Ministerstwo Finansów wskazuje na szereg korzyści wynikających z KSeF:

  • Podatnik korzystający z KSeF, który wystąpi o zwrot podatku VAT naliczonego otrzyma ten zwrot w krótszym okresie.: 40 dni zamiast 60 dni.
  • Nie trzeba będzie wystawiać duplikatów faktur, ponieważ e-faktury w KSeF nie zgubią się, nie ulegną zniszczeniu, będą zawsze dostępne dla wystawcy i odbiorcy faktury.
  • Nie trzeba będzie przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

 


MF zapowiada też, że obowiązkowy KSeF pozwoli szybciej weryfikować prawidłowość rozliczeń podatkowych bez angażowania podatników i wszczynania kontroli.

Czytaj w LEX: Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców >

- Powszechne elektroniczne fakturowanie w obrocie gospodarczym silnie wpływa na wszystkie procesy sprzedaży i obsługi zakupów. Niesie wiele korzyści, przyśpiesza i pozwala na automatyzowanie obsługi faktur, wymaga jednak dobrego przygotowania merytorycznego, organizacyjnego, technicznego wymaga dostosowania oprogramowania a na to potrzeba ,czasu. Mam nadzieję, że te 11 miesięcy które pozostały do wejścia w życie przepisów wystarczy aby się dobrze przygotować. Pierwszym krokiem jest cyfryzacja wymiany danych wewnątrz organizacji czyli pozbycie się „papierowego” modelu obsługi faktur - mówi Bogdan Zatorski, kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych w Symfonii.

Ustawa zakłada także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji: WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC).

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sprawdź w LEX: Czy jeżeli podatnik zacznie korzystać z KSeF w zakresie pobierania faktur zakupu w okresie, gdy korzystanie z systemu jest dobrowolne, to powinien również przesyłać faktury sprzedaży do KSeF? >