Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów trzeba rozliczyć VAT

VAT Rachunkowość

Ustawa o VAT daje podatnikom możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego (związanego z czynnościami opodatkowanymi VAT) nad należnym w kilku terminach. To, kiedy podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot, uzależnione jest m.in. od tego, czy w danym okresie, za który rozlicza ten podatek, dokonywał czynności opodatkowanych.

08.02.2023

Rozliczenia wewnątrz grupy VAT bez obowiązkowego KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Jedną z korzyści utworzenia grupy VAT jest to, że sprzedaż towarów i świadczenie usług w jej ramach nie podlega VAT. Nie będzie też konieczności wystawiania faktur poprzez Krajowy System eFaktur między podmiotami tworzącymi grupę. Wystawiane będą noty księgowe. To duże ułatwienie. Taki m.in. wniosek wynika z 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

08.02.2023

Bezumowne korzystanie z lokalu może podlegać VAT

VAT Rachunkowość Administracja publiczna

Dorozumiana, milcząca zgoda właściciela nieruchomości na jej użytkowanie przez dotychczasowego użytkownika skutkuje opodatkowaniem jako świadczenie usług. Może się wtedy pojawić konieczność rozliczenia VAT. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z nieruchomości wiąże się także z prawem żądania naprawienia szkody.

08.02.2023

MF: Sprawozdania finansowe do końca marca, czas na rozliczenie CIT może być wydłużony

Podatki i opłaty lokalne CIT Rachunkowość

Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. - zwraca uwagę Ministerstwo Finansów. I przypomina, że w ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. Jednocześnie w tym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. Według zapowiedzi miałoby to być do końca czerwca.

07.02.2023

Ulga sponsoringowa jest – trudno jednak z niej skorzystać

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli podatnik zaliczy wydatki związane ze sponsoringiem do kosztów uzyskania przychodu, to nie skorzysta z ulgi na sport. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. Eksperci oceniają, że taka wykładnia niweczy cel, w którym była wprowadzona ulga. Założeniem miało być przede wszystkim zwiększenie wydatków sektora prywatnego na sport, kulturę i naukę.

07.02.2023

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG już 7 lutego - transmisja live na Prawo.pl

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Zapraszamy do udziału w 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Program zostanie zaprezentowany w dwóch równoległych ścieżkach. W tegorocznej edycji, obok tematyki związanej z zagadnieniami podatkowo-rachunkowymi, poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące kosztów transformacji energetycznej i dekarbonizacji przedsiębiorstw.

06.02.2023

Podatniku, uważaj na uproszczenia!

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

To nie trudnych przepisów podatkowych należy się bać. Nasze obawy powinny wzbudzać przede wszystkim wszelkiego rodzaju uproszczenia, łagodzenia, likwidacje barier administracyjnych i rządowe „wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Polek i Polaków”. Taką smutną tezę potwierdzają działania ustawodawcy. Nagminne staje się również nakładanie dodatkowych obowiązków podatkowych pod hasłem nowelizacji innych ustaw.

03.02.2023

Trzeba płacić VAT, gdy sprzedaż wykracza poza zwykły zarząd prywatnym majątkiem

Domowe finanse VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podatnikiem VAT jest podmiot, który podejmuje aktywność wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Jeżeli w związku ze sprzedażą działek będących we współwłasności małżeńskiej właściciel nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak wskazuje niedawno opublikowana interpretacja podatkowa, nie będzie zobowiązany do dokonania rozliczenia VAT w związku ze sprzedażą.

03.02.2023

Obowiązkowy KSeF będzie przesunięty o pół roku

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Obowiązek wystawiania faktur elektronicznych pojawi się 1 lipca 2024 roku, dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT - 1 stycznia 2025 r. Będzie sporo zmian - m.in. zostanie wprowadzona indywidualizacja sankcji i ich liberalizacja, ale ich stosowanie będzie możliwe dopiero po pół roku od wejścia w życie nowych obowiązków.

01.02.2023

Sprawozdania finansowe składane do szefa KAS są objęte tajemnicą skarbową

Rachunkowość Finanse

Sprawozdania finansowe składane do szefa KAS nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są objęte tajemnicą skarbową. Dane w nich zawarte mogą być udostępniane tylko podatnikowi, którego dotyczą lub innym uprawnionym podmiotom. Publiczne udostępnianie sprawozdań finansowych dotyczy niektórych podmiotów. Odpowiada za to Krajowy Rejestr Sądowy.

01.02.2023

Odzież służbowa w biurze rachunkowym z dodatkowym podatkiem

PIT Rachunkowość

Wypłacane pracownikom biura rachunkowego ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy. Biuro jako płatnik powinno obliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu takich wypłat. Odzież służbowa wydawana pracownikom ze względów wizerunkowych nie jest tożsama z odzieżą roboczą przydzielaną ze względów bhp. Tak uznała skarbówka.

01.02.2023

NSA: To podatnik, nie urzędnik, musi odtworzyć dokumentację księgową po pożarze

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi wydania duplikatu, podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o pomoc. Do takiego wniosku doszedł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

26.01.2023

Ceny transferowe w krzywym zwierciadle - czyli największe (T)ara(P)aty 2022 roku

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Półtora roku (w tym przez ponad połowę 2022 r.) trwały tarcia pomiędzy resortem finansów a środowiskiem doradców podatkowych w zakresie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych. Krytykowano zarówno ich irracjonalność, ale przede wszystkim skomplikowanie i nieproporcjonalność obowiązków administracyjnych i dokumentacyjnych dla polskich podatników w stosunku do potencjalnych korzyści z ich wprowadzenia.

25.01.2023

Kwoty otrzymane na pokrycie kosztów wysyłki nie stanowią przychodu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Należności na pokrycie kosztów przesyłki, jakie otrzymuje sprzedający od osób nabywających towar, nie są kwotami powiększającymi przychód z tytułu sprzedawanych towarów. Tym samym, przychód stanowi wyłącznie kwota sprzedawanego towaru i tylko ta kwota powinna podlegać opodatkowaniu. Ważna jednak jest treść regulaminu sprzedaży wysyłkowej.

19.01.2023

Można już korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Nowa preferencja, którą w praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują w 2023 roku, stanowi uzupełnienie ulgi badawczo-rozwojowej. Polega w praktyce na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną część ulgi B+R - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

19.01.2023

E-rozliczenia podatków ułatwiają pracę, ale głównie fiskusowi

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Organy podatkowe zyskują kolejne źródła wiedzy o podatnikach. Wkrótce z pomocą skarbówce przyjdą obowiązkowe faktury elektroniczne w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i obligatoryjny wymóg przesyłania urzędnikom ksiąg rachunkowych. Dzięki tym narzędziom, kontrole będą trwały nieustannie. Istnieje też ryzyko prób obchodzenia przepisów o przedawnieniu, które następuje po 5 latach.

19.01.2023

Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

17.01.2023

Podatek od rozwiązanej umowy dożywocia nie podlega zwrotowi

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

Rozwiązanie prawidłowo zawartej umowy dożywocia nie stanowi podstawy do wystąpienia o zwrot 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa dopuszcza odzyskanie daniny na skutek uchylenia skutków prawnych oświadczenia woli stron tej czynności. Dobrowolne rozwiązanie umowy to jednak za mało. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

14.01.2023

Tylko czynsz z najmu podlega opodatkowaniu, koszty eksploatacyjne już nie

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Według jednej z niedawno wydanych interpretacji podatkowych, przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są jedynie otrzymywane przez wynajmującego kwoty czynszu. Pozostałe należności przekazywane przez najemców tytułem opłat eksploatacyjnych nie stanowią ani przychodu, ani przysporzenia majątkowego wynajmującego.

11.01.2023

PIT-11 i PIT-40A obowiązkowo z prawidłowym PESEL lub NIP

PIT Rachunkowość

Ministerstwo Finansów przypomina, że płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 roku. Wypełnione dokumenty trzeba wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.

10.01.2023