Zdaniem autora artykułu opublikowanego w lutowym numerze Przeglądu Podatkowego pt. Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego nowe regulacje prawne dotyczące ujawniania schematów podatkowych doprowadziły do ograniczenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego (adwokata, radcy prawnego) z naruszeniem wymogów konstytucyjnych.

Zbyt szerokie pojęcie schematu

Z uwagi na bardzo szerokie pojęcie schematu podatkowego obowiązki informacyjne nałożone na podatników i ich doradców znacznie wykraczają poza to, co jest niezbędne dla przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. W konsekwencji należy uznać, że brak było dostatecznie silnych podstaw aksjologicznych dla wprowadzonego ograniczenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego (adwokata, radcy prawnego). Nieuzasadniony był także pośpiech we wprowadzaniu tych rewolucyjnych zmian, co niewątpliwie przyczyniło się do powstania wątpliwości w tym zakresie.

Zobacz również: Michalik: Fundamentalny wyrok dla dowodów i podsłuchów w postępowaniach podatkowych >>

Prof. Mariański: Nowa ordynacja nie poprawi sytuacji podatników >>

Ograniczenia nie do końca złagodzone

Mimo pewnych zmian, które złagodziły te ograniczenia względem pierwotnego projektu ustawy nowelizacyjnej, przyjęte ostatecznie rozwiązania nadal nie spełniają standardów zgodności z Konstytucją oraz zasadami prawa UE. Zbyt łatwa możliwość identyfikacji klienta korzystającego ze schematu podatkowego sprawia, że zastąpienie bezpośredniego ujawnienia schematu przez doradcę podatkowego (adwokata, radcę prawnego) obowiązkiem zawiadomienia o dacie udostępnienia schematu w istocie niewiele zmienia dla oceny tych rozwiązań prawnych. Naruszają one zasadę proporcjonalności oraz ograniczają, ponad miarę, zasadę ochrony tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego, adwokata oraz radcy prawnego.

 


Więcej w lutowym numerze Przeglądu Podatkowego >>