za akredytacją idą dodatkowe pieniądze z Funduszu dla szpitali. CMJ jest niezależną instytucją, a po zmianach NFZ ma badać jakość i za nią płacić. Szpitale obawiają się, że ocena nie będzie obiektywna, bo płatnik może szukać oszczędności.

16.03.2023

Zakaz reklamowania się przez lekarzy – będą zmiany w kodeksie etycznym

Zawody medyczne

Aktywność lekarzy w mediach społecznościowych powoduje, że konieczne są zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej - takie głosy płyną do samorządu. Także prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że zakaz reklamowania się lekarzy wymaga doprecyzowania. Prawnicy zwracają z kolei uwagę na to, że nie kodeksowy zakaz jest problematyczny, ale interpretacja tego, co jest reklamą.

14.03.2023

Prezes NRL: Absolwenci nowo otwieranych kierunków lekarskich mogą zderzyć się ze ścianą

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie

Działamy w interesie młodych ludzi, którym obiecuje się, że uzyskają takie same możliwości zawodowe, jak inni absolwenci - tak Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, tłumaczy korespondencję z Komisją Europejską w sprawie kierunków lekarskich otwieranych na kolejnych uczelniach. Jak zaznacza, w przyszłości może się okazać, że ich dyplom nie jest rozpoznawany w państwach UE, albo daje mniejsze możliwości w kraju.  

10.03.2023

Minister jeszcze decyduje o programach specjalizacji, lekarz ma wybierać "w ciemno"

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W sytuacji, gdy trwa nabór na specjalizacje, a ich programy nie są jeszcze znane, lekarz ma trzy wyjścia: zaryzykować wybór, zrezygnować lub wybrać tę specjalizację, której program został już zaakceptowany. W mało klarownej sytuacji znaleźli się lekarze, którzy składali wnioski w wiosennym naborze. Zwłaszcza, że minister zdrowia część z programów znacząco zmodyfikował, na przykład skracając o rok.

07.03.2023

System automatycznie określi na recepcie poziom refundacji leku

Pacjent Zawody medyczne

Minister zdrowia w czwartek powołał zespół, który przygotuje koncepcję systemu informatycznego, który automatycznie określi na każdej z recept właściwy poziom refundacji dla danego leku. Funkcjonalność, która lekarskim aplikacjom gabinetowym pozwoli z automatu zaciągnąć do recepty każdego pacjenta informację o właściwym poziomie refundacji, powinna powstać jeszcze w tym roku.

02.03.2023

Minister zatwierdził kolejne zaktualizowane programy specjalizacji lekarskich

Zawody medyczne Zarządzanie

Minister zdrowia zaakceptował w sumie 73 zaktualizowane programy specjalizacji - wynika z informacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Pozostałe są na końcowym etapie opracowywania w zespołach ekspertów. Lekarzy, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku wiosennego postępowania kwalifikacyjnego, będą obowiązywać wyłącznie nowe programy szkolenia.

01.03.2023

RPO interweniuje w sprawie działań CBA w gabinecie ginekologicznym

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne

Po przeszukaniu gabinetu ginekologicznego funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację medyczną i wszystkie karty leczonych tam pacjentek z ostatnich niemal 30 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o wyjaśnienia. To reakcja na skargi lekarki i pacjentek, które uważają, że działanie CBA było nieadekwatne i naruszało tajemnicę lekarską.

27.02.2023

Fake newsom w zdrowiu sprzyja słaby dostęp do systemowej opieki

Pacjent Zawody medyczne

Zdrowie jest jednym z trzech obszarów najbardziej podatnych na rozpowszechnianie fałszywych informacji. Rzetelne wiadomości medyczne giną w gąszczu "klikalnych" doniesień o niesprawdzonych rozwiązaniach, w tym cudownych terapiach. Zasięgom fake newsów w ochronie zdrowia sprzyja utrudniony dostęp do lekarzy i diagnostyki, a szwankuje też edukacja zdrowotna.

25.02.2023

Pacjent musi wyrazić jasną zgodę na udzielanie informacji o jego zdrowiu

Pacjent Zawody medyczne RODO

Lekarz nie powinien się domyślać zgody pacjenta na przekazanie informacji o stanie zdrowia innym osobom – konieczne jest złożenie przez pacjenta jasnego oświadczenia w tym zakresie. Sama obecność innej osoby podczas rozmowy z pacjentem, nie oznacza automatycznie, że pacjent chce, aby w obecności tej osoby „opowiadać” o jego stanie zdrowia.

25.02.2023

Dyrektywa unijna nie zabrania kształcenia lekarzy poza uniwersytetami

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Dyrektywa nie zabrania państwom członkowskim upoważniania instytucji innych, niż uniwersytety do prowadzenia kształcenia medycznego na poziomie podstawowym, o ile ich działalność prowadzona jest pod nadzorem uniwersytetu oraz spełnione są istotne wymagania dotyczące treści studiów - tak Komisja Europejska odpowiedziała na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej.

24.02.2023

Równi i równiejsi w niewydolnym publicznym systemie ochrony zdrowia

Pacjent Zawody medyczne

Prawo co prawda gwarantuje równy dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jednak rzeczywistość się z nim rozmija. Nie chodzi jedynie o wizyty w gabinetach lekarskich, poza kolejnością, znajomych i rodziny, ale o niewydolny system i wykluczenie mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy do specjalisty nie mają po prostu czym dojechać.

23.02.2023

Samorządy wojewódzkie chcą zmiany zasad zatrudniania lekarzy spoza UE

Zawody medyczne Zarządzanie

Umożliwienie zaangażowania lekarzy spoza Unii Europejskiej w realizację świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zgodzie z ich udokumentowanymi umiejętnościami, postuluje Komisja ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP. Obecne przepisy regulujące warunki zawierania umów na to nie pozwalają, choć dopuszczają zatrudnianie takich lekarzy w warunkach szpitalnych.

22.02.2023

Witamina wlana do żyły - naciąganie klientów i wielki biznes

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

"Kliniki", "instytuty" i "centra", które przekonują, że dzięki wlewom witaminowym wspomogą powrót do zdrowia, w tym nawet leczenie chorób onkologicznych czy alergii, żerują na naiwności klientów i ryzykują ich zdrowiem. Kontrola nad rynkiem tych usług pozostawia wiele do życzenia. Nie oznacza to jednak, że lekarze i pielęgniarki firmujący i wykonujący wlewy witaminowe, bez wskazań medycznych, nie ryzykują odpowiedzialnością zawodową. 

20.02.2023

Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

Pacjent Zawody medyczne

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.

17.02.2023

Lekarska komisja etyki krytycznie o komercyjnym wystawianiu zwolnień

Zawody medyczne

Błędną interpretacją zasad obowiązujących w telemedycynie jest komercyjne wystawianie zwolnień i recept online na żądanie - takie stanowisko przyjęła Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej. Krytycznie odnosi się m.in. do sytuacji, gdy wystarczające ze strony pacjenta jest wypełnienie krótkiej ankiety, a także gdy procedurę otrzymania dokumentu uruchamia płatność.

16.02.2023