Okradziona fundacja za karę zapłaci podatek dochodowy

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Dochód wnioskodawcy, który został przywłaszczony i zdefraudowany przez byłą księgową, nie został wydatkowany na cele statutowe fundacji. Organizacja musi więc zapłacić podatek. Taką niekorzystną interpretację wydały niedawno organy skarbowe. Zdaniem ekspertów, rozstrzygnięcie jest wadliwe, a pomysł karania podatnika koniecznością zapłaty podatku za to, że został okradziony, jest kuriozalny.

29.09.2022

E-faktury to tylko jedno z wielu wyzwań księgowych

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Księgowi nie boją się automatyzacji i rozwiązań elektronicznych. Ich bolączką są jednak niejasne przepisy i bardzo częste zmiany w prawie. Z tego m.in. powodu biura rachunkowe nie zaczęły jeszcze przygotowań do obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Najpierw muszą uporać się z Polskim Ładem. Branża postuluje także wdrożenie wielu innych rozwiązań - wynika z opublikowanego właśnie raportu pt. Nowoczesne narzędzia w księgowości.

27.09.2022

Fiskus utrudnia rozliczanie w kosztach wydatków na reklamę

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty marketingu nie zawsze stanowią wydatki na reprezentację. Oznacza to, że mogą być kosztem uzyskania przychodów. O tej zasadzie nie pamięta jednak skarbówka, która masowo odmawia odliczania wydatków związanych z marketingiem i reklamą. Po stronie podatników coraz częściej stają jednak sądy administracyjne. Najnowszy przykład to wrześniowy wyrok WSA w Gdańsku.

26.09.2022

MF: System KSeF działa, dane są bezpieczne

Rachunkowość Doradca podatkowy RODO

Ministerstwo Finansów zapewniło w środę, że Krajowy System e-Faktur działa prawidłowo. Resort zaznacza, że KSeF jest na bieżąco monitorowany, a dane z wystawionych faktur są bezpieczne. Rano w mediach pojawiła się informacja, że inny rządowy portal - efaktura.gov.pl został zhakowany. Umieszczono na nim linki do stron dla dorosłych.

21.09.2022

Raport PANA: Coraz mniej biegłych rewidentów

Rachunkowość Finanse

W Polsce na koniec 2021 roku było 5,2 tys. biegłych rewidentów. Okazuje się jednak, że tylko połowa z nich czynnie wykonywała swój zawód. Liczba biegłych rewidentów na koniec 2021 roku w porównaniu do końca roku 2018 zmniejszyła się o 823 osoby, tj. o 14 proc. w ciągu trzech lat. Takie m.in. wnioski wynikają z opublikowanego niedawno sprawozdania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

19.09.2022

Przedsiębiorca może być w podróży służbowej, pracownik-kierowca już nie

PIT Rachunkowość Prawo pracy

Przedsiębiorcom przysługuje prawo ujęcia w kosztach podatkowych wartości diet za czas podróży służbowych w ramach limitu - do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zmiana wprowadzona do ustawy o czasie pracy kierowców nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących osobiście działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, lecz pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.

02.09.2022

Odpisy aktualizujące należności trzeba ująć w księgach rachunkowych

Rachunkowość Finanse

W przypadku, gdy dłużnik zalega ze spłatą należności z tytułu dostawy towarów, a sytuacja majątkowa i finansowa dłużnika jest niepokojąca, prawdopodobieństwo uregulowania należności staję się mniej prawdopodobne. W takiej sytuacji, czyli w przypadku powstania ryzyka niewypłacalności dłużnika, podmiot powinien na dzień bilansowy utworzyć odpis aktualizujący te należności.

26.08.2022

NSA: Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT - nawet gdy nie przedłużył skutecznie terminu zwrotu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania nie wywołuje skutku prawnego automatycznie, rozpoczyna tylko postępowanie, a organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu, bądź odmowie. Skoro jednak już na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne.

24.08.2022

Polski Ład to nie jedyne wyzwanie dla firm i księgowych

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

Pierwsze półrocze 2022 roku upłynęło w firmach pod hasłem implementacji przepisów podatkowej części Polskiego Ładu i przygotowywania się do zmian lipcowych. Jednak aż 58 proc. nowych przepisów podatkowych zostało uchwalonych bez konsultacji społecznych. Perspektywa na najbliższe miesiące nie wygląda lepiej – wyzwań będzie jeszcze więcej. Takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster.

22.08.2022

Adres strony ze strategią podatkową trzeba zgłosić skarbówce

Rachunkowość Doradca podatkowy

Resort finansów przypomniał w środę, że duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe mają obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Należy go wypełnić do dnia zakończenia roku podatkowego.

17.08.2022

NSA: Podanie numeru rachunku bankowego z opóźnieniem skutkuje definitywną utratą 1 proc. PIT

PIT Rachunkowość

Argument, że numer rachunku bankowego fundacji był znany organowi podatkowemu, gdyż został wskazany w rejestrze organizacji pożytku publicznego, to za mało. Bez znaczenia jest także fakt, że fundacja z tego rachunku realizowała zobowiązania podatkowe na rzecz urzędu skarbowego. Urząd skarbowy ma prawo odmówić przekazania 1 proc. podatku, jeśli organizacja nie poda w obowiązującym terminie numeru rachunku bankowego.

17.08.2022

Faktury zaliczkowe VAT czasem będą zbędne

VAT Rachunkowość

Nowe przepisy o VAT zredukują obowiązki fakturowania w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet dostawy towarów i świadczenia usług. Faktury zaliczkowej w pewnych sytuacjach po prostu nie trzeba będzie wystawiać. Unowocześnione będą też reguły przechowywania paragonów. To część większego programu upraszczania rozliczeń VAT.

17.08.2022

Co dalej z zawodem księgowego? - MF konsultuje

Rachunkowość Finanse

Do 30 września w Ministerstwie Finansów trwają konsultacje, które wskażą kierunek zmian, jakie czekają rynek księgowych. Co powinno zostać zmienione? Nie ma tu oczywistej odpowiedzi. Jako duże biuro rachunkowe, zatrudniające setki księgowych, widzimy zwłaszcza w procesie rekrutacji, jak duże są różnice w kompetencjach kandydatów na stanowisko księgowego – pisze Natalia Głogowska-Dej, partner w Vistra.

16.08.2022

Bartłomiej Kołodziej: Grupy VAT będą ułatwieniem dla przedsiębiorstw

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najistotniejszą korzyścią dla podatników jest realizacja zasady neutralności VAT. Obroty wewnątrz grupy nie są opodatkowane VAT, przez co nie wystawia się faktur, nie ma również konieczności weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) oraz ewentualnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności - mówi Bartłomiej Kołodziej, wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

16.08.2022

Księgowanie zakupu prenumeraty wymaga szczególnego podejścia

Rachunkowość

Zgodnie z obowiązującymi w rachunkowości zasadami, koszty powinny zostać wykazane w księgach okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty. Trochę inne zasady obowiązują jednak przy okazji księgowania kosztów prenumeraty. W tym przypadku trzeba zbadać m.in. poziom istotności wydatku.

08.08.2022

Nowe przepisy wymuszają więcej kontaktów księgowych z klientami

VAT Rachunkowość

Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do biura rachunkowego teczkę z fakturami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każde księgowanie muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci biur rachunkowych muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by potem można je było właściwie ująć w księgach rachunkowych i podatkowych.

05.08.2022

Zainteresowanie e-fakturowaniem w ramach KSeF na razie niewielkie

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Z danych, które Ministerstwo Finansów udostępniło redakcji Prawo.pl, wynika, że firmy nie są szczególnie zainteresowane Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Testy obecnej wersji systemu pokazują jednak zbyt wiele mankamentów. Wystawianie faktur elektronicznych niedługo będzie obowiązkowe dla wszystkich. Firmy liczą więc na zmiany i dopracowanie systemu.

04.08.2022

Niepełnosprawny kandydat na biegłego rewidenta może wnioskować o dłuższy egzamin

Rachunkowość Doradca podatkowy Niepelnosprawnosc

Wydłużony czas egzaminu oraz możliwość zdawania go na przystosowanym do danej niepełnosprawności sprzęcie komputerowym – to ułatwienia, z których mogą już korzystać kandydaci na biegłych rewidentów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Ministerstwo Finansów uwzględniło w rozporządzeniu uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszane jeszcze w 2020 r.

03.08.2022

Kontrola dowodów księgowych jest konieczna

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Kwestia ich prawidłowości ma szczególne znaczenie. Dowody te stwierdzają bowiem dokonanie operacji gospodarczej, co pozostaje w związku z szeroko rozumianą sprawozdawczością finansową. Stąd istotnym zagadnieniem, którego jednostka nie może tracić z pola widzenia, jest zapewnienie kontroli ujmowania dowodów księgowych w księgach rachunkowych.

01.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski