Mimo iż Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie kwoty wolnej w podatku Belki (podatek od zysków kapitałowych), to może ona obowiązywać dopiero od 2025 r. W rozliczeniu za 2023 r. podatnicy rozliczają się, w wielu przypadkach, na dotychczasowych zasadach. 

Podatek od zysków kapitałowych, zgodnie z art. 17 ustawy o PIT, obejmuje m.in.:

  • odsetki od pożyczek,
  • odsetki od depozytów bankowych,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (funduszach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych)
  • przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), 
  • przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych,
  • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
  • przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

 

Kiedy nie trzeba składać zeznania

Stawka podatku wynosi 19 proc. W wielu przypadkach podatnik nie musi nic robić, nawet składać zeznania, bo podatek jest rozliczany automatycznie. Będzie tak w przypadku zysków z lokaty bankowej czy zysków uzyskanych na kontach oszczędnościowych. Bank jako płatnik pobiera podatek od wypracowanych odsetek w momencie zakończenia lokaty. Również podatek od dywidendy otrzymanej od spółki jest pobierany w momencie wypłaty. Podatek nalicza i odprowadza spółka, a na konto podatnika trafia kwota dywidendy pomniejszona o PIT.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto