Niski ryczałt dla informatyków coraz bardziej ryzykowny

PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy

Skarbówka zaczyna kwestionować stawkę 8,5 proc. ryczałtu nie tylko od usług związanych z oprogramowaniem, ale też w zakresie pomocy technicznej. W najnowszych interpretacjach nakazuje informatykom stosować różne stawki w bardzo podobnych stanach faktycznych. Według ekspertów bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rozliczanie się według stawki 12 proc.

08.05.2023

Koło gospodyń wiejskich nie odliczy VAT od zakupów

VAT Rachunkowość

Koło gospodyń wiejskich nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT naliczonego na podstawie faktur i rachunków potwierdzających zakupy zrealizowane w ramach tworzonych projektów. Nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a samo zrzeszenie nie zostało zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Potwierdza to dyrektor KIS.

05.05.2023

Nadpłata składki zdrowotnej będzie trudna do odzyskania

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Do 22 maja przedsiębiorcy muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli wykażą nadpłatę, ale nie złożą wniosku o jej zwrot, zostanie ona rozliczona przez ZUS wraz z bieżącymi składkami do końca roku. Jeśli jednak nadpłata będzie na tyle duża, że w tym czasie nie uda się jej skonsumować, będzie problem z jej odzyskaniem. Przepisy takiej sytuacji w ogóle nie przewidują.

05.05.2023

Przedsiębiorca nie odliczy VAT od abonamentu medycznego

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Wydatki, które podatnik ponosi w związku z nabyciem abonamentu medycznego dla siebie i członków rodziny, nie są związane z działalnością gospodarczą i sprzedażą. Służą zaspokojeniu jego potrzeb osobistych. Tym samym, przedsiębiorca nie odliczy VAT z faktur dokumentujących nabycie takiego abonamentu – potwierdziła to właśnie w interpretacji skarbówka.

04.05.2023

Korektę PIT nie zawsze trzeba uzasadniać

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli po wysłaniu deklaracji podatkowej dotyczącej rocznego podatku dochodowego, podatnik zorientuje się, że rozliczenie było błędne, powinien jak najszybciej złożyć korektę. Rozliczenie można skorygować zarówno przez ministerialną usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub też tradycyjnie – na formularzu papierowym.

02.05.2023

Przez błąd w systemie, tysiące PIT-28 trzeba będzie poprawić?

PIT Rachunkowość

Udostępniony przez Ministerstwo Finansów w systemie e-deklaracji automatyczny formularz PIT-28 przez długi czas zawierał poważny błąd. System automatycznie odliczał bowiem składkę zdrowotną od przychodów z najmu, czego, zgodnie z prawem, robić nie powinien. Problem dotyczy osób, które płacą ryczałt z działalności gospodarczej i od najmu. MF jednak twierdzi, że błędu nie ma.

28.04.2023

Korzystanie z ulgi na zabytki w PIT nie takie proste

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Samo położenie bloku, w którym znajduje się mieszkanie ujęte w ewidencji i rejestrze zabytków, nie uprawnia do stosowania ulgi. Zabytek nieruchomy, uprawniający do odliczeń w ramach ulgi na zabytki, nie może też być układem urbanistycznym, ruralistycznym ani zespołem budowlanym. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

28.04.2023

Można złożyć korektę i odliczyć VAT od niektórych zakupów przed rejestracją firmy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

VAT nie można odliczyć z faktur otrzymanych kilka miesięcy przed rejestracją firmy, kiedy podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego. Zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług daje jednak prawo do odliczenia podatku. By z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Potwierdziła je właśnie Krajowa Informacja Skarbowa.

27.04.2023

Brak pieczątki nie powoduje nierzetelności ksiąg rachunkowych

Ordynacja Rachunkowość

Jednostka może zaniechać umieszczania na dowodzie księgowym informacji o jego sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, jeżeli wynika to z przyjętej przez nią techniki dokumentowania zapisów księgowych. Korzystanie z tego prawa powinno jednak zostać udokumentowane w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

21.04.2023

Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najdłużej na zwrot nadpłaty w PIT za 2022 rok będą czekać podatnicy, którzy wyślą wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej. Ustawowy termin zwrotu wynosi w takim przypadku trzy miesiące. Znacznie krócej na zwrot będą czekać jednak te osoby, które rozliczą się z fiskusem w formie elektronicznej. Sezon składania rocznych PIT za 2022 roku mija 2 maja 2023 roku.

19.04.2023

Opakowania kosztem produkcji albo sprzedaży

CIT Rachunkowość

Aby dokładnie określić, czy dany składnik kosztów jest kosztem produkcyjnym wpływającym na koszt wytworzenia produktu, czy kosztem sprzedaży, należy przeanalizować moment jego poniesienia. Na księgowanie kosztów opakowań wpływa fakt, czy koszt był poniesiony w trakcie produkcji czy później.

12.04.2023

Niestabilne prawo komplikuje pracę księgowych

Rachunkowość Polski Ład

Efektem pracy księgowych powinny być rzetelnie i prawidłowo prowadzone księgi. Taki cel coraz trudniej jednak osiągnąć – wszystko przez częste zmiany prawa i brak jednoznacznej interpretacji przepisów podatkowych. Księgowi wskazują, że tracą pewność, że swoją pracę wykonują właściwie. Poprawności rozliczeń ze stuprocentową pewnością właściwie nie da się już stwierdzić.

06.04.2023

Rusza kolejna edycja badania LEXOMETR Prawno-Gospodarczy

Rachunkowość Doradca podatkowy

Wolters Kluwer Polska zaprasza osoby prowadzące działalność rachunkowo-księgową oraz doradztwo podatkowe, a także działy księgowości w firmach do udziału w czwartej edycji badania LEXOMETR Prawno-Gospodarczy. Zebrane dane pozwolą na opracowanie raportu o stanie branży i porównanie ich z rokiem ubiegłym. Ankieta jest anonimowa.

05.04.2023

Głównego księgowego nie każdy może zastąpić

Rachunkowość Finanse

Wielu kierowników jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) zmaga się często z prawidłowym wyznaczeniem zastępstwa na czas nieobecności głównego księgowego jednostki, szczególnie jeśli taka nieobecność jest dość długa. Pojawiają się wątpliwości, kto może zastąpić takiego pracownika, na jakich warunkach oraz kto takie zastępstwo powinien zorganizować.

03.04.2023

Klasyfikacja i amortyzacja namiotu zależy od jego przeznaczenia

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jak stanowi art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Prawidłowa klasyfikacja środka trwałego do prawidłowej grupy ma kolosalne znaczenie dla prawidłowego określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów.

31.03.2023

Multikanałowe Centrum Komunikacji ma usprawnić kontakty ze skarbówką

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Udzielaniem odpowiedzi na pytania podatników zajmuje się 293 pracowników Krajowej Informacji Skarbowej. W roku 2022 z usług infolinii we wszystkich kanałach kontaktu (infolinia, formularz zapytania, czat z konsultantem) skorzystano 2 015 547 razy. Podatnicy wkrótce skorzystają z Multikanałowego Centrum Komunikacji - również za pomocą nowych technologii: voicebot i chatbot 24/7.

30.03.2023

Rozliczenie CIT do 30 czerwca, sprawozdania finansowe do końca marca

CIT Rachunkowość

Zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r. Natomiast terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone. Tym samym, sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca br. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

22.03.2023

Raport: Firmy będą inwestować w cyfryzację raportowania podatkowego

CIT VAT Rachunkowość

Ponad jedna trzecia część firm zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu lat co najmniej 150 tys. zł na inwestycję w digitalizację raportowania podatkowego - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu EY. Jednak część firm zamierza jednak korzystać z zewnętrznych usług księgowych m.in. ze względu na oszczędności.

20.03.2023

Od nagród w akcji lojalnościowej trzeba zapłacić PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Sprzedaż premiowa wyróżnia się powiązaniem przekazania nagrody z faktem zakupu promocyjnego towaru przez osobę otrzymującą premię, a także gwarancją otrzymania premii po spełnieniu warunków. Zgodnie z niedawną interpretacją podatkową, nagroda (premia) uczestnika, kwalifikowana jako przychód z innych źródeł, powinna zostać opodatkowana.

14.03.2023

Kierownictwo KAS: Nie ma potrzeby, by kontroli podatkowych było więcej

Finanse publiczne Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Mamy ponad 90 proc. skuteczności. Taki wynik jest efektem tego, że KAS inwestuje w infrastrukturę pozwalającą na gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu podniesienia efektywności działań analitycznych KAS – mówią serwisowi Prawo.pl Bartosz Zbaraszczuk (na zdjęciu), szef Krajowej Administracji Skarbowej i Anna Chałupa, zastępca szefa KAS.

09.03.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski