Piotr Patkowski od 16 kwietnia 2020 r. do 10 listopada 2023 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Od 2021 r. zasiadał w Komitecie Stabilności Finansowej.

W latach 2018-2020 był dyrektorem Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii i Ministerstwie Rozwoju.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego powstała na początku 2020 r.  Sprawuje nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Dba też o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych. 

Marcin Obroniecki został powołany na stanowisko prezesa PANA w marcu 2020 roku. O swojej rezygnacji poinformował 13 listopada 2023 r. 

Kadencja prezesa PANA trwa 4 lata, a funkcję tę można pełnić maksymalnie przez dwie kadencje.

Czytaj również: Marcin Obroniecki nie będzie już prezesem PANA >>