Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podała w środę, że przychody podatkowe w 34 państwach członkowskich w 2017 r. stanowiły średnio 34,2 proc. ich PKB. To nieco więcej niż w 2016 w., gdy odsetek ten wynosił 34,0 proc.  Najniższe obciążenia podatkowe wśród krajów OECD są Meksyku (16,2 proc.), a następnie w Chile, Irlandii i Turcji.

W Polsce stosunek przychodów podatkowych do PKB wyniósł w 2017 r. był trochę wyższy niż w 2016 r., kiedy było to 33,4 proc. W rankingu OECD jest on  minimalnie niższy od średniej dla OECD, co daje Polsce 18. miejsce na liście, czyli w środku stawki.