Przedsiębiorca miał zawartą umowę, na podstawie której nabywał usługi księgowe od podmiotu powiązanego. Zgodnie z art. 15e ustawy o CIT wydatki na zakup pewnego rodzaju usług nie mogą być w całości kosztem uzyskania przychodów. Wyłączeniu podlegają m.in. koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Odliczyć można tylko pewien limit wydatków.

Zobacz również: Problematyczne rozliczanie odsetek w kosztach podatkowych >>

Firma miała jednak wątpliwości, czy zakup usług księgowych od podmiotu powiązanego - jako usługa doradcza – również będzie podlegał limitowaniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji nr 0111-KDIB2-3.4010.377.2018.2.KK, potwierdził, że nie.

 

Niejasne pojęcie usługi księgowej

Przyznał jednak, że nie do końca jest jednak oczywiste, co jest usługą księgową. Podkreślił jednak, że to podatnik ma zawsze obowiązek prawidłowego klasyfikowania i nazywania usług.

Organ podatkowy zwrócił też uwagę, że o rodzaju czynności decyduje nie nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty charakter czynności. W rezultacie o zakwalifikowaniu do konkretnego rodzaju usług decyduje treść czynności.

 


Dyrektor KIS zauważył, że przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęcia usług księgowych. Dodał, że pojęcie to nie znajduje się również w Słowniku języka polskiego PWN. Wskazał, że słownik odnosi się jedynie do terminu księgowość, który jest rozumiany jako:

  • prowadzenie ksiąg, w które wpisuje się wpływy, wydatki, transakcje i inne zmiany stanu majątkowego przedsiębiorstwa lub instytucji,
  • dział biura, przedsiębiorstwa, instytucji, którego zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Inne przepisy mogą być pomocą

- Brak definicji usług księgowych nie jest jednak problemem – podkreślił organ podatkowy. Dodał, że oczywistym jest też, że nie wchodzą one w skład usług doradczych. Jego zdaniem, wystarczy odwołać się pomocniczo do treści art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Przepis ten wymienia osobno usługi doradcze i księgowe. Oznacza to, że pojęcia te nie są tożsame.

Usługi księgowe nabywane od podmiotu powiązanego nie są usługami doradczymi. Nie podlegają więc limitowaniu.

- Problem rozgraniczenia usług doradztwa podatkowego od usług księgowych nie jest nowy – stwierdza nasz ekspert Radosław Maćkowski, doradca podatkowy z zespołu kancelarii MVP TAX. W powszechnej świadomości doradca podatkowy jest często utożsamiany z księgowym, według wielu kompetencje tych dwóch zawodów przenikają się i tak w istocie bywa. Są doradcy podatkowi wykonujący usługi doradcze i księgowe jednocześnie. Są także księgowi niebędący licencjonowanymi doradcami podatkowymi parający się doradztwem podatkowym. Zdaniem eksperta, wynika to m.in. z historycznych zaszłości obydwu zawodów, stosunkowo młodego wieku zawodu doradcy podatkowego (nie tak dawno świętowali 20-lecie istnienia) oraz zliberalizowania zasad świadczenia usług doradztwa podatkowego. - Ten ostatni ruch, mam wrażenie, zwiększył dezorientację dotyczącą istoty usług doradczych, jak widać nie tylko KIS, czy podatników - podsumowuje ekspert z MVP TAX.