Nie da się połączyć podatków z rachunkowością

CIT Rachunkowość

Przepisy podatkowe są coraz bardziej skomplikowane. Najczęściej też nie pokrywają się z przepisami bilansowymi. Ten rozdźwięk jest jednak nieunikniony - mówi Małgorzata Mazurkiewicz, biegły rewident,...

04.06.2018

Koszt podatkowy zależy od przepisów bilansowych

CIT Rachunkowość

Aby wydatek był kosztem uzyskania przychodu, musi spełniać wymogi określone ustawą podatkową. Ujęcie go w kosztach uzależnione jest jednak od dnia zaksięgowania w księgach rachunkowych.

06.02.2018

W bilansie ujmuje się środki pieniężne w drodze

Rachunkowość

Jesteśmy spółką z o.o., prowadzimy księgi rachunkowe. W dniu 31 grudnia wypłacono pieniądze z kasy i wpłacono do banku. Na wyciągu bankowym wpłata ta została uwidoczniona pod datą 2 stycznia. Gdzie w...

07.03.2011
1    4  5  6  7  8