Tylko czynsz z najmu podlega opodatkowaniu, koszty eksploatacyjne już nie

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Według jednej z niedawno wydanych interpretacji podatkowych, przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są jedynie otrzymywane przez wynajmującego kwoty czynszu. Pozostałe należności przekazywane przez najemców tytułem opłat eksploatacyjnych nie stanowią ani przychodu, ani przysporzenia majątkowego wynajmującego.

11.01.2023

PIT-11 i PIT-40A obowiązkowo z prawidłowym PESEL lub NIP

PIT Rachunkowość

Ministerstwo Finansów przypomina, że płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 roku. Wypełnione dokumenty trzeba wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.

10.01.2023

Przepisy o ukrytej dywidendzie uchylono, ryzyko jednak pozostało

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Przepisy o ukrytej dywidendzie zostały usunięte, ale dla podatników nie oznacza to jednak bezpiecznej strefy komfortu. Organy podatkowe mogą na zasadach ogólnych kwestionować w spółce koszty uzyskania przychodów z tytułu usług wykonywanych przez wspólników. Potrzebny jest też dialog z przedsiębiorcami co do regulacji dotyczących podatku minimalnego, odroczonych w czasie.

09.01.2023

Nowe usługi w zakresie zezwoleń akcyzowych

Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy

Od 2 stycznia 2023 roku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zostały udostępnione nowe usługi w zakresie elektronicznego składania wniosków o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwoleń akcyzowych. Chodzi m.in. o prowadzenie składu podatkowego i nabywanie wyrobów akcyzowych.

04.01.2023

Od stycznia 2023 roku PIT-2 muszą składać nie tylko pracownicy

PIT Rachunkowość Polski Ład

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady składania PIT-2 i innych formularzy-oświadczeń służących rozliczaniu zaliczek na PIT przez pracodawców. Z tematem po raz pierwszy muszą się zapoznać zatrudnieni na umowach o dzieło i zleceniach. Według nowych zasad, w niektórych sytuacjach druki muszą wypełnić również oni. Duże zmiany dotyczą jednak także pracowników. Piszemy o nich również w Tax Alert.

04.01.2023

Rejestracja dla potrzeb unijnego VAT to czasem zbędny obowiązek

VAT Rachunkowość Poprawmy prawo

W ramach tegorocznej edycji akcji „Poprawmy prawo” jeden z Czytelników zwrócił uwagę na kwestię obowiązkowej rejestracji do VAT-UE. Twierdzi on, że przy sporadycznych transakcjach zagranicznych, to wymóg zbyt czasochłonny i niepotrzebny. Doradcy podatkowi zgadzają się z tymi argumentami i postulują zmianę prawa. Podkreślają jednak, że czasami dokonanie rejestracji może być opłacalne.

04.01.2023

Podatnik-przedsiębiorca nie może się bogacić kosztem konsumenta

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo unijne

Podatnik, który stosował niewłaściwą stawkę VAT przy sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych i uzyskał Wiążącą Informację Stawkową, że może stosować stawkę niższą, nie ma możliwości korekty i wystąpienia o zwrot nadpłaconego VAT. Zdaniem skarbówki, taka możliwość doprowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia tego podatnika kosztem konsumenta i budżetu państwa.

02.01.2023

Nowe terminy rozliczenia ryczałtu w PIT-28 i PIT-28S

PIT Rachunkowość

Resort finansów przypomina, że od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. trzeba natomiast rozliczyć do końca lutego 2023 roku. W kolejnych latach ryczałt ma być płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.

30.12.2022

Od usług świadczonych w ramach umowy o współorganizacji trzeba rozliczyć VAT

VAT Rachunkowość

Zgodnie z treścią przepisów ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż - odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług. Zasada ta dotyczy także podmiotów działających w ramach umowy o współorganizacji wydarzeń kulturalnych. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.

29.12.2022

Choinka i prezenty dla klientów mogą być kosztem podatkowym

Ordynacja CIT Rachunkowość

Świąteczny wystrój firmy nie musi spełniać przesłanki reprezentacji. Wydatki na zakup choinek i bombek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dekoracje nie powinny być jednak zbyt wystawne. Po spełnieniu pewnych warunków odliczyć można także wydatki na upominki dla kontrahentów.

22.12.2022

Hotel i restauracja z odliczeniem VAT, gabinet stomatologiczny już nie

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna

Mimo że przedsiębiorca prowadzi równolegle działalność opodatkowaną w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, to nie ma to wpływu na kwestię możliwości dokonania odliczenia od usług świadczonych w gabinecie stomatologicznym. Rozszerzając działalność o te usługi, podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia VAT od zakupu sprzętu do gabinetu stomatologicznego, bo będą one zwolnione z VAT. Tak uznały organy skarbowe.

22.12.2022

Dyrektor MF: KSeF to korzyści dla przedsiębiorców i administracji skarbowej

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Nowe zasady fakturowania przełożą się na uszczelnienie systemu VAT i spowodują zwiększenie dochodów budżetu państwa. Obowiązki podatkowe oraz sprawozdawcze zostaną znacząco uproszczone. Gdy wszystkie faktury będą dostępne w KSeF, nie będzie konieczności raportowania ich w innych systemach - mówi dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

21.12.2022

Zasady składania PIT-11 i PIT-4R do pilnej naprawy

PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Obowiązujące przepisy nakazują firmom przygotowywanie PIT-11 i PIT-4R w nierealnych terminach. Problem mają zwłaszcza te podmioty planujące likwidację, które kończą prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczna jest szybka reakcja ustawodawcy i zmiana ustawy o PIT. Zwróciła na to uwagę Czytelniczka Prawo.pl w ramach trwającej właśnie akcji „Poprawmy prawo”.

20.12.2022

W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

17.12.2022

Odpisy aktualizujące w kosztach po problemach z rosyjską spółką

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Fakt, że na spółkę rosyjską, dłużnika spółki polskiej, nałożono sankcję, to za mało, by uznać, że nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona i odpisy od niej móc zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednocześnie, do ukosztowienia wartości odpisów rachunkowych wystarczy postawienie tej spółki w stan likwidacji. Takie stanowisko zajęła skarbówka.

16.12.2022

Wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może być pozorne

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Sądy administracyjne muszą badać czynność wszczęcia postępowania karno-skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe pod względem jego wykorzystania do nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wyrok NSA potwierdza, że sądy pierwszej instancji nie dokonują dokładnej analizy sprawy.

15.12.2022

Dieta z tytułu podróży służbowych może być kosztem przedsiębiorcy

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał właśnie interpretację, w której wyjaśnia zasady zaliczenia wartości diet z tytułu podróży służbowych do kosztów uzyskania przychodów. Problem dotyczy zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych, ale też większych firm. Interpretacja ta dopuszcza zaliczenie kosztów podróży przedsiębiorcy - kierowcy w koszty firmy.

13.12.2022

Na koniec roku firmy muszą zweryfikować i wycenić majątek

Rachunkowość

Ustawa o rachunkowości wymaga przeprowadzania inwentaryzacji aktywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Niektóre składniki majątku można spisywać już w październiku. Weryfikacja stanu aktywów nie może trwać dłużej niż do 15 stycznia. Stwierdzone niedobory i nadwyżki trzeba ująć w księgach rachunkowych.

12.12.2022

MF przygotowuje objaśnienia do zasad składania PIT-2 i innych oświadczeń

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Do konsultacji trafił projekt objaśnień dotyczących składania przez podatników PIT oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek obliczanych prze płatników tego podatku. Nowe zasady mają szczególne znaczenie dla pracowników i ich pracodawców. Chodzi m.in. o stosowanie różnych ulg podatkowych, kosztów uzyskania przychodów i wybranej stawki podatku.

09.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski