Według wrześniowego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” to dostęp i jakość ochrony zdrowia są dla Polaków najważniejsze (77,8 proc. – najwyższy wynik). Dopiero na kolejnym miejscu znalazła się inflacja i rosnące ceny oraz bezpieczeństwo. Wyniki badania Kantar dla gazety.pl z czerwca pokazały z kolei, że stan ochrony zdrowia jest ważną politycznie kwestią dla 93 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach: sytuacja w szkolnictwie (91 proc.), inflacja i drożyzna (90 proc.).

Co konkretnie w obszarze ochrony zdrowia jest dla wyborców najważniejsze? Sondaże tego nie wyjaśniają.  Wiadomo natomiast, że dostępność do świadczeń, w tym pomocy psychologicznej, opieki psychiatrycznej, rehabilitacji jest mocno ograniczona przez czas oczekiwania liczony w miesiącach. Nie każdy może pozwolić sobie na wizytę prywatną u specjalisty, która niekiedy jest furtką do publicznego systemu, poza kolejką. Tymczasem tylko publiczny system (a nie komercyjne abonamenty medyczne) finansuje długoterminowe leczenie, skomplikowane operacje czy terapie chorób rzadkich.

Czytaj także na Prawo.pl: Zameldowanie nie rozstrzyga o prawie do głosowania w wyborach i referendum

Co znalazło się w programach: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Konfederacji, Lewicy i PiS (kolejność według strony PKW - Komitety w wyborach do Sejmu i Senatu 2023 r.)?

Skrócenie kolejek 

KO: Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi.

KO: Łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (sms-y i maile) na kształt tego, który funkcjonuje w systemie prywatnym.(TU program) 

Trzecia Droga: Lekarz pierwszego kontaktu zajmie się przeprowadzeniem pacjenta przez cały proces medyczny, a wizyta u specjalisty odbędzie się nie później niż w dwa miesiące od otrzymania skierowania. Wprowadzimy zasadę, że w razie braku terminów, wizyta prywatna będzie refundowana na koszt państwa. (TU program)

Konfederacja: Likwidacja monopolu NFZ i umożliwienie pacjentom dokonywania swobodnego wyboru ubezpieczyciela.  Ubezpieczyciele będą stawiać świadczeniodawcom warunki dotyczące usprawnienia procedur i podniesienia efektywności. - Z polskiej ochrony zdrowia szybko znikną nieosiągalne linie telefoniczne, wielogodzinne przesiadywanie w poczekalni i przyjmowanie pacjentów "po znajomości" – czytamy w programie tej partii (TU program) 

Lewica: Będziemy dążyć do przekazywania 8 proc. PKB na ochronę zdrowia. Zwiększenie środków na publiczną ochronę zdrowia pozwoli zapewnić pacjentom wysoki standard świadczeń na NFZ, oddłużyć szpitale i umożliwi znaczne skrócenie kolejek (TU program)

PiS: Pacjent otrzyma przypomnienie o wizycie SMS-em bezpośrednio przed umówionym terminem. Wprowadzimy rozwiązania informatyczne, które pozwolą na zagospodarowanie czasu lekarza specjalisty, nawet wtedy, kiedy pacjent późno zrezygnuje z wizyty (TU program)

Profilaktyka/leczenie

KO: Na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki stworzymy Powiatowe Centra Zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych.

KO: Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej.

Konfederacja: Konkretny, zrozumiały koszyk świadczeń gwarantowanych, które ma obowiązek zapewniać każdy ubezpieczyciel.

Lewica: Będziemy rozwijać opiekę koordynowaną w POZ i wzmocnimy rolę koordynatora. Ograniczymy nadmierną hospitalizację poprzez poprawę koordynacji działań placówek zdrowotnych i odpowiednie finansowanie POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

PiS:  Zwiększymy liczbę poradni lekarza rodzinnego, które oferują swoim pacjentom opiekę koordynowaną. Wprowadzimy w poradniach specjalistycznych pakiet świadczeń, które pozwolą na przeprowadzenie jak najszerszej wymaganej diagnostyki w ramach jednej porady, co przyspieszy diagnostykę pacjenta

PiS: Wprowadzenie sieci neurologicznej oraz koordynacji w opiece hematologicznej; wprowadzenie opieki farmaceutycznej jako wsparcia dla pacjentów przyjmujących wiele leków (polipragmazja).

PiS: Wprowadzimy program „Dobry posiłek” dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki

PiS: W program profilaktyki zdrowotnej jeszcze bardziej zaangażowane zostaną szkoły

PiS: Ułatwimy dostęp do usług medycznych i lekarzy – zadbamy o zdrowie na obszarach wiejskich.

Czytaj też w LEX: Ustawa o jakości w ochronie zdrowia krok po kroku >

Rozwiązania dla pracowników ochrony zdrowia

Konfederacja: Konkurencja między ubezpieczycielami i między świadczeniodawcami przekłada się na wzrost zarobków w zawodach medycznych. Ubezpieczyciele i świadczeniodawcy inwestują w przyciąganie najlepszych pracowników - bo przekłada się to na większe zainteresowanie pacjentów i wyższe zyski.

Lewica: Nowelizacja ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, aby wprowadzić w życie zasadę no-fault.

Lewica: Zadbamy o godne warunki ich zatrudnienia i ograniczymy outsourcing w publicznej ochronie zdrowia.

PiS: Rozszerzymy kompetencje pielęgniarek i innego personelu medycznego. Unormujemy podział kompetencji i uprawnień między lekarzami rodzinnymi a lekarzami specjalistami

Dostęp do leków i terapii

Lewica: Każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 złotych za opakowanie. Taka sama zasada będzie dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe czy inhalatory. Dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach leki na receptę dostępne będą bezpłatnie.

PiS: Poszerzymy listę nowoczesnych terapii refundowanych – przewidujemy największy wzrost we wskazaniach onkologicznych i kardiologicznych oraz chorobach rzadkich.

Stomatologia

KO: Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych.

Lewica: Rozszerzymy pakiet gwarantowanych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, w tym o leczenie kanałowe i nowoczesne wypełnienia wszystkich zębów oraz wysokiej jakości protetykę. Na bazie punktów nocnej pomocy stomatologicznej utworzymy sieć całodobowych stomatologicznych oddziałów ratunkowych.

Najważniejsze projekty ustaw i rozporządzeń dotyczące prawa ochrony zdrowia, nowe zarządzenia Prezesa NFZ oraz ostatnie komunikaty MZ, NFZ czy GIS dotyczące funkcjonowania placówek medycznych i aptek w czasie pandemii omówione w jednym miejscu! >

Szpitale

Konfederacja: Świadczeniodawca zawiera umowy z ubezpieczycielami na zasadach rynkowych. Może współpracować z wieloma ubezpieczycielami i negocjować z nimi korzystne dla siebie warunki.

Lewica: Przeznaczymy dodatkowe 4 mld zł rocznie na remonty i zakup sprzętu w szpitalach powiatowych i wojewódzkich.

PiS: Utrzymanie sieci szpitali powiatowych jako lokalnych centrów diagnostyki, wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia. Szpitale te w najbliższej przyszłości będą rozwijały funkcję opieki długoterminowej, odpowiadając na wyzwania demograficzne.

Zobacz nagranie szkolenia: Jak wdrożyć ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w placówce medycznej? >

Chorobowe/L4/Składka zdrowotna

KO: Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej.  Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

KO: Pomożemy mikro przedsiębiorcom obniżyć koszty działalności: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS.

Trzecia Droga: Składka zdrowotna znów będzie składką zdrowotną, a nie podatkiem.

Konfederacja: Składki zdrowotne będą płacone jak dotychczas, jednak zamiast trafiać do skarbca NFZ, będą rozdzielane w formie bonu zdrowotnego pomiędzy wszystkich pacjentów

Lewica: Każdy chory pracownik powinien móc w spokoju wrócić do zdrowia, nie narażając innych pracowników. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100 proc. płacy.

Pomoc psychologiczna

KO: Przywrócimy finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Lewica: Zwiększymy dostępność bezpłatnej psychoterapii w ramach NFZ i umożliwimy dostęp do psychologa bez skierowania. Zwiększymy finansowanie świadczeń terapeutycznych, co zachęci przyszłych psychologów i psychiatrów do wyboru zawodu psychoterapeuty.

Rozrodczość, ginekologia, położnictwo

KO: Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa. Na finansowanie procedury in vitro przeznaczymy nie mniej niż 500 mln zł – tak by pary, które chcą mieć dzieci, miały dostęp do najnowocześniejszych metod.

KO: Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach z NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety.

KO: Zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie.

KO: Zapewnimy pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych.

KO: Zapewnimy dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty.

Lewica: Wprowadzimy uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia.

Lewica: Starsze nastolatki powinny mieć prawo do wizyty ginekologicznej bez asysty rodzica. Umożliwimy korzystanie z porady ginekologicznej lub urologicznej przez osobę małoletnią powyżej 15. roku życia na podstawie wyłącznie własnej zgody.

Lewica: Każda kobieta w ciąży – niezależnie od wieku – będzie miała dostęp do szerokiego katalogu badań, w tym do USG genetycznego, testów PAPP-A, potrójnego, najnowocześniejszych nieinwazyjnych testów prenatalnych, a w przypadku wskazań medycznych także amniopunkcji, biopsji kosmówki i kordocentezy. Zatajanie wyników badań przed pacjentką będzie karalne.

Lewica: Antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty. Uniemożliwimy odmowę wydania środków antykoncepcyjnych w aptekach poprzez powoływanie się na tzw. „klauzulę sumienia”.

Lewica: Wprowadzimy publiczny ogólnopaństwowy program leczenia niepłodności, w tym przez zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro).

Lewica: Likwidacja klauzuli sumienia. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy pacjentce bezzasadnie odmawia się procedury medycznej czy wydania leku. Błędnie rozumiana wolność sumienia nie może ograniczać konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.

Kształcenie kadr medycznych

Lewica: Zwiększymy liczbę przyjęć na specjalizacje lekarskie zgodnie z potrzebami społecznymi.

PiS: Większa dostępność lekarzy oznacza skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na wizytę. Pierwszym krokiem do tego celu powinno być zwiększanie liczby studentów na kierunku lekarskim i innych kierunkach medycznych. Zwiększamy przy tym liczbę miejsc rezydenckich.

Zagrożenie epidemiczne

Lewica: Będziemy rozwijać program szczepień dzieci i dorosłych. Zapewnimy wszystkim dostępne i bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej, umożliwimy uzupełnianie szczepień na odrę i inne choroby zakaźne dla osób dorosłych. Poszerzymy grupę docelową bezpłatnych szczepień o pneumokoki i HPV. Szczepionki i ich podanie będą bezpłatne i szeroko dostępne w punktach szczepień oraz aptekach.

PiS: Będziemy kontynuować unowocześnianie inspekcji sanitarnych poprzez rozbudowę laboratoriów, badających w najwyższym standardzie zagrożenia epidemiczne, informatyzację inspekcji dzięki rozbudowie centralnego systemu i doposażenie sprzętowe oraz dalszą poprawę warunków pracy w inspekcji.

Zobacz w LEX: Jak uniknąć naruszeń praw pacjenta w placówce - wskazówki dla personelu i kadry zarządzającej >

Rynek leków/usług

KO: Obniżymy VAT dla sektora „beauty” do 8 proc.

Lewica: Będziemy skutecznie zwalczać wywożenie leków z Polski przez mafie lekowe, m.in. zwiększając ściągalność kar pieniężnych z podmiotów i osób zamieszanych w ten proceder. Uruchomimy program rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego finansowany z budżetu państwa i osadzony w politykach przemysłowych UE.

Lewica: Zalegalizujemy marihuanę. Jej produkcję i sprzedaż oprzemy o system licencjonowanych lokalnych producentów, zapewniając państwowy nadzór nad bezpieczeństwem substancji w obrocie. Umożliwimy uprawę niewielkich ilości na własny użytek. Dodatkowo zaprzestaniemy karania za posiadanie na własny użytek określonych ilości innych substancji psychoaktywnych.

PiS: Będziemy proponowali inicjatywy wspierające polskich producentów, realizowane zarówno na poziomie refundacji leków, jak również inwestycji w ich wytwarzanie.

Czytaj w LEX: Ograniczenia w wystawianiu recept przez lekarzy >