Slim VAT 3 opublikowany

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

5 czerwca opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwana Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

06.06.2023

Fundacja rodzinna może pomóc uniknąć tzw. podatku od wyjścia

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Jeśli polski podatnik przenosi swój majątek do innego kraju, w niektórych przypadkach musi zapłacić, wprowadzony w 2019 roku, exit tax, czyli podatek od wyjścia, zwany także podatkiem od niezrealizowanych zysków. Przepisy w tym zakresie od początku są obiektem krytyki. Teraz okazuje się jednak, że dodatkowej daniny da się nie płacić – wystarczy założyć fundację rodzinną.

05.06.2023

Faktury konsumenckie poza KSeF skomplikują rozliczenia

Rynek i konsument VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze KSeF

Przedsiębiorcy domagają się wytycznych Ministerstwa Finansów, w jaki sposób zweryfikować, czy odbiorcą faktury jest przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Bez tego obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur będzie utrudnione. Według ekspertów, o charakterze sprzedaży powinien decydować fakt, czy nabywca podał sprzedawcy swój numer NIP. MF zapowiada kampanię informacyjną, ale po uchwaleniu ustawy.

02.06.2023

Kamper może być biurem przedsiębiorcy - fiskus uznaje odliczenie zakupu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Samochód kempingowy może służyć przedsiębiorcy za miejsce pracy. Fiskus potwierdza, że dla celów podatkowych jest to samochód osobowy. A to daje możliwość odliczenia wydatków na jego zakup do limitu 150 tys. zł oraz 75 proc. kosztów eksploatacji, nawet gdy kamper służy jednocześnie do celów prywatnych. Eksperci ostrzegają jednak, że trzeba będzie udowodnić celowość takich wydatków.

01.06.2023

Został miesiąc na aktualizację rachunków bankowych przez OPP

PIT Rachunkowość Administracja publiczna

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5 proc. podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy – przypomina Ministerstwo Finansów. Organizacje, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

30.05.2023

Sprzedaż wysyłkowa bez ewidencjonowania na kasie fiskalnej

VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Jeżeli dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej, całość zapłaty zostaje przekazana pocztą lub na konto bankowe, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana - sprzedaż towarów podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie.

26.05.2023

Wydatki na windykację i egzekucję mogą być kosztem uzyskania przychodu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując często możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy i osiąganie przychodów. Dla kosztów sądowych i przedsądowych, związanych z dochodzeniem roszczeń w drodze egzekucji zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca kosztów uzyskania przychodu.

26.05.2023

Niektóre mieszkania nadal można amortyzować, mimo zakazu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład

Chociaż od 2023 r. nie można już odliczać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, to od zakazu są wyjątki. Skorzystają z nich właściciele budynków, w których mieszkania zajmują mniej niż połowę powierzchni użytkowej. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowa jest prawidłowa klasyfikacja budynku.

26.05.2023

Moment wykonania usługi reklamowej to nie zawsze moment wystawienia faktury

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Za świadczone na rzecz innego podatnika usługi, usługodawca jest zobowiązany wystawić fakturę nie później niż 15. dnia następnego miesiąca. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku świadczenia usług reklamowych i związanym z nim okresem walidacji. Potwierdza to niedawna interpretacji dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.

25.05.2023

Inwestujący na rynku nieruchomości też mają prawo do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Sprzedający mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia uniknie podatku, gdy zainwestuje w nowy lokal. Nie ma znaczenia, że posiada już kilka innych mieszkań w tej samej miejscowości, ani to, do czego te lokale wykorzystuje. Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji. Według ekspertów to znacząca zmiana podejścia na korzyść podatników.

25.05.2023

Brak obowiązku wystawienia faktury za wykorzystanie Karty Dużej Rodziny

VAT Rachunkowość

Jeżeli zakupy zrealizowane przy wykorzystaniu Karty Dużej Rodziny służą zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych rodzin wielodzietnych, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT nabywcy. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

23.05.2023

Fundacja rodzinna ma wiele zalet, ale tylko dla rozważnych

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Nowe przepisy mogą być korzystnym rozwiązaniem nie tylko dla firm rodzinnych, ale też inwestorów giełdowych oraz właścicieli startupów. Decyzja o utworzeniu fundacji rodzinnej musi być jednak przemyślana, gdyż ewentualna likwidacja takiego podmiotu może być bardzo kosztowna ze względu na konieczność zapłaty podatku.

19.05.2023

Ulga na sponsoring pełna podatkowych pułapek

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Fiskus wprowadza w interpretacjach podatkowych dodatkowe warunki dla przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć wydatki na sponsorowanie np. klubu sportowego. W zamian muszą otrzymać reklamę o ekwiwalentnej wartości. W przeciwnym razie będzie to darowizna, która nie daje prawa do preferencji. Eksperci ostrzegają, że takie stanowisko może prowadzić do sporów i kwestionowania ulgi.

17.05.2023

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych wpływa na zasiłek chorobowy

Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

15.05.2023

Fiskus będzie miał możliwość uznaniowego nakładania sankcji VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Skarbówka będzie mogła obniżyć wysokość sankcji VAT, ale nie ma pewności, czy może zaniechać jej nakładania. Decyzję podejmie po zbadaniu okoliczności sprawy i rodzaju nieprawidłowości. Eksperci wskazują na brak kryteriów takiej obniżki, co daje urzędnikom duże pole do uznaniowości. Podatnicy nie mają natomiast narzędzi, by kwestionować ich decyzje.

15.05.2023

Więcej podatników skorzysta z preferencji w VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Limit sprzedaży małego podatnika VAT wzrośnie z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Dzięki temu około 40 tys. przedsiębiorców zyska możliwość kwartalnego rozliczania podatku oraz stosowania metody kasowej. Według ekspertów może to być sposób na zatory płatnicze. Takie zmiany zakłada pakiet SLIM VAT 3, czyli nowelizacja ustawy o VAT z 14 kwietnia 2023 r., którą w czwartek 11 maja przyjął też Senat.

12.05.2023

W Polsce jest już milion kas online

VAT Rachunkowość

1 maja minęły dokładnie 4 lata od wprowadzenia na polski rynek kas online. Tuż przed tą rocznicą zafiskalizowana została milionowa kasa tego typu. Na kasach online dziennie przeprowadza się średnio 25 mln transakcji. Od września dostępne ma być nowe rozwiązanie związane z kasami - system dystrybucji paragonów fiskalnych w wersji elektronicznej, który pozwoli na dostarczenie e-Paragonu kupującym na ich telefon.

10.05.2023

Termomodernizacja sprzed oddania domu do użytku też do odliczenia

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Właściciele domów, którzy nie mogli w poprzednich latach odliczyć wydatków na termomodernizację, mają szansę skorzystać z ulgi podatkowej teraz, składając korektę zeznań. Chodzi o koszty poniesione przed formalnym oddaniem nieruchomości do użytkowania. To efekt nowego stanowiska Ministra Finansów, że ulga przysługuje niezależnie od spełnienia tego wymogu.

10.05.2023

Koszty przewalutowania kredytów hipotecznych można odliczyć od przychodu

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty przewalutowania hipotecznych kredytów indeksowanych wskutek wydania wyroków sądowych powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu i powinny być potrącalne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych - nie w momencie utworzenia na nie rezerwy lub odpisu, ale w dacie ich faktycznego poniesienia. Potwierdziła to właśnie w interpretacji skarbówka.

09.05.2023

Niski ryczałt dla informatyków coraz bardziej ryzykowny

PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy

Skarbówka zaczyna kwestionować stawkę 8,5 proc. ryczałtu nie tylko od usług związanych z oprogramowaniem, ale też w zakresie pomocy technicznej. W najnowszych interpretacjach nakazuje informatykom stosować różne stawki w bardzo podobnych stanach faktycznych. Według ekspertów bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rozliczanie się według stawki 12 proc.

08.05.2023