Badanie ankietowe prowadzone przez Ministerstwo Finansów jest adresowane do jednostek sektora finansów publicznych. Dotyczy m.in. państwowych i samorządowych jednostek  budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji gospodarki budżetowej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego i pozostałych  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych, państwowych i samorządowych instytucji kultury i innych państwowych czy samorządowych osób prawnych.

Jaki cel badania?

Celem jest zebranie informacji na temat funkcji i możliwości systemów finansowo-księgowych aktualnie wykorzystywanych przez te jednostki. Informacje te mają posłużyć do opracowania jednolitego planu kont zintegrowanego z klasyfikacją  budżetową, który ma stanowić uporządkowane i ujednolicone narzędzie służące zbieraniu informacji na temat jednostek sektora finansów publicznych.

- Ujednolicenie  systemu zbierania informacji stworzy nowe możliwości automatyzacji przekazywania i wykorzystania danych zarówno na poziomie jednostki, jak i całego sektora finansów  publicznych. Pozwoli na pozyskiwanie danych w różnych układach, a jednocześnie zapewni optymalizację ewidencji operacji zachodzących w jednostce ‒ tłumaczy MF.

Zobacz również: Nowe władze w samorządzie biegłych rewidentów >>

Odpowiedzi do końca czerwca

Ankieta składa się z 53 pytań. Są to pytania otwarte i zamknięte. Jak szacuje MF, czas wypełnienia ankiety zajmie ok. godziny. Jej wypełnienie wymaga jednak wcześniejszego zgromadzenia części danych (nt. kosztów, wykorzystywanych technologii) oraz skonsultowania się ze służbami IT. Jednostki, w których funkcjonuje więcej niż jeden system finansowo- księgowy, będą musiały osobno wypełnić ankietę dla każdego z wykorzystywanych systemów. Ankietę można wypełnić online na stronie internetowej MF do 30 czerwca 2019 r.