Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych od lipca 2023 r. pensja minimalna pielęgniarek i położnych wynosi:

  •  pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) - 8186,53 zł brutto
  •  pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) - 6473,07 zł brutto
  • pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; pielęgniarki albo położnej z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) - 5965,38 zł brutto 

Zarządzający szpitalami mogą płacić pielęgniarkom i położnym wyższe wynagrodzenia zasadnicze, bo ustawa określa minimum. W praktyce jednak jest to maksimum, które dostają. Mimo tego pensje pielęgniarek są wyższe, niż te ustawowe minima. Wynika to z tego, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarkom przysługuje chociażby dodatek za wysługę lat, za dyżury świąteczne i nocne. 

Zmiany w wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r. - zobacz nagranie szkolenia online >

Bartosz Stemplewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zauważa, że większość szpitali to samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (sp zoz). - Ustawowo pielęgniarka otrzymuje więc dodatek w wysokości do 20 proc. pensji zasadniczej za staż pracy. Są szpitale, w których dodatek ten sięga nawet 30 proc. - dodaje. 

Wynika to z ustawy o działalności leczniczej. Pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 65 ust. 1 ). Ustalanie okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy (art. 65 ust. 2). 

Sprawdź w LEX: Czy zakres obowiązków pielęgniarki wpływa na zakwalifikowanie jej stanowiska do danej grupy zawodowej? >

Bartosz Stemplewski wylicza, że wysokość dodatków za pracę w nocy i święta to ok. 25 proc. pensji zasadniczej, które należy dopisać do wynagrodzenia pielęgniarki. Dodaje, że niektóre szpitale przyznają też miesięczne premie, w przypadku szpitala w Kielcach jest to 10 proc. Wylicza więc, że zakładając, że pielęgniarka otrzymuje minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto na poziomie 8186,53 zł, czyli ma tytuł magistra i specjalizację, oraz jest zatrudniona na stanowisku wymagającym takich kwalifikacji, a także pracuje co najmniej 20 lat, a szpital wypłaca comiesięczną premię, to jej zarobki brutto rosną do 11 870, 47 zł.  

- To wynagrodzenie, na które może liczyć już pielęgniarka w wieku czterdziestu kilku lat - zaznacza. 

 


Według danych przedstawionych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych średni wiek pielęgniarek w ubiegłym roku wynosił 53 lata.

Kolejne pielęgniarki zdobywają wyższe wykształcenie i specjalizacje. - Dwa lata temu było to 30 proc. pielęgniarek w naszym szpitalu. W tym roku jest to już 50 proc. pielęgniarek. Podobnie jest w okolicznych szpitalach. Jednocześnie są też szpitale, w których ten wskaźnik sięga 10 proc. - dodaje Bartosz Stemplewski. 

Sprawdź w LEX: Czy aneksy do umów o pracę podpisywane przez zastępcę dyrektora SP ZOZ są skuteczne? >

Ile wynosi pensja pielęgniarki?

Ile zarabiają więc pielęgniarki? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wiele zależy od wykształcenia, formalnych kwalifikacji pielęgniarki, ale także od tego, jak ustawę o minimalnym wynagrodzeniu interpretują zarządzający szpitalami. Niektórzy z nich uważają bowiem, że ustawa mówi o kwalifikacjach wymaganych, a nie o kwalifikacjach posiadanych przez pielęgniarkę. Z powodu nieuznawania kwalifikacji i wykształcenia toczą się postępowania sądowe.  Wyrównania wynagrodzeń zasadniczych domagają się z kolei pielęgniarki, które wykonują te same zadania i mają ten sam zakres obowiązków, ale dostają niższe wynagrodzenia zasadnicze niż ich pielęgniarki z wyższym wykształceniem formalnym. 

Czytaj także na Prawo.pl: Formalne kwalifikacje pielęgniarki decydują o pensji - sąd przyznał rację szpitalowi

W lipcu tego roku, ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski, informował, że odwrócił się trend zmniejszającej się liczby pielęgniarek. Wyliczał, że w 2016 było ich 221 tysięcy, a w 2022 r. -236 tys.  Wzrosła też liczba absolwentów: w 2016 było to 4 tys. osób, a w 2022 już 7,4 tys. - Średnie zarobki pielęgniarek podwoiły się, a w grupie magister ze specjalizacją wzrosły o ponad 170 proc. - przekonywał. 

Sprawdź w LEX: Czy zaszeregowanie osób zatrudnionych na tym samym stanowisku do różnych grup, z uwagi na rożne daty zatrudnienia, stanowi dyskryminację? >

Pielęgniarka w DPS - najgorzej opłacana

Zarobki wzrosły, ale nie wszystkim. W najmniej korzystnej sytuacji pod względem finansowym w dalszym ciągu są pielęgniarki zatrudnione w Domach Pomocy Społecznej (DPS-ach). Pensja minimalna pielęgniarki zatrudnionej w DPS-ie to obecnie co najwyżej 4100 zł brutto (w przypadku starszej pielęgniarki z wyższym wykształceniem). Placówki te są jednostkami budżetowymi pomocy społecznej. Warunki wynagrodzenia ich pracowników, w przypadku DPS-ów prowadzonych przez JST (a takich jest najwięcej), reguluje bowiem rozporządzenie wykonawcze do ustawy o pracownikach samorządowych

Sprawę miała rozwiązać nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności leczniczej. Jednym z jej celów było zatrzymanie odpływu personelu medycznego z DPS-ów. - Pielęgniarki masowo odchodzą od nas i mamy z tym duże kłopoty – alarmowali dyrektorzy DPS-ów. Ustawy jednak nie znowelizowano. 

Czytaj też w LEX: Problematyka mobbingu w medycynie na tle przestępstwa z art. 218 § 1a Kodeksu karnego >