Te rozwiązania mają ograniczyć komercyjne wystawianie recept w internecie. Wprowadza je nowelizacja rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 (substancje posiadające potencjalne zastosowanie przy produkcji narkotyków – red.)  i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Ministerstwo Zdrowia zastrzegało, że ograniczenia nie będą dotyczyć tzw. antykoncepcji awaryjnej. 

Czytaj w LEX: Ograniczenia w wystawianiu recept przez lekarzy >

W środę lekarze zaczęli sygnalizować problemy. - Lekarze zgłaszają, że nie mogą wystawiać recept na leki łączone zawierające tramadol. Zgłoszenia dotyczą wizyt osobistych - zauważa Naczelna Rada Lekarska (NRL). I podkreśla, że obowiązująca od środy zmiana jest kolejną, w  systemie e-recept utrudniająca pacjentom dostęp do leczenia, a lekarzom pracę.

Listę leków, które podlegają rozporządzeniu opublikowało Centrum e-Zdrowie (załączniki na dole strony). 

Czytaj także na Prawo.pl: Zmiany w e-receptach nie będą dotyczyć antykoncepcji awaryjnej

 

Lekarz sprawdzi recepty pacjenta

Co się zmieniło? Lekarz przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe podczas badania ma obowiązek sprawdzić, jakie leki pacjentowi przepisano, które wykupił, zażywa i w jakich dawkach. Również w przypadku recepty na zamienniki tych środków. 

Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) sprawuje stałą opiekę nad pacjentem, zna jego historię leczenia. Dlatego obowiązek weryfikacji historii recept nie dotyczy lekarza POZ, którego pacjent wybrał, składając deklarację. Lekarz POZ, który przyjmuje pacjenta w tej samej przychodni w zastępstwie jego lekarza wyboru, ma już obowiązek weryfikacji historii recept. Ma jednak dostęp do historii leczenia tej osoby. Pacjent nie musi niczego robić, by mu tę historię udostępnić.

Lekarze specjaliści, np. psychiatrzy, neurolodzy, onkolodzy, interniści, a także lekarze dentyści, mogą sprawdzać historię recept poprzez narzędzia e-zdrowia lub podczas wywiadu z pacjentem.

Pacjent może udostępnić lekarzowi swoją historię wystawionych i zrealizowanych recept:

  • przez Internetowe Koto Pacjenta (IKP)
  • aplikację na telefon mojeIKP
  • kod, który podczas wizyty dostanie SMS-em na telefon.

W imieniu niepełnoletniego dziecka może to zrobić rodzic, który ma dostęp do jego konta dziecka. Automatycznie taki dostęp ma ten rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS.

Zobacz procedurę w LEX: Wystawianie recept powtórzonych > 

Kontynuacja leczenia - recepta na lek psychotropowy

Recepta na wymienionej leki psychotropowe i odurzające może zostać wystawiona jako kontynuacja (czyli bez badania) jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej niż trzy miesiące. 

W dokumentacji medycznej musi znaleźć się informacja, że od ostatniego badania pacjenta nie upłynęło więcej niż trzy miesiące. 

Sprawdź w LEX: Do czyjego zakresu obowiązków należy odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji rozchodu leków psychotropowych w szpitalu?​ >

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym recept na leki psychotropowe

Znowelizowane rozporządzenie dodaje nowe ustępy (2a-2c) do par. 7, które stanowią, że wystawienie pacjentowi recepty na preparaty zawierające:

  • środek odurzający grup I-N lub II-N;
  • substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P;
  • prekursor kategorii 1 (substancje posiadające potencjalne zastosowanie przy produkcji narkotyków – red.)

Jest możliwe:

  • po weryfikacji za pośrednictwem systemu P1 (elektroniczna platforma zawierająca dane o zdarzeniach medycznych) lub
  • po zebraniu wywiadu od pacjenta że:

ilość i rodzaj leków przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii.  

E-recepta w pięć minut - już nie na psychotropy

To odpowiedź resortu zdrowia na opisany przez media proceder. Firmy umożliwiają otrzymanie recepty na lek szybko, bez badania, ale za opłatą. System wykorzystują osoby nadużywające substancji psychotropowych i odurzających. Leki te – jak zaznacza resort zdrowia – można obecnie uzyskać „w sposób komercyjny”, bez oparcia o faktyczny stan pacjenta. – To duże zagrożenie dla zdrowia publicznego w kontekście samoleczenia, nadużywania oraz uzależnienia – zaznacza resort zdrowia.

Czytaj także na Prawo.pl:  E-recepty na leki psychotropowe - mechanizm do naprawy, nie do likwidacji

Czytaj też w LEX: 

E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych >>

Odpowiedzialność karna za posiadanie nowych substancji psychoaktywnych >>

Karne prawo - odpowiedzialność karna za zabór w celu przewłaszczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 4 listopada 2015 r., II AKa 275/15 >>