- Zakładamy, że polska gospodarka w tym roku rozwijać się będzie w tempie 3,1 proc., a w 2025 r. ten wzrost jeszcze przyspieszy, do 3,7 proc., tym samym polska gospodarka będzie należała do najszybciej rosnących gospodarek UE – poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański. Przypomniał, że w 2023 r. wzrost PKB wyniósł 0,2 proc.

Ożywienie gospodarcze i niskie bezrobocie

Jak podano w komunikacie kancelarii premiera, Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada ożywienie gospodarcze. Polska pozostanie krajem o niskiej stopie bezrobocia – wskaźnik ten osiągnie 2,9 proc. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie zaś o 0,5 proc. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. w ujęciu realnym wzrośnie o 6,4 proc. (wobec 0,9 proc. w 2023 r.). - Mają na to wpływ podwyżki płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym - przekazano w komunikacie.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2023 r. 5,1 proc. PKB, a dług sektora - 49,6 proc. PKB. Główną przyczyną deficytu były wysokie wydatki obronne, środki zastosowane w celu złagodzenia skutków wysokich cen energii oraz kontynuowanie pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy - podała KPRM, podkreślając, że w związku z tym przekroczenie progu 3 proc. PKB miało charakter wyjątkowy.

Plan zakłada, że deficyt nominalny w 2024 r. utrzyma się na poziomie z ubiegłego roku. Wpływ na to będą miały m.in. działania osłonowe, kontynuowanie polityki prorodzinnej czy senioralnej oraz utrzymanie wysokich wydatków na obronność.

Zakłada się jednak od 2025 roku stopniowe zmniejszanie deficytu. - Bez dodatkowych działań konsolidacyjnych dług sektora przekroczyłby w 2026 r. 60 proc. PKB, ze względu na wydatki militarne - podano w komunikacie.

Będzie strategia konsolidacji

Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rząd przedstawi jesienią tego roku strategię konsolidacji w ramach planu budżetowo-strukturalnego, który jest wymagany przez nowe zasady zarządzania gospodarczego UE. W efekcie dług sektora nie przekroczy 60 proc. PKB.

Z przekazanych przez KPRM informacji wynika, że według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów nastąpił wyraźny wzrost luki VAT w 2023 r. Zwiększyła się ona o 8,5 punktu procentowego i wyniosła 15,8 proc. potencjalnych wpływów.

Jak zapowiedziano w komunikacie, planuje się stworzenie niezależnego od Ministerstwa Finansów organu – Rady Fiskalnej, która będzie opiniować i monitorować przestrzeganie realizacji budżetu, a także przygotowywać prognozy i założenia makroekonomiczne. Planowana jest też aktualizacja przepisów związanych ze Stabilizującą Regułą Wydatkową (SRW). 

Wzrost inwestycji

Plan zakłada również, że inwestycje w roku 2026 wzrosną o 6,7 proc., a w roku 2027 – o 4,6 proc. Prognozowana stopa bezrobocia w roku 2024 wyniesie 5 proc., zaś w kolejnych trzech latach utrzyma się na poziomie 4,9 proc.

- Prognozuje się, że inwestycje ogółem zwiększą się o 2,9 proc. w 2024 roku, głównie za sprawą inwestycji publicznych, gdyż tempo wzrostu inwestycji prywatnych znacząco osłabnie w stosunku do wysokich wzrostów odnotowanych w zeszłym roku. Natomiast od 2025 r. spodziewamy się wysokich wzrostów zarówno inwestycji prywatnych, które będą stymulowane poprzez spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulację środków z KPO oraz publicznych, łącznie przekładających się na spodziewany wzrost inwestycji ogółem o 10,2 proc. – czytamy w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. 

Czytaj również: Rząd przyjął rewizję KPO - będą dopłaty do aut elektrycznych >>