PANA działa od początku 2020 roku, jednak dopiero teraz przedstawiony został jej program działania. Wynika z niego, że w najbliższym czasie kontroli zostanie poddane 248 firm audytorskich. Pełna lista jest opublikowana jest na stronie PANA.

Plan kontroli gotowy

Z przepisów wynika, że PANA sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, w ramach którego ustanawia system zapewniania jakości badań ustawowych sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe oraz usług pokrewnych, oparty na kontrolach biegłych rewidentów i firm audytorskich. Podstawowym celem kontroli przeprowadzanych przez PANA jest nadzorowanie procesu wykonywania usług atestacyjnych i pokrewnych w dążeniu do poprawy ich jakości.

Zobacz również: Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta będzie trudniejsze >>
 

Kontrole na podstawie analizy ryzyka

Kontrole w zakresie dotyczącym badań ustawowych PANA przeprowadza na podstawie analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w badaniach ustawowych, przy czym kontrole nie mogą być przeprowadzane rzadziej niż:

  • raz na trzy lata – w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP)spełniających kryteria dużej jednostki,
  • raz na sześć lat – w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe pozostałych jednostek.

Roczny  plan  kontroli  jest  ustalany  przez  PANA i  podlega  publikacji  na  stronie internetowej PANA. Kontrole przeprowadzają kontrolerzy PANA.