Obywatel zasygnalizował RPO problem nierównego traktowania właścicieli samochodów zasilanych paliwem gazowym w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań technicznych nowych pojazdów. Zwraca on uwagę, że art. 81 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, iż nowo rejestrowane auta nie podlegają obowiązkowi corocznych badań technicznych, gdyż ich badanie musi być przeprowadzone przed upływem trzech lat od dnia pierwszej rejestracji. Zasada ta nie dotyczy jednak m.in. pojazdów zasilanych gazem. 

Zobacz również: 200 zł za badanie psychologiczne kierowcy - jest projekt

 

Badania techniczne samochodów na gaz

W ocenie obywatela  odmienne traktowanie właścicieli pojazdów z silnikami napędzanymi gazem, wyposażonych w fabryczną instalację LPG, w zakresie obowiązku okresowych badań technicznych, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Skoro bowiem mamy do czynienia z pojazdem, w którym funkcjonuje instalacja LPG zamontowana przez producenta, to powinien być on traktowany na równi z fabrycznie nowym pojazdem wyposażonym w silnik benzynowy lub silnik diesla i nie podlegać obowiązkowi corocznego badania. Na tej podstawie dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwrócił się do dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Renaty Rychter o zbadanie problemu, ustosunkowanie do zarzutów obywatela oraz poinformowanie o stanowisku.

Czytaj też omówienie orzeczenia w LEX: Nie rejestruje się ciągnika, gdy brak ważnego badania technicznego pojazdu >