Ministra zdrowia: Położna przepisze tabletkę "dzień po"

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała w piątek, że możliwość wypisania recepty na tzw. tabletkę dzień po, będą miały również położne. - Położne zwróciły się do mnie o to. One też mają kompetencję ordynacji leków i też wprowadzimy to do rozporządzenia, że położna będzie mogła to zrobić - poinformowała minister zdrowia.

12.04.2024

Komisje orzecznicze niewydolne. Resort nie ma planu na brak lekarzy

Zawody medyczne Niepelnosprawność

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności została przedłużona, jednak na komisję orzeczniczą wciąż trzeba czekać nawet kilka miesięcy. W dodatku z odpowiedzi udzielonej Prawo.pl wynika, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie ma recepty na niewydolność komisji, spowodowaną między innymi brakiem lekarzy orzeczników. Radzi publikować oferty dla lekarzy na portalach medycznych, w izbach lekarskich, w siedzibach przychodni i prywatnych gabinetach lekarskich.

12.04.2024

Ministerstwo Zdrowia ma własny plan na reformę wynagrodzeń pielęgniarek

Zawody medyczne

Stopniowo: 1 stycznia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. miałyby wzrosnąć współczynniki, od których zależy wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zaszeregowanych do dwóch grup: piątej i szóstej, czyli z wykształceniem wyższym i średnim. Nie przewidziano natomiast zmian dla pielęgniarek i położnych z grupy drugiej, z tytułem magistra i specjalizacją. Te pielęgniarki zarabiają obecnie średnio, przy uwzględnieniu wszystkich dodatków, 12 241 zł brutto - wynika z danych resortu zdrowia.

11.04.2024

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

10.04.2024

Lekarz ma prawo do otrzymania wyniku zleconego przez siebie badania

Pacjent Zawody medyczne

Wynik badania przeprowadzonego na podstawie skierowania lekarskiego podmiot przeprowadzający badanie zobowiązany jest przede wszystkim przekazać lekarzowi, który na nie skierował. Pacjent ma natomiast prawo wglądu do wyników tego badania na zasadach ogólnych dostępu do dokumentacji medycznej, niezależnie od tego, czy odbędzie wizytę u lekarza, który go na to badanie skierował.

10.04.2024

Zgoda pacjenta na udział studentów w badaniu nie zawsze jest konieczna

Pacjent Zawody medyczne

Obecność innych osób niż udzielających świadczeń co do zasady wymaga zgody pacjenta i lekarza. Wyjątkiem od tej reguły jest leczenie odbywające się w klinikach i szpitalach akademii medycznych. Jednak nawet w takiej sytuacji udział studentów nie może dokonywać się bez jakichkolwiek gwarancji ochrony praw pacjenta.

09.04.2024

RPO: Rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe

Zawody medyczne RODO

Ustawodawca w sposób nieproporcjonalny ograniczył prawo do prywatności osób wykonujących zawód medyczny, przewidując zbyt szeroki zakres ujawnionych w rejestrze publicznym informacji o osobach wykonujących zawód zaufania publicznego - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. RPO wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o zmianę prawa.

03.04.2024

Dyda: Komu służą prawa medyków? Pacjentom

Pacjent Zawody medyczne

Warunki, w których pracują medycy, często przekładają się na ich – nieraz wręcz skrajne – przepracowanie. Generuje to ogromne zagrożenie dla pacjentów. Dlatego bez poszanowania praw personelu medycznego trudno spodziewać się poprawy jakości opieki zdrowotnej - pisze dr n. prawn. Konrad Dyda.

30.03.2024

Neumann-Podczaska: Opieka geriatryczna wymaga zmian

Pacjent Zawody medyczne

Chciałabym uczynić rentowną modelową geriatrię, reumatologię i rehabilitację, które pokażą, jak powinny wyglądać standardy świadczeń w tych obszarach – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Dodaje, że potrzeba praktycznych rozwiązań systemowych, które odpowiedzą na potrzeby demografii i międzyresortowego spojrzenia na budowanie systemu opieki dla osób starszych.

30.03.2024

Coraz więcej przypadków boreliozy. Wycena leczenia - niska

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Z roku na rok wzrasta liczba osób zakażonych boreliozą, a eksperci przestrzegają, że ten trend się utrzyma. Tymczasem w Polsce wciąż za mało jest specjalistów i poradni chorób zakaźnych, a wycena procedur diagnostycznych i terapeutycznych związanych z boreliozą jest za niska. Stosowana metoda ILADS w leczeniu boreliozy nie jest potwierdzona naukowo i nie jest rekomendowana przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. Obecnie na świecie trwają prace nad szczepionką przeciwko boreliozie.

29.03.2024

Lifting etyki lekarskiej. Problemy kobiet zostają

Zawody medyczne

W przestrzeganiu prawa kobiet do legalnej aborcji niewiele zmienią korekty w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Ma z niego co prawda zniknąć zdanie, że obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem, jednak - jak przekonują prawnicy - kluczowe jest to, jak lekarze korzystają z klauzuli sumienia. W projekcie nie zdecydowano się też na zastąpienie słowa dziecko terminami: zarodek i płód. - Lekarze mają prawo do tworzenia własnych zasad etycznych - przekonuje konstytucjonalista.

28.03.2024

Samorząd lekarski uruchomił skrzynkę do zgłaszania nieprawidłowości

Pacjent Zawody medyczne

Na adres e-mail: naruszenia@nil.org.pl można anonimowo zgłosić postępowania lekarzy niezgodne z aktualną wiedzą medyczną (EBM), Kodeksem Etyki Lekarskiej, dotyczące treści w social mediach wymagające interwencji oraz takie, które uderzają w konkretnych lekarzy i całe środowisko - poinformowała Naczelna Rada Lekarska.

25.03.2024

Rozpoczyna się rejestracja osób wykonujących zawody medyczne

Zawody medyczne

Elektoradiologdzy, technicy farmaceutyczni i osoby wykonujące 13 innych zawodów medycznych, muszą wpisać się do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Od 26 marca mają tylko pół roku na złożenie wniosku. Uprawnienia mogą stracić ci, którzy wykonują zawody objęte ustawą, ale ukończyły studia wyższe lub szkoły policealne na innych kierunkach, niż określone w ustawie dla danego zawodu medycznego. 

25.03.2024

Reklama leków - ograniczenia i zakazy

Zawody medyczne Farmacja

Reklamy leków – zarówno te kierowane do publicznej wiadomości, jaki i bezpośrednio do profesjonalistów wykonujących zawody medyczne – podlegają surowym przepisom, których nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami. Zakazane jest m.in. reklamowanie leków wydawanych na receptę, leków refundowanych, kierowanie reklam do dzieci, jak i występowanie w reklamach lekarzy i farmaceutów, nawet jeżeli byliby to tylko aktorzy występujący w roli wykonujących zawody medyczne.

24.03.2024

Tłum studentów w gabinecie może naruszać prawa pacjenta

Zawody medyczne

Kilkunastu studentów przyglądających się intymnemu badaniu pacjenta w szpitalu klinicznym? Teoretycznie to możliwe, bo limit dla grup studentów kierunku lekarskiego wprowadzono tylko na VI roku. Porozumienie Rezydentów OZZL chce, aby Ministerstwo Zdrowia zmieniło obowiązujące rozporządzenie, zanim zacznie obowiązywać w zbliżającym się roku akademickim 2024/2025.

21.03.2024

NFZ: bez limitów w opiece paliatywnej i hospicyjnej

Pacjent Zawody medyczne

Projekt zarządzenia prezesa NFZ zakłada, że limity finansowe nie będą obowiązywały w oddziałach medycyny paliatywnej, hospicjach stacjonarnych i domowych oraz poradniach medycyny paliatywnej. Do tej pory ograniczenia nie dotyczyły tylko świadczeń paliatywnych i hospicyjnych dla dzieci i młodzieży.

20.03.2024

Będą nowe wytyczne dla lekarzy orzeczników o niepełnosprawności

Pacjent Zawody medyczne Niepelnosprawność

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pracuje nad nowymi wytycznymi dla lekarzy orzeczników o stopniu niepełnosprawności w powiatowych i miejskich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności. Zapowiada też nowe narzędzia nadzoru pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych nad zespołami orzeczniczymi.

20.03.2024

Lekarz elektronicznie potwierdzi prawo wykonywania zawodu

Zawody medyczne

Lekarze i lekarze dentyści będą mogli posługiwać się mobilnym dokumentem poświadczającym prawo wykonywania zawodu w aplikacji mObywatel. Będą mogli zrezygnować z tradycyjnej formy tego dokumentu, którego wzór się nie zmieni.

19.03.2024

Fejkowego lekarza łatwo zdemaskować. Trudniej psychologa i psychoterapeutę

Pacjent Zawody medyczne

Weryfikacja uprawnień osoby, która sugeruje, że jest lekarzem, jest prosta. Wystarczy jej imię i nazwisko wpisać do internetowego rejestru. W ten sposób można też sprawdzić, czy lekarz, który wykonuje operacje plastyczne lub zabiegi medycyny estetycznej, jest chirurgiem, czy może specjalizuje się w rehabilitacji medycznej albo jest dentystą. Takiego rejestru nie mają natomiast ani psycholodzy, ani psychoterapeuci.

15.03.2024

Dziecko u lekarza – czy zawsze w obecności rodzica?

Pacjent Zawody medyczne

Obecność rodziców podczas wykonywania czynności medycznych u dzieci jest regułą. Reprezentują ich bowiem w kontakcie z lekarzem. Inne zasady dotyczą jednak nastolatków po ukończeniu 16. roku życia. Mogą już sami podjąć decyzję, czy chcą, aby podczas badania obecny był rodzic. W dwóch przypadkach nawet medyk może odmówić udziału osób bliskich przy badaniu. Musi jednak odnotować taką odmowę w dokumentacji medycznej.

15.03.2024