Nowy urząd odbierze część uprawnień samorządowi biegłych rewidentów.

Nowy nadzór jeszcze w tym roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) zacznie działać jeszcze w tym roku. Początkowo w ograniczonym zakresie. W pełni będzie funkcjonować od 1 stycznia 2020 r. Zastąpi funkcjonującą obecnie Komisję Nadzoru Audytowego (KNA). Jak wynika z uzasadnienia, nowy organ kontroli ma zapewnić skuteczny system monitorowania działalności firm audytorskich. Zdaniem resortu finansów, obecnie funkcjonujący system opiera się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy. Jest to Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR). Nadzór nad nią sprawuje Komisja Nadzoru Audytowego. Zdaniem MF, nie ma ona jednak wystarczających narzędzi pozwalających na sprawdzanie jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie.

Czytaj w LEX:

 

Konieczna dodatkowa agencja kontroli

Nowo powołana agencja będzie kontrolowała firmy audytorskie w zakresie dotyczącym przeprowadzanych przez nie badań. Ich częstotliwość ma zależeć od wyników analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Weryfikacji nie będzie można jednak przeprowadzać rzadziej, niż: raz na trzy lata – w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego, spełniających kryteria dużej jednostki; lub raz na sześć lat – w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe innych jednostek. Nadzór nad nową agencją sprawować będzie minister finansów. Będzie on także powoływał prezesa agencji i zastępcę.

Zobacz więcej:
Ustawa uchwalona - MF przejmuje nadzór nad biegłymi rewidentami >>

Senat poprawia nowelę o nadzorze nad biegłymi rewidentami >>

Nowa agencja nadzoru zmieni rynek biegłych rewidentów >>

Audytorzy będą przez jakiś czas bez nadzoru >>

MF: Nadzór nad biegłymi rewidentami jest konieczny >>