Warto zauważyć, że obowiązek raportowania nie dotyczy wyłącznie schematów optymalizacyjnych tzw. transgranicznych, lecz także schematów wewnątrzkrajowych. Przy tak rozbudowanym i nowatorskim rozwiązaniu ustawodawca wskazał, że raportowaniu będą podlegały również schematy wprowadzone przed wejściem w życie ustawy – w tym zakresie wyznaczył obowiązki szczególne – jak również niedochowanie obowiązku zagroził niezwykle dotkliwymi sankcjami karnymi skarbowymi (sięgającymi do 10 mln zł grzywnami).

 

Nowe regulacje prawne wywołują wiele kontrowersji, szczególnie dyskutowane jest ograniczenie w wyniku ich wprowadzenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego – z naruszeniem wymogów konstytucyjnych oraz prawa Unii Europejskiej. Podnosi się, że pośpiech przy wprowadzaniu tych rewolucyjnych zmian nie był uzasadniony i niewątpliwie przyczynił się do powstania szeregu wątpliwości.

Jako że brak jest wzorców, które mogłyby stanowić wskazówkę do praktycznego wypełniania tych obowiązków informacyjnych, szczególnej uwadze polecamy procedury podatkowe dotyczące raportowania, jakie znajdują się w programie LEX Navigator Procedury Podatkowe: