Bon na zdrowie może odbić się czkawką

Pacjent Domowe finanse Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Jedna krótka wizyta w szpitalu pochłania nawet kilka tysięcy złotych. Oznacza to, że osoba co do zasady zdrowa, która incydentalnie musi się przebadać lub trafia na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z łatwością wydaje przypadające na nią średnie roczne kwoty na refundowane leczenie. Koszty opieki na oddziale intensywnej terapii czy w ramach programów lekowych są znacznie wyższe i przekraczają możliwości budżetowe większości pacjentów.

29.06.2023

Zlecenia na wyroby medyczne - resort doprecyzowuje przepisy

Zawody medyczne

Uprawnienia lekarzy specjalistów do wystawiania pacjentom zleceń na wyroby medyczne porządkuje projekt rozporządzenia dotyczący wykazu refundowanych wyrobów medycznych. Doprecyzowano, że przez lekarza w trakcie specjalizacji rozumie się lekarza, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych. Propozycję zmian Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych.

28.06.2023

Nie będzie stanu zagrożenia, ale Covid-19 w systemie zostanie na dłużej

Pacjent Zawody medyczne

Kontynuowane będą szczepienia przeciwko Covid-19, a w obiegu „na wszelki wypadek” zostaną tzw. paszporty covidowe. Dorośli nie będą potrzebowali skierowania do psychologa także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Tak rząd przygotowuje się na 1 lipca, gdy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego. Wiadomo już, że z wdrożeniem wszystkich pomysłów nie zdąży.

27.06.2023

Tymiński: Nie ma potrzeby zmian prawa dotyczącego klauzuli sumienia

Pacjent Zawody medyczne

Są szpitale czy obszary Polski, w których się mówi: u nas nie wykonuje się aborcji. W takiej sytuacji szpital powinien stracić kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia albo przynajmniej dyrektor stracić stanowisko. Jednak mamy problem niewyciągania konsekwencji za nieprzestrzeganie przepisów - mówi Prawo.pl dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, autor bloga prawalekarza.pl.

24.06.2023

Pacjent może wybrać szpital, ale nie chirurga

Pacjent Zawody medyczne

Prawo pacjenta do wyboru lekarza dotyczy tylko podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli trafi do szpitala, to o tym, kto będzie go operował, zdecyduje placówka. Pacjent może jednak zawsze zwrócić się do kierownika oddziału, aby operacja została przeprowadzona przez wskazaną osobę. Ostateczna decyzja należy jednak do kierownika oddziału.

24.06.2023

Zajęcia bez stołu anatomicznego? Nie szkodzi - rekrutacja trwa

Zawody medyczne

Uczelnia nie ma stołu anatomicznego, a w bibliotece są przestarzałe podręczniki do nauki fizjologii. Mimo tych uwag Polskiej Komisji Akredytacyjnej i negatywnej opinii, uczelnia prowadzi rekrutację na kierunek lekarski w roku akademickim 2023/2024. Nie łamie przy tym prawa, bo decyzja o likwidacji kierunku należy do ministra edukacji. Opinia komisji akredytacyjnej nie jest dla niego wiążąca.

23.06.2023

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego weszła w życie

Zawody medyczne

Ustawa, która reguluje zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, reguły odpowiedzialności zawodowej i ustanawia samorząd ratowników medycznych, weszła w życie 22 czerwca. To akt, który zbiera w jednym miejscu przepisy o największym znaczeniu dla funkcjonowania tego zawodu, z uwagi na jego rolę w systemie ochrony zdrowia.

22.06.2023

Bukiel: Wysokie zarobki lekarzy drażnią niektórych, ale kształtuje je rynek

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Lekarze wykorzystują fakt, że ich brakuje i żądają wysokich stawek za godzinę pracy. Zdają sobie sprawę, że taki stan nie potrwa wiecznie, a mając doświadczenie z wielu lat wcześniejszych wiedzą, że gdy tylko ta – nazwijmy to promocją -  się skończy, nikt z rządzących ich nie doceni - uważa Krzysztof Bukiel, były przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

22.06.2023

Szpital stosuje klauzulę sumienia? Robi to bezprawnie, ale kontroli brak

Pacjent Zawody medyczne

Dyrektorzy szpitali, którzy deklarują: u nas nie robimy aborcji - nie ponoszą konsekwencji. Niewykonywanie zakontraktowanych świadczeń jest niezgodne z prawem i może być podstawą do zerwania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jednak szwankuje. To, czy szpital realizuje kontrakt, jest weryfikowane w praktyce dopiero wtedy, gdy dojdzie do tragedii wynikającej z naruszenia praw pacjenta.

22.06.2023

Jędrzejko: Aborcja płodu z wadą letalną jest legalna - to ratowanie życia lub zdrowia kobiety

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Przerwanie ciąży w przypadku wady letalnej płodu zostało w Polsce niesłusznie skryminalizowane, bo jedynym celem aborcji w takiej sytuacji jest uniknięcie zagrożenia dla zdrowia i życia kobiety. W cywilizowanych krajach europejskich ciąże z wadami śmiertelnymi traktuje się z założenia jak potencjalne zagrożenie co najmniej zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, matki - mówi dr n. med. Maciej Jędrzejko specjalista ginekologii i położnictwa.

19.06.2023

SN: Zwolnienie lekarza z tajemnicy nie jest podstawowym sposobem ustalania faktów

Prawo karne Prokuratura Zawody medyczne

Prokurator nie dostał zgody na przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej. Sąd Najwyższy podkreślił, że zwolnienie z niej przez sąd nie może być traktowane jako podstawowy sposób ustalania faktów w postępowaniu karnym. Konieczne jest bowiem wykazanie, że wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości a dana okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

19.06.2023

Odpowiedzialność lekarza rezydenta za błąd zależy od rodzaju umowy

Prawo karne Zawody medyczne

Przepisy prawa umożliwiają dopuszczenie lekarza rezydenta do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych podczas dyżuru, ale po uprzednim wyrażeniu zgody przez kierownika specjalizacji. Do tego czasu dyżur powinien być pełniony pod nadzorem lekarza specjalisty. Natomiast odpowiedzialność lekarza rezydenta za błąd zależy od różnych czynników, np. rodzaju umowy.

15.06.2023

Opiekun medyczny nie zastąpi pielęgniarki, ale może ją odciążyć

Zawody medyczne

Opiekun medyczny może być członkiem zespołu opieki długoterminowej, ale podmioty medyczne nie mają obowiązku go zatrudniać. Często tego nie robią, jednak zmiany wymusza rzeczywistość, bo braki kadrowe w systemie są coraz dotkliwsze. Ministerstwo Zdrowia planuje więc włączyć opiekunów do opieki długoterminowej i hospicyjnej w domu pacjenta. Zmienią się także normy ich zatrudnienia w placówkach medycznych.

14.06.2023

Chmielowiec: Odszkodowania dla pacjentów szpitali to pierwszy krok

Pacjent Zawody medyczne

Nie chcemy, aby system przyznawania rekompensat za zdarzenia medyczne stał się niewydolny już na samym początku. Dlatego zaczynamy od szpitali, a później chcielibyśmy sukcesywnie proponować kolejne rozszerzenia - zapowiada Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Wyjaśnia, że sprawami poszkodowanych pacjentów zajmie się zespół kilkudziesięciu ekspertów medycznych.

13.06.2023

WSA: Włączony telefon nie mógł być powodem dyskwalifikacji młodego lekarza

Zawody medyczne

Uczestnik lekarskiego egzaminu końcowego został zdyskwalifikowany, ponieważ zamiast wyłączyć telefon, ustawił tryb samolotowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał jednak, że okoliczność ta nie mogła świadczyć o posługiwaniu się komórką w trakcie egzaminu. Natomiast sankcja w postaci zdyskwalifikowania została przewidziana wyłącznie w odniesieniu do korzystania przez zdającego z niedozwolonego urządzenia.

12.06.2023

Dr Ignaciuk: Strywializowaliśmy medycynę estetyczną

Pacjent Zawody medyczne

Przed każdym zabiegiem medycyny estetycznej odpowiedzialny lekarz musi pacjenta zbadać, postawić diagnozę i zaproponować mu terapię lub korekcję. Jeśli zdarzą się powikłania, musi skutecznie sobie z nimi radzić. Kosmetolog nie ma tytułu do tego, żeby badać klienta i wybrać odpowiednią terapię – mówi Prawo.pl dr Andrzej Ignaciuk, założyciel i twórca polskiej medycyny estetycznej.

10.06.2023

Podwyżki w ochronie zdrowia już w lipcu - pieniędzy ma wystarczyć dla każdego

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia wybrało najhojniejszy wariant finasowania lipcowych podwyżek, który ma objąć pracowników na etatach i zatrudnionych „na kontraktach”. Jednak nie tak hojny, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. NFZ dosypie bowiem do systemu 10 mld złotych podnosząc wyceny, a 5 mld złotych szpitale będą musiały wypracować, ponosząc przy tym koszty. Pogłębi to problemy niektórych z nich.

09.06.2023

Odpowiedzialność karna lekarza - taka sama na etacie i na kontrakcie

Prawo pracy Zawody medyczne

Kontrakt lekarski zapewnia większą elastyczność zasad współpracy między lekarzem a placówką, ale ocena, czy jest on bardziej korzystny dla medyka niż umowa o pracę, jest wyłącznie subiektywna. Zależy to przede wszystkim od oczekiwań samego lekarza. Na kontrakcie nie ma uprawnień pracowniczych, a ponosi większą odpowiedzialność prawną. Forma zatrudnienia nie ma znaczenia przy ustalaniu przesłanek odpowiedzialności karnej.

07.06.2023

Studiowanie medycyny coraz częściej na symulatorach

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Rekrutację na kierunki lekarskie prowadzi w tym roku rekordowa liczba uczelni, bo 29. Lekarzy ma być więcej, a według zapowiadanych nowych standardów kształcenia szybciej, bo już na pierwszych latach studiów, studenci mają mieć kontakt z pacjentem. Niekoniecznie jednak z realnym. Uczelnie coraz chętniej wykorzystują bowiem symulatory: sal operacyjnych, porodowych, wirtualne stoły anatomiczne, a także symulatory pacjentów.

06.06.2023

Lekarz rezydent jako ordynator SOR-u zostanie na dłużej

Zawody medyczne

Ku niezadowoleniu środowiska medycyny ratunkowej, Ministerstwo Zdrowia postanowiło przesunąć reformę szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) o kolejne miesiące. Nieprędko, bo rok później, wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym ordynator SOR-u musi być specjalistą medycyny ratunkowej. Okazuje się też, że wciąż ponad 40 szpitalnych oddziałów nie zapewniło nocnej i świątecznej opieki lekarskiej; dostały na przygotowanie kolejne sześć miesięcy.

02.06.2023