Jak mówi Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dla interesariuszy tych sprawozdań finansowych jakość i wiarygodność informacji finansowej ma ogromne znaczenie dla podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. - Inwestorzy, akcjonariusze dokonują wyboru swoich inwestycji, kontrahenci – wiarygodnych dostawców i odbiorców, a także pracownicy – swoich pracodawców - podkreśla. I dodaje, że temat etyki w zawodzie biegłego rewidenta stanowi jedno z głównych zagadnień tegorocznej XX edycji Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, która odbędzie się w dniach 25-27 listopada w hotelu Warszawianka w Jachrance.

 Zasady etyki w zawodzie biegłego rewidenta zostały określone w ustawie z 25 marca 2019 r. Nowy Kodeks Etyki będzie miał zastosowanie do czynności podjętych od 1 stycznia 2020 r. Przybliżanie jego treści i regularna praca nad omawianiem poszczególnych zagadnień to obecnie jedno z ważnych zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. - Zasady etyki – to baza profesji rewizji finansowej. Wydawanie właściwych osądów wymaga sceptycyzmu zawodowego, gromadzenia wiarygodnych i wystarczających dowodów dla potwierdzenia twierdzeń zawartych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez klienta. A sceptycyzm zawodowy możliwy jest wyłącznie w przypadku niezależności, obiektywizmu oraz szerokich kompetencji merytorycznych w zakresie związanym z przedmiotem oceny. Dlatego dużą uwagę skupiamy na tym, aby biegli rewidenci stale aktualizowali swoje kompetencje. Przy stale zmieniających się regulacjach to permanentne wyzwania; przygotowanie alertów, ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych, spotkań, szkoleń i konferencji - podkreśla szefowa samorządu.

Zobacz również:
Przepisy o nadzorze nad biegłymi rewidentami wchodzą w życie >>'
Burnos: Nowe obowiązki dla firm audytorskich >>

 

Jak informują organizatorzy Dorocznej Konferencji Audytingu, podczas drugiego dnia obrad Ewa Jakubczyk-Cały na sesji dotyczącej wagi stosowania zasad etycznych w wykonywaniu zawodu omówi ze swoimi gośćmi zarówno wyzwania stosowania zasad etyki w otoczeniu biznesowym jak też w relacjach pomiędzy firmami audytorskimi oraz wewnątrz firm audytorskich, w których kultura organizacyjna, jako priorytet ustanawiać powinna etykę zawodu.
- Chcemy w sposób aktywny wpływać na wszechstronne wykształcenie młodych kandydatów do zawodu biegłego rewidenta, stąd nasze zaangażowanie w różnorodne inicjatywy. Każda osoba decydująca się na podjęcie pracy w zawodzie powinna od samego początku znać obowiązujące zasady etyki, wiedzieć, z jaką odpowiedzialnością wiąże się rola biegłego rewidenta i jak wpływa na środowisko gospodarcze i innych ludzi – mówi Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.