Kosikowski: Problemy psychiczne lekarza to temat tabu

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie odstajemy, niestety, od krajów zachodnich, jeśli chodzi o problemy ze zdrowiem psychicznym lekarzy i wypalenie zawodowe. U nas istnieje obawa, że skala problemu jest jeszcze większa, bo mamy bardziej niż na Zachodzie rozbudowaną biurokrację i niedomagający system publiczny – mówi w rozmowie z Prawo.pl lek. Jakub Kosikowski, p.o. rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.

01.04.2023

SN: Trzy lata zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Każde zachowanie lekarza podważające zaufanie do wykonywanego zawodu podlega ocenie etycznej, nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, ale także sprawowanie funkcji kierowniczej – orzekł Sąd Najwyższy. I zgodził się z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, że obwiniony uchybił przede wszystkim godności lekarza, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, żądając nieuprawnionego wynagrodzenia za wykonanie zabiegu.

30.03.2023

Minister przewiduje permanentny problem z personelem medycznym

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Jeżeli patrzymy na cały system opieki zdrowotnej w Polsce i w różnych krajach europejskich, to widzimy, że te systemy opieki zdrowotnej będą miały permanentny problem z personelem medycznym - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. I dodał, że w Polsce nawet znaczne zwiększenie kształcenia kadr medycznych w najbliższych latach nie zlikwiduje tego problemu.

28.03.2023

Psychiatria dziecięca - terapeuci środowiskowi mają rok więcej na zrobienie kursu

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Czas przewidziany na wejście na rynek odpowiednio wyszkolonych terapeutów i terapeutów środowiskowych okazał się za krótki. Dlatego Ministerstwo Zdrowia śpieszy się z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego systemu opieki środowiskowej w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Przepisy muszą wejść w życie najpóźniej 31 marca. W innym wypadku zespoły opieki środowiskowej będą miały problemy z wykazaniem odpowiedniej liczby wykwalifikowanej kadry.

28.03.2023

ZUS może cofnąć upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, w formie decyzji, cofnąć upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Taką decyzję może podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione: bez bezpośredniego badania ubezpieczonego lub bez udokumentowania rozpoznania.

25.03.2023

Pielęgniarka wystawi skierowanie na test przeciwko Covid-19

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pielęgniarki mają mieć rozszerzone uprawnienia. Ministerstwo Zdrowia chce, aby mogły wystawiać skierowania na testy przeciwko Covid-19, wypisywać zlecenia na cewniki urologiczne i igły do insulin, a także na opatrunki żelowe. Poza tym będą mogły, w programie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK), wypisać skierowanie na badania oraz zlecenie na badanie biochemiczne krwi.

20.03.2023

Pacjent zgadza się na "wszelkie ryzyka" - to bezprawna zgoda blankietowa

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie wystarczy, że pacjent w formularzu zgody na zabieg medyczny napisze, że zgadza się na „wszelkie” związane z nim ryzyka. Takie sformułowanie narusza prawa pacjenta, gdyż nie wie on, na co dokładnie zgodę wyraża. Prawnicy przestrzegają przed podpisywaniem przez pacjentów tzw. zgody blankietowej, która łamie prawa pacjentów, a bezprawnie wciąż funkcjonuje w wielu szpitalach.

18.03.2023

Lekarze, edukując w mediach społecznościowych, narażają się na zarzut reklamy

Nowe technologie Zawody medyczne

Lekarze uważają, że ich obecność w mediach społecznościowych jest konieczna, by przeciwdziałać medycznym fake newsom. Przepisy nie zabraniają im co prawda zakładania kont, ale zakazują reklamowania się. Spotykają się więc z zarzutami, że przez prowadzenie profili, także tych edukacyjnych, promują swoją osobę. Od samorządu lekarskiego oczekują doprecyzowania przepisów.

17.03.2023

Rząd śpieszy się z likwidacją Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie Compliance

Najszybciej po wejściu w życie tzw. ustawy o jakości, bo już 1 stycznia 2024 r., przestanie działać Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jego zadania dotyczące akredytacji przejmie NFZ. Za akredytacją idą dodatkowe pieniądze z Funduszu dla szpitali. CMJ jest niezależną instytucją, a po zmianach NFZ ma badać jakość i za nią płacić. Szpitale obawiają się, że ocena nie będzie obiektywna, bo płatnik może szukać oszczędności.

16.03.2023

Pielęgniarki mają propozycję uporządkowania płac w ochronie zdrowia

Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Związkowcy podkreślają, że to odpowiedź na chaos panujący po 1 lipca 2022 r., gdy weszła w życie tzw. ustawa o pensjach minimalnych w ochronie zdrowia.

15.03.2023

Zakaz reklamowania się przez lekarzy – będą zmiany w kodeksie etycznym

Zawody medyczne

Aktywność lekarzy w mediach społecznościowych powoduje, że konieczne są zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej - takie głosy płyną do samorządu. Także prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że zakaz reklamowania się lekarzy wymaga doprecyzowania. Prawnicy zwracają z kolei uwagę na to, że nie kodeksowy zakaz jest problematyczny, ale interpretacja tego, co jest reklamą.

14.03.2023

Prezes NRL: Absolwenci nowo otwieranych kierunków lekarskich mogą zderzyć się ze ścianą

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie

Działamy w interesie młodych ludzi, którym obiecuje się, że uzyskają takie same możliwości zawodowe, jak inni absolwenci - tak Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, tłumaczy korespondencję z Komisją Europejską w sprawie kierunków lekarskich otwieranych na kolejnych uczelniach. Jak zaznacza, w przyszłości może się okazać, że ich dyplom nie jest rozpoznawany w państwach UE, albo daje mniejsze możliwości w kraju.  

10.03.2023

Minister jeszcze decyduje o programach specjalizacji, lekarz ma wybierać "w ciemno"

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W sytuacji, gdy trwa nabór na specjalizacje, a ich programy nie są jeszcze znane, lekarz ma trzy wyjścia: zaryzykować wybór, zrezygnować lub wybrać tę specjalizację, której program został już zaakceptowany. W mało klarownej sytuacji znaleźli się lekarze, którzy składali wnioski w wiosennym naborze. Zwłaszcza, że minister zdrowia część z programów znacząco zmodyfikował, na przykład skracając o rok.

07.03.2023

System automatycznie określi na recepcie poziom refundacji leku

Pacjent Zawody medyczne

Minister zdrowia w czwartek powołał zespół, który przygotuje koncepcję systemu informatycznego, który automatycznie określi na każdej z recept właściwy poziom refundacji dla danego leku. Funkcjonalność, która lekarskim aplikacjom gabinetowym pozwoli z automatu zaciągnąć do recepty każdego pacjenta informację o właściwym poziomie refundacji, powinna powstać jeszcze w tym roku.

02.03.2023

Minister zatwierdził kolejne zaktualizowane programy specjalizacji lekarskich

Zawody medyczne Zarządzanie

Minister zdrowia zaakceptował w sumie 73 zaktualizowane programy specjalizacji - wynika z informacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Pozostałe są na końcowym etapie opracowywania w zespołach ekspertów. Lekarzy, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku wiosennego postępowania kwalifikacyjnego, będą obowiązywać wyłącznie nowe programy szkolenia.

01.03.2023

RPO interweniuje w sprawie działań CBA w gabinecie ginekologicznym

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne

Po przeszukaniu gabinetu ginekologicznego funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację medyczną i wszystkie karty leczonych tam pacjentek z ostatnich niemal 30 lat. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o wyjaśnienia. To reakcja na skargi lekarki i pacjentek, które uważają, że działanie CBA było nieadekwatne i naruszało tajemnicę lekarską.

27.02.2023

Wycena plomb ma wzrosnąć, ale NFZ z zarządzeniem się nie śpieszy

Pacjent Zawody medyczne

Nowa oferta podnosząca stawki w stomatologii jest co prawda uzgodniona, ale prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie opublikował jeszcze zarządzenia w tej sprawie. Tymczasem ruszają konkursy na realizację tych świadczeń. Obecna wycena leczenia zębów jest niedoszacowana. W sytuacji, gdy nie wiadomo, czy NFZ podniesie stawki za plomby, kolejne podmioty mogą zrezygnować z leczenia finansowanego ze środków publicznych.

27.02.2023

Fake newsom w zdrowiu sprzyja słaby dostęp do systemowej opieki

Pacjent Zawody medyczne

Zdrowie jest jednym z trzech obszarów najbardziej podatnych na rozpowszechnianie fałszywych informacji. Rzetelne wiadomości medyczne giną w gąszczu "klikalnych" doniesień o niesprawdzonych rozwiązaniach, w tym cudownych terapiach. Zasięgom fake newsów w ochronie zdrowia sprzyja utrudniony dostęp do lekarzy i diagnostyki, a szwankuje też edukacja zdrowotna.

25.02.2023

Pacjent musi wyrazić jasną zgodę na udzielanie informacji o jego zdrowiu

Pacjent Zawody medyczne RODO

Lekarz nie powinien się domyślać zgody pacjenta na przekazanie informacji o stanie zdrowia innym osobom – konieczne jest złożenie przez pacjenta jasnego oświadczenia w tym zakresie. Sama obecność innej osoby podczas rozmowy z pacjentem, nie oznacza automatycznie, że pacjent chce, aby w obecności tej osoby „opowiadać” o jego stanie zdrowia.

25.02.2023

Dyrektywa unijna nie zabrania kształcenia lekarzy poza uniwersytetami

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Dyrektywa nie zabrania państwom członkowskim upoważniania instytucji innych, niż uniwersytety do prowadzenia kształcenia medycznego na poziomie podstawowym, o ile ich działalność prowadzona jest pod nadzorem uniwersytetu oraz spełnione są istotne wymagania dotyczące treści studiów - tak Komisja Europejska odpowiedziała na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej.

24.02.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski