Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sportem, w ramach której m.in. zawodowo uprawia wioślarstwo oraz prowadzi działalność okołosportową. Bierze udział w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych i w różnych wydarzeniach promocyjno-marketingowych, prowadzi usługi szkoleniowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym, tworzy programy treningowe, udziela wywiadów i występuje w mediach oraz na galach sportowych, prowadzi też audycję radiową i kanały w social mediach.

 

Wydatki związane z prowadzoną działalnością

Osiąganie sukcesów sportowych wiąże się z ponoszeniem przez nią kosztów opieki medycznej, zabiegów fizjoterapeutycznych, trenera przygotowania motorycznego, korzystania z siłowni, najmu sali sportowej i sprzętu sportowego, cateringu, żywności dietetycznej, suplementów diety oraz odnowy biologicznej. Nabywa także odzież sportową i codzienną. Dodatkowo, dla osiągnięcia przychodów także z działalności okołosportowej, nabywa: usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi makijażystki i wizażystki, usługi logopedy, lekcje języka zagranicznego oraz szkolenia z zakresu wystąpień publicznych. 

Czytaj też: Firmy nie muszą kontrolować swoich kontrahentów i wyręczać fiskusa >

 

Interpretacja KIS

Podatniczka, przy wsparciu prawnym kancelarii, wystąpiła do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych, pytając, czy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT mogą stanowić koszty uzyskania przychodów opisanej działalności gospodarczej:

  • wydatki na karnety na siłownię, bilety wstępu na treningowe obiekty sportowe, bilety lotnicze i kolejowe, najem sprzętu sportowego, lekarzy specjalistów, trenera przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów, rehabilitantów i zabiegi specjalistyczne takie jak m. in. krioterapia, naświetlanie laserowe, masaże;
  • wydatki na realizację zaleceń medycznych ww. specjalistów ponoszone na m. in. lekarstwa, odżywki sportowe i specjalistyczną dietę;
  • wydatki na obuwie sportowe i odzież sportową;
  • wydatki na wizytę u fryzjera, kosmetyczki, makijażystki i wizażystki, usługi logopedy, lekcje języka zagranicznego oraz szkolenia z zakresu wystąpień publicznych.

Według stanowiska podatniczki, wszystkie wyżej wymienione wydatki są kosztem uzyskania przychodów we wszystkich czterech powyższych grupach wydatków.

Czytaj w LEX: Koszty uzyskania przychodów blogera >

 

Sprawdź również książkę: PIT. Komentarz 2023 >>


Stanowisko KIS

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatniczki co do pierwszych dwóch pytań za prawidłowe, a co do dwóch kolejnych za nieprawidłowe (interpretacja z 17 września 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.681.2022.2.MAP).

Dyrektor KIS stwierdził, że wszystkie wydatki zawarte w dwóch ostatnich pytaniach pomimo, że nie są ujęte w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, nie mogą stanowić kosztów podatkowych, z uwagi na ich osobisty charakter. W szczególności taki charakter mają wydatki na obuwie sportowe i odzież sportową, dlatego że nie zostały opatrzone stałym, zewnętrznym logo firmy podatniczki.

Czytaj też: Fiskus przygotuje zeznania podatkowe także przedsiębiorcom >

Sprawdź też w LEX: Czy przedsiębiorca, który szyje dziecięce ubranka i prowadzi konta w social mediach w ramach działalności gospodarczej, mógłby nadal w nich publikować treści w okresie zawieszenia działalności? >

 

Stanowisko WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego podatniczka zaskarżyła interpretację dyrektora KIS, nieprawomocnym wyrokiem z 10 maja 2023 r. (sygn. II SA/Wa 216/23) uznał skargę za zasadną i uchylił interpretację w części uznającej stanowisko podatniczki za nieprawidłowe.

Sąd uznał, iż wydatek na odzież zakupioną w celach służbowych, która nie ma cech charakteryzujących danego przedsiębiorcę, takich jak specyficzny kolor, krój czy logo – może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Sąd dostrzegł, że wydatki na obuwie sportowe i odzież sportową nie są typowe dla kosztów uzyskania przychodów u wielu podatników, jednak w przypadku podatniczki wydatek ten wiąże się z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ponieważ jest związany z profesjonalnym uprawianiem sportu, w przeciwieństwie do rekreacji, przyjemności, czy też formy odpoczynku. Nabywana przez podatniczkę odzież i obuwie sportowe są dla niej niejako „odzieżą służbową”.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie dochodów z prowadzenia blogów >

 

Sąd uznał również wydatki na wizytę np. u fryzjera, kosmetyczki, makijażystki, wizażystki za spełniające funkcję reklamową, gdyż zmierzają one do zwiększenia rozpoznawalności działalności sportowca na rynku, co przekłada się lub choćby może przełożyć się na zawarcie nowych umów sponsorskich, reklamowych, co w efekcie może wpływać na zwiększenie przychodów, a tym samym pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służy zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczać zapłatę w formie barteru? >

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że powszechnie wiadomym jest, że sportowcy muszą budować swój wizerunek na wydarzeniach medialnych promujących dyscyplinę, a częsty udział w konferencjach, udzielanie wywiadów, czy uczestnictwo w social mediach wymaga także nienagannej estetyki, ale również odpowiedniego sposobu wysławiania się (stąd zasadność skorzystania z usług logopedy), posiadania umiejętności wypowiedzi w języku obcym, co niewątpliwie jest niezbędne przy uczestnictwie w zawodach międzynarodowych czy też olimpijskich (stąd zasadność wydatku na lekcje języka angielskiego) oraz umiejętność odpowiedniej autoprezentacji i budowania własnej „marki”, na co niewątpliwie mają wpływ szkolenia z zakresu wystąpień publicznych.

Za zaliczeniem ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów przemawia zdaniem Sądu całokształt okoliczności sprawy, a więc i fakt, że przychód podatniczki wynika z zawartych umów a ich zapisy wskazują na obowiązek uczestnictwa w akcjach reklamowych oraz marketingowych.

 

Skutki wyroku WSA

Opisywany wyrok ma doniosłe znaczenie. Przede wszystkim, nie często się zdarza, by takie sprawy, obojętnie czy w postaci interpretacji czy w postaci decyzji wymiarowej, trafiały na wokandę (por. jeden z nielicznych - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 maja 2021 r. dotyczący blogera, sygn. II FSK 1633/19). 

Zdarzały się wpawdzie pozytywne dla podatników interpretacje podatkowe, ale wyroki sądów mają większy ciężar gatunkowy. Wspomniane interpretacje to przede wszystkim interpretacje dyrektora KIS: z 3 marca 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4011.415.2022.4.MW, z 29 listopada 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.704.2019.1.SJ, z 31 maja 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4011.394.2022.1.KW. Ta ostatnia zasługuje na szczególną uwagę i uznanie. Dyrektor KIS uznał w niej za koszty uzyskania przychodów zawodowego rugbisty koszty zakupu profesjonalnego obuwia i odzieży oraz wydatki na stylistów, fryzjerów i kosmetyczki.

Sprawdź w LEX: Czy prowizja, jaką otrzymuje influencer za polecenie hotelu na kanale YouTube, może być opodatkowana ryczałtem? >

Drugi atut wyroku polega na tym, że w związku z wielobranżową działalnością podatniczki, oparty jest on na bogatym i obszernym stanie faktycznym. Dotyczy nie tylko działalności ściśle sportowej, ale także okołosportowej i innej: prowadzenia eventów, prowadzenia imprez o charakterze promocyjno - reklamowym, działań lifestylowych. Może mieć więc praktyczne zastosowanie w przypadku wielu osób i pokrewnych działalności, np. youtuberów czy influencerów. Można pokusić się o swoistą ekstrapolację. Zaznaczam jednak wyraźnie, że zgodnie z art. 14 b i nast. ordynacji podatkowej indywidualna interpretacja podatkowa daje ochronę tym zainteresowanym, którzy są jej adresatem i się do niej zastosowali. Przy ponownym wydawaniu interpretacji dyrektor KIS będzie musiał uwzględnić ocenę prawną sądu, w szczególności wykładnię art. 22 ust. 1 uPIT.

Jacek Mościcki, radca prawny i doradca podatkowy prowadzący kancelarię radcy prawnego w Poznaniu

Zobacz nagranie szkolenia w LEX: Palak Tomasz, Współpraca z internetowym influencerem >