Minister zatwierdził kolejne zaktualizowane programy specjalizacji lekarskich

Zawody medyczne Zarządzanie

Minister zdrowia zaakceptował w sumie 73 zaktualizowane programy specjalizacji - wynika z informacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Pozostałe są na końcowym etapie opracowywania w zespołach ekspertów. Lekarzy, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku wiosennego postępowania kwalifikacyjnego, będą obowiązywać wyłącznie nowe programy szkolenia.

01.03.2023

RPO interweniuje w sprawie działań CBA w gabinecie ginekologicznym

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne

Po przeszukaniu gabinetu ginekologicznego funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację medyczną i wszystkie karty leczonych tam pacjentek z ostatnich niemal 30 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o wyjaśnienia. To reakcja na skargi lekarki i pacjentek, które uważają, że działanie CBA było nieadekwatne i naruszało tajemnicę lekarską.

27.02.2023

Fake newsom w zdrowiu sprzyja słaby dostęp do systemowej opieki

Pacjent Zawody medyczne

Zdrowie jest jednym z trzech obszarów najbardziej podatnych na rozpowszechnianie fałszywych informacji. Rzetelne wiadomości medyczne giną w gąszczu "klikalnych" doniesień o niesprawdzonych rozwiązaniach, w tym cudownych terapiach. Zasięgom fake newsów w ochronie zdrowia sprzyja utrudniony dostęp do lekarzy i diagnostyki, a szwankuje też edukacja zdrowotna.

25.02.2023

Pacjent musi wyrazić jasną zgodę na udzielanie informacji o jego zdrowiu

Pacjent Zawody medyczne RODO

Lekarz nie powinien się domyślać zgody pacjenta na przekazanie informacji o stanie zdrowia innym osobom – konieczne jest złożenie przez pacjenta jasnego oświadczenia w tym zakresie. Sama obecność innej osoby podczas rozmowy z pacjentem, nie oznacza automatycznie, że pacjent chce, aby w obecności tej osoby „opowiadać” o jego stanie zdrowia.

25.02.2023

Dyrektywa unijna nie zabrania kształcenia lekarzy poza uniwersytetami

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Dyrektywa nie zabrania państwom członkowskim upoważniania instytucji innych, niż uniwersytety do prowadzenia kształcenia medycznego na poziomie podstawowym, o ile ich działalność prowadzona jest pod nadzorem uniwersytetu oraz spełnione są istotne wymagania dotyczące treści studiów - tak Komisja Europejska odpowiedziała na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej.

24.02.2023

Równi i równiejsi w niewydolnym publicznym systemie ochrony zdrowia

Pacjent Zawody medyczne

Prawo co prawda gwarantuje równy dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jednak rzeczywistość się z nim rozmija. Nie chodzi jedynie o wizyty w gabinetach lekarskich, poza kolejnością, znajomych i rodziny, ale o niewydolny system i wykluczenie mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy do specjalisty nie mają po prostu czym dojechać.

23.02.2023

Samorządy wojewódzkie chcą zmiany zasad zatrudniania lekarzy spoza UE

Zawody medyczne Zarządzanie

Umożliwienie zaangażowania lekarzy spoza Unii Europejskiej w realizację świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zgodzie z ich udokumentowanymi umiejętnościami, postuluje Komisja ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP. Obecne przepisy regulujące warunki zawierania umów na to nie pozwalają, choć dopuszczają zatrudnianie takich lekarzy w warunkach szpitalnych.

22.02.2023

Witamina wlana do żyły - naciąganie klientów i wielki biznes

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

"Kliniki", "instytuty" i "centra", które przekonują, że dzięki wlewom witaminowym wspomogą powrót do zdrowia, w tym nawet leczenie chorób onkologicznych czy alergii, żerują na naiwności klientów i ryzykują ich zdrowiem. Kontrola nad rynkiem tych usług pozostawia wiele do życzenia. Nie oznacza to jednak, że lekarze i pielęgniarki firmujący i wykonujący wlewy witaminowe, bez wskazań medycznych, nie ryzykują odpowiedzialnością zawodową. 

20.02.2023

Lekarz może wystawić receptę nie swojemu pacjentowi, ale nie musi

Pacjent Zawody medyczne

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma obowiązku wystawienia recepty na żądanie osoby, która nie znajduje się na liście jego zadeklarowanych pacjentów. Jednak w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy pacjent źle się poczuje i jest poza miejscem swojego zamieszkania, lekarz taką receptę może wystawić.

17.02.2023

Lekarska komisja etyki krytycznie o komercyjnym wystawianiu zwolnień

Zawody medyczne

Błędną interpretacją zasad obowiązujących w telemedycynie jest komercyjne wystawianie zwolnień i recept online na żądanie - takie stanowisko przyjęła Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej. Krytycznie odnosi się m.in. do sytuacji, gdy wystarczające ze strony pacjenta jest wypełnienie krótkiej ankiety, a także gdy procedurę otrzymania dokumentu uruchamia płatność.

16.02.2023

Bukiel: Trzeba zmienić sposób kształcenia specjalizacyjnego lekarzy

Zawody medyczne Zarządzanie

Wprowadzony przed laty scentralizowany i finansowany przez państwo system rezydentur nie był dobrym pomysłem. W efekcie np. w jednym województwie nie ma chętnych na daną specjalizację, chociaż są wolne miejsca rezydenckie, a w innym są chętni, a nie ma miejsc. O tym, jak wyjść z tej patowej sytuacji, mówi Krzysztof Bukiel, były przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

16.02.2023

Lekarze wypaleni już na początku zawodowej ścieżki

BHP Zawody medyczne

Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy na początku drogi zawodowej – alarmuje Federacja Porozumienie Zielonogórskie (FPZ). Najczęściej dotyczy specjalistów medycyny ratunkowej, chirurgów, ortopedów, specjalistów medycyny paliatywnej oraz lekarzy medycyny rodzinnej. Jednak nie wiadomo dokładnie, jaka jest skala problemu w Polsce poza tym, że dotyczy znacznej części tej grupy zawodowej.

10.02.2023

Praca lekarza na etacie w szpitalu nie wyklucza liniowego PIT z działalności

PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne

Lekarz zatrudniony na umowę o pracę oraz wykonujący działalność gospodarczą u tego samego pracodawcy w szpitalu, po spełnieniu pewnych warunków, może w 2023 roku przychody osiągane z tej działalności opodatkowywać podatkiem liniowym. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa, łagodząc swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

10.02.2023

Rejestr zdarzeń niepożądanych według lekarzy: anonimowy i bez sankcji

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie

Zgodnie z projektem Naczelnej Izby Lekarskiej zgłoszenie zdarzenia niepożądanego do rejestru mogłoby się odbywać anonimowo i bez wskazywania konkretnych osób biorących w nim udział. Samorząd lekarski proponuje też zasadę no-fault, czyli przepis odnoszący się do Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych.

09.02.2023

Raportowanie zdarzeń niepożądanych nie musi oznaczać ścigania lekarzy

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie

System zgłaszania zdarzeń niepożądanych nie powinien narażać personelu medycznego na sankcje, ale zapewniać anonimowość i dobrowolność. Takie są zalecenia i rekomendacje Rady Unii Europejskiej i Rady Europy. Polski projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia nie tylko ich nie uwzględnia, ale wprowadza przepisy, które zdaniem sejmowych prawników powinny trafić do Kodeksu karnego.

08.02.2023

Farmaceuta zaszczepi przeciwko grypie po odbyciu kursu kwalifikacyjnego

Zawody medyczne Farmacja

Farmaceuta będzie mógł przeprowadzać szczepienie ochronne przeciw grypie u osoby dorosłej, jeżeli odbył kurs kwalifikacyjny i uzyskał dokument potwierdzający ukończenie tego kursu - zakłada to skierowany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

06.02.2023

Lekarz wystawiający „L4 w 5 min” naraża się na zarzuty korupcyjne

Pacjent Zawody medyczne

Jeśli konsultacja lekarska nie ma faktycznie miejsca, to przekazanie płatności za zwolnienie lekarskie można potraktować jako przekazanie łapówki za wystawienie dokumentu przez osobę pełniącą funkcję publiczną – ostrzegają prawnicy. Za przyjęcie łapówki grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Karalne jest także udzielanie korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcje publiczne.

06.02.2023

Goncerz: Powstaje system donoszenia na siebie personelu medycznego

Prawo karne Zawody medyczne

To nie jest tak, jak wydaje się jednemu czy drugiemu ministrowi, że lekarz czy pielęgniarka popełnia błąd i mamy zdarzenie niepożądane. Zwykle jest to kumulacja wielu niedociągnięć, pomyłek i braków. Przyczyny 80 proc. zdarzeń niepożądanych są systemowe, natomiast Ministerstwo Zdrowia proponuje rozwiązanie, które ma identyfikować i karać „sprawcę” - mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

04.02.2023

Klauzula sumienia i do widzenia - lekarz przed prawem do aborcji się obroni

Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Klauzula sumienia chroni lekarza przed sytuacją, gdy musiałby wykonać aborcję, mimo że jest sprzeczna z jego poglądami. Przepisy miały też chronić kobiety i umożliwić im terminację ciąży wtedy, gdy są ku temu legalne przesłanki. Tyle że to tylko teoria, bo o ile klauzula ma się dobrze, o tyle prawa pacjentek już nie do końca.

04.02.2023