Składki na ZUS - jak prawidłowo rozliczyć koszt podatkowy

CIT Rachunkowość

Nowe brzmienie przepisu dotyczącego pobieranych od wynagrodzeń pracowników składek ZUS i zasad uznania ich za koszty uzyskania przychodów w ramach ustawy o CIT wzbudza niemało wątpliwości. Jedno jest pewne - wskazane wydatki mogą być kosztem w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne - jednak pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

24.01.2024

Biegli rewidenci i księgowi rozmawiają z MF o przyszłości zawodu

Rachunkowość

W piątek, 19 stycznia, Jurand Drop, wiceminister finansów, spotkał się z Kamilem Jesionowskim, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (PIBR) i dr. hab. Stanisławem Hońko, prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Głównym tematem spotkania były regulacje dotyczące rachunkowości i audytu. Poruszono również kwestię niezbędnego nadzoru publicznego nad rynkiem audytorskim.

20.01.2024

MF: W sprawozdaniach finansowych koncerny wykażą podatek z podziałem na kraje

CIT Rachunkowość Podatki międzynarodowe

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę 2021/2101. Chodzi o to, by przedsiębiorstwa międzynarodowe nie przenosiły zysków z jednego kraju do drugiego w celu obniżenia płaconych podatków. Wprowadzony zostanie obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych - informuje MF.

12.01.2024

Podatek minimalny wszedł w życie, zaczynają się problemy

CIT Rachunkowość

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. W założeniu zapłacą go przedsiębiorstwa, które poniosły stratę lub osiągnęły zbyt niski udział dochodu w przychodach. Przedsiębiorcy alarmują jednak, że - ze względu na skomplikowany wzór i liczne wyłączenia - trudne będzie już samo określenie, kto właściwie podlega nowej daninie. W efekcie koszty administracyjne mogą być wyższe niż spodziewane korzyści dla budżetu.

08.01.2024

Skarbówka rozstrzygnie na korzyść przedsiębiorców błąd w CEIDG

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Urzędy skarbowe mają rozstrzygać na korzyść podatników wątpliwości dotyczące wybranej przez nich formy opodatkowania w CEIDG - zapewnia wiceminister finansów Jarosław Neneman. Chodzi o sytuacje, w których osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą twierdzą, że nie wybrały rozliczenia według skali podatkowej, ale taka forma została im przypisana przez błąd systemu CEIDG.

05.01.2024

Konferencja Podatkowo-Kadrowy Rollercoaster już 5 grudnia 2023 r.

Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość HR KSeF

Wyzwania związane z wdrożeniem KSeF, skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości, aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia oraz warunki udzielania pracownikom zwolnienia z powodu siły wyższej – to niektóre z tematów IV edycji konferencji "Podatkowo-Kadrowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych, kadrowych i doradców podatkowych".

01.12.2023

Szkolenie powiązane z branżą lub zawodem bez VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Świadczone przez spółkę szkolenia będą korzystały ze zwolnienia z VAT, wówczas gdy nabyte w trakcie szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia i mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Z dokumentów musi jednak jednoznacznie wynikać, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

30.11.2023

Tylko do końca roku korzystniejsze rozliczenie firmowych prezentów

PIT Rachunkowość

Wręczanie świątecznych prezentów ma dla firm i ich pracowników różne konsekwencje - w zależności od tego, z jakich środków finansowane są upominki i jaki typ umowy łączy obie strony. Pracownik nie zapłaci podatku, jeśli prezent został opłacony z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tylko do końca 2023 r. może skorzystać z wyższego limitu zwolnienia z PIT - do 2 tys. zł. Z kolei przedsiębiorcy mogą odliczyć tylko niektóre wydatki na upominki dla załogi.

23.11.2023

Powstało tylko 21 grup VAT - nowe przepisy bez sukcesu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2023 r. zarejestrowano zaledwie 21 grup VAT, złożonych łącznie z 70 podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Eksperci przyznają, że to bardzo mało. Mimo że możliwość tworzenia grup miała uprościć rozliczenia i poprawić płynność finansową, przedsiębiorców zniechęcają skomplikowane przepisy i ryzyko sporów. Grupy VAT nie rozwiążą też problemów samorządów terytorialnych, które dotychczas - przez niekorzystne interpretacje - założyły ich tylko cztery.

21.11.2023

Odpisy aktualizujące należności uwzględnione w korekcie wstępnej

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Odpisy aktualizujące należności mogą być ujęte w ostatnim zeznaniu podatnika CIT przed przejściem na estoński CIT jako koszty podatkowe. Fiskus rozstrzygnął na korzyść podatników istotny problem związany ze sporządzaniem korekty wstępnej - pisze Izabella Trochimczuk, doradca podatkowy, zastępca dyrektora departamentu księgowości w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy.

20.11.2023

Lewandowicz: Podatnicy nie są przygotowani do obligatoryjnego stosowania KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Część przepisów o KSeF wymaga nowelizacji. Potrzebna jest też zmiana filozofii systemu – powinien on być przyjazny dla podatnika, łatwy w obsłudze, dający mu namacalne korzyści. W obecnym wydaniu jest to narzędzie, które ma służyć przede wszystkim administracji skarbowej, wprowadzane bez liczenia się z podatnikami - mówi Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

17.11.2023

Piotr Patkowski prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Rachunkowość Finanse

Piotr Patkowski pełni funkcję prezesa Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - poinformowała we wtorek Agencja. Został powołany na to stanowisko 11 listopada. Wcześniej od kwietnia 2020 r. był wiceministrem finansów. W poniedziałek o swojej rezygnacji ze stanowiska prezesa PANA poinformował Marcin Obroniecki.

14.11.2023

Marcin Obroniecki nie będzie już prezesem PANA

Rachunkowość Finanse

Marcin Obroniecki poinformował w poniedziałek, że rezygnuje z funkcji prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Nie podał powodów swojej decyzji. Został powołany na to stanowisko w marcu 2020 r.

13.11.2023

Umowa koalicyjna: PIT kasowy i przewidywalność systemu podatkowego

Finanse publiczne PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym i dialogu z przedsiębiorcami - wynika z umowy koalicyjnej. Wprowadzona zostanie zasada minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym. Planowane jest też wprowadzenie kasowej metody rozliczania PIT przed przedsiębiorców.

10.11.2023

Blisko milion przedsiębiorców musi przejść na faktury elektroniczne

VAT Rachunkowość KSeF

Większość przedsiębiorców musi wdrożyć KSeF do lipca przyszłego roku. Chyba że nowy rząd odroczy ten obowiązek. Według szacunków blisko milion firm posługuje się fakturami papierowymi lub niezgodnym z KSeF oprogramowaniem. W płynnym przejściu na elektroniczną księgowość można wykorzystać zewnętrzne platformy do fakturowania, które wypracowały pełną kompatybilność z KSeF.

10.11.2023

Rozporządzenie w sprawie JPK będzie dostosowane do KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Do 14 listopada 2023 r. można zgłaszać uwagi do projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT z deklaracją, dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) - informuje Ministerstwo Finansów. Zmiany w rozporządzeniu mają wyeliminować wątpliwości co do tego, w jaki sposób ujmować dane w deklaracji i ewidencji po wprowadzeniu obligatoryjnego e-fakturowania.

25.10.2023

Doroczna Konferencja Audytingu rozpocznie się już 16 października

Rachunkowość

XXIV Doroczna Konferencja Audytingu odbędzie się 16-17 października 2023 r. pod hasłem „Biegły rewident. Jakość. Zaufanie: zielony audyt, standardy zarządzania jakością, etyka i niezależność”. W ciągu dwóch dni uczestnicy wezmą udział w dziewięciu panelach dyskusyjnych dotyczących m.in. dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) oraz standardów zarządzania jakością.

13.10.2023

Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Rachunkowość

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

05.10.2023

Firmy mogą mieć problem z weryfikacją faktur zakupowych w KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF przedsiębiorcom może być trudno powiązać fakturę zakupową z konkretną umową, zwłaszcza jeśli otrzymują ich bardzo dużo. Wyzwaniem będzie też weryfikacja, czy kwota podana na fakturze odpowiada cenie ustalonej w umowie. Wszystko dlatego, że w KSeF nie będzie można przesyłać załączników. Rozwiązaniem może być porozumienie z kontrahentami w zakresie oznaczania faktur w polu opisowym.

04.10.2023

Limity podatkowe w 2024 roku będą niższe

CIT PIT VAT Rachunkowość

W 2024 r. szybciej będzie można stracić status małego podatnika w PIT, CIT i VAT oraz prawo do rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limity te będą niższe o ponad 400 tys. zł. Zmianie ulegnie także limit przychodów, po przekroczeniu którego konieczne będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. To efekt spadku średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października.

03.10.2023