Obowiązek raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ma zostać nałożony na promotorów, czyli podmioty, które doradzają klientom, opracowują, oferują lub udostępniają schematy podatkowe, a także wdrażają lub zarządzają wdrażaniem schematu podatkowego (w szczególności adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych).

 

 


 

30 dni na przekazanie informacji

Zobowiązani promotorzy będą mieli 30 dni na przekazanie Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym, licząc od jego udostępnienia klientowi lub rozpoczęcia wdrażania lub przygotowania do wdrożenia. Promotor będzie musiał poinformować o tym również klienta. Powinien wskazać również dane klienta, ale pod warunkiem, że uzyska jego zgodę. Promotorzy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej będą zobowiązani do poinformowania podatnika (korzystającego), że to on ma obowiązek zgłoszenia schematu w terminie 30 dni.

Przeczytaj więcej o planowanych zmianach: Duże zmiany w rozliczaniu podatku u źródła >>

Będą zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody w firmie >>

Exit tax już od stycznia 2019 roku >>

Raportowaniu będą podlegać schematy podatkowe posiadające przymioty określone jako cechy rozpoznawalne (ogólne lub szczególnie rozpoznawalne), sprecyzowane w ustawie nowelizującej. Cechą rozpoznawalną będzie przykładowo fakt zobowiązania się przez promotora i korzystającego do zachowania poufności wobec osób trzecich. Warto zauważyć, że wskazana cecha jest typową cechą zasadniczo wszystkich porad wydawanych przez doradców na rzecz klientów. Obowiązek zgłoszenia obejmie schematy wdrożone od dnia 25 czerwca 2018 r., czyli przed wejściem w życie planowej nowelizacji.

 

 

 

Konieczne dodatkowe procedury

Największe podmioty doradcze, tj. o przychodach przekraczających 8 mln zł, zostaną zobligowane do wdrożenia wewnętrznych procedur dotyczących przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych pod rygorem nałożenie kary w wysokości nawet 10 mln zł.

 

Joanna Prokurat, Joanna Goryca, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy

 

źródło: Codozasady.pl