Prawo.pl zapytało Centrum e-Zdrowie, czy ograniczenia dotyczące wypisywania e-recept na tzw. leki psychotropowe będą dotyczyły także tabletek dostępnych na receptę – tzw. „antykoncepcji awaryjnej” a także, czy są planowane zmiany w systemie teleinformatycznym dotyczące tych tabletek. 

- Tabletki (antykoncepcja awaryjna - red. ) nie zawierają się w zmianach przewidzianych dla wystawiania recept od 2 sierpnia - odpowiada Centrum e-Zdrowia. 

Biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia w imieniu rzecznika prasowego Wojciecha Andrusiewicza zaznacza,  że ograniczenia w przepisywaniu recept dotyczą wyłącznie środków odurzających i psychotropowych (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje). 

Czytaj także na Prawo.pl: Recepta na leki psychotropowe - po zbadaniu przez lekarza

Od 2 sierpnia lekarz przed wystawieniem recepty na lek zawierający substancję psychotropową będzie musiał sprawdzić, ile takich recept pacjent ma wystawionych i zrealizowanych. Wystawienie recepty bez zbadania pacjenta przez lekarza będzie możliwe tylko, gdy od ostatniego badania nie upłynęło więcej niż trzy miesiące. Wystawienie dodatkowej recepty na lek trzeba będzie szczegółowo udokumentować.

Zobacz procedurę w LEX: Wystawianie recept powtórzonych >

Nowość

W sobotę lekarze alarmowali, że były problemy z wystawianiem recept elektronicznych, w tym na leki psychotropowe a także na tabletki "dzień po", czyli "antykoncepcji awaryjnej", które były oznaczane jako zawierające substancje narkotyczne. 

Centrum e-Zdrowia przekazało z kolei w mediach społecznościowych, że podczas aktualizacji systemu P1 wkradł się błąd, który spowodował brak możliwości wystawienia e-recept na leki psychotropowe. Błąd naprawiono. Centrum e-Zdrowia przypominało, że w razie  wystąpienia problemów technicznych istnieje możliwość skorzystania z papierowych druków. 

Czytaj w LEX: E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych >>