Termin na dostosowanie się zaproponowano do 31 sierpnia 2020 roku, zapis przyjęty przez Sejm ustala go 30 kwietnia 2020 r. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowującym przepisy i techniczno-legislacyjny.

Zmiana nadzoru nad działalnością biegłych

Nowa ustawa przewiduje, zmiany zasad nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Powołana ma zostać Polska Agencja Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego. Agencja ma być tworzona w drugiej połowie 2019 r., a powierzone jej zadania zacznie wykonywać od początku 2020 r.

 


Nowy organ zastąpi instytucję prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, która do nowelizacji wykonywała znaczną część zadań dotyczących nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi, ale według resortu finansów pokazała, że samorząd zawodowy nie podejmował wystarczającej aktywności w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru publicznego. Dlatego zdecydowano o powołaniu odrębnego organu nadzoru, tj. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Czytaj: Ustawa uchwalona - MF przejmuje nadzór nad  biegłymi rewidentami>>

MF: brak wystarczających narzędzi

Uzasadniając konieczność zmian MF argumentowało, że Komisja Nadzoru Audytowego, nie ma wystarczających narzędzi pozwalających na kontrole jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie w tym zakresie, gdyż "system nadzoru publicznego opiera się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy", a obecne rozwiązania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi oraz nad biegłymi rewidentami nie są wystarczające.

Nowelizacja ustawy oznacza, że pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami będzie ponosić nowo powołana agencja. Natomiast PIBR zachowa prawo ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zasad etyki zawodowej oraz kontroli doskonalenia zawodowego, a także realizowania zadań dotyczących zatwierdzania i rejestracji biegłych rewidentów.

Czytaj: MF: Nadzór nad biegłymi rewidentami jest konieczny>>

Audytorzy będą przez jakiś czas bez nadzoru >>

Swoją działalność Polska Agencja Nadzoru Audytowego ma finansować z opłat za nadzór, pobieranych od firm audytorskich, a zadaniem agencji ma być kontrolowanie wszystkich firm audytorskich przez prowadzenie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych.