Uzasadniając w Sejmie projekt nowelizacji wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił, że głównym celem przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu jest przeciwdziałanie procederowi tzw. kradzieży spółek. - Polega on na tym, że podstępem są wprowadzane wpisy w rubrykach KRS dotyczące reprezentacji podmiotu w oparciu o wnioski, które są sfałszowane, tj. opierają się na nieprawdziwych danych - zaznaczył.

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym >>>

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego. Nowe rozwiązania  mają dają przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów. W ten sposób oszuści przejmują reprezentację spółki bez wiedzy ich prawowitych zarządców i wspólników. 

 

 

Newsletter KRS

„Kradzieży spółek” przeciwdziałać ma newsletter KRS rozsyłany e-mailem. Umożliwi on przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji na temat zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. Usługa newslettera będzie polegać na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS.

Przesyłane będą w ten sposób jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS. Osoba, która otrzyma taką informację będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy, przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie wpisanym do KRS.

 

Zapobieganie oszustwom

W przypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter pozwoli przedsiębiorcy na szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ściągania. Nowe przepisy nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego od obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi. W postaci wygodnego newslettera powstaje natomiast dodatkowy mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym.

- Ustawa będzie chroniła przeszło 600 tys. przedsiębiorców i 130 tys. podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń przed tzw. kradzieżą spółki" - mówił  Mariusz Warchoł, wiceminister Sprawiedliwości. 

Jego zdaniem panuje powszechna opinia, zgodnie z którą kradzież spółki jest łatwiejsza niż kradzież w sklepie.  - Zmiany w KRS są dokonywane automatycznie, referendarze sądowi nie analizują każdego zgłoszenia pod kątem ewentualnego oszustwa, bo nie mają do tego narzędzi i oszuści to wiedzą. Proponowane przez nas rozwiązanie ochroni przed takim oszustwem  - mówił twierdzi wiceminister.