Według zgłoszonego już do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o VAT, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 r. zerową stawką podatku miałby być objęty gaz płynny (LPG), inny niż przeznaczony do napędu silników spalinowych. Ta sama preferencja dotyczyłaby oleju opałowego a także granulatu z biomasy, zwanego pelletem. Dziś wszystkie te paliwa są objęte stawką 23 proc. VAT.

 

Senacka inicjatywa ma uzupełnić obowiązujący od 1 lutego system tymczasowych obniżek VAT m.in. na paliwa. W ramach tego pakietu obowiązuje zerowa stawka na gaz ziemny, a np. na paliwa silnikowe - do 8 proc. Senatorowie w uzasadnieniu projektu zauważyli, że dzisiejszy stan prawny dyskryminuje tych obywateli, którzy ogrzewają swoje domy olejem, gazem płynnym i pelletem względem tych, którzy korzystają z gazu ziemnego.

Projekt ustawy przewiduje też obowiązek zamieszczania  informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy. Taki sam obowiązek przewidziano dla punktów sprzedaży np. żywności, która dziś korzysta z obniżonego VAT.

Sejm zbiera się wprawdzie na najbliższe posiedzenie w piątek 5 sierpnia, ale prawdopodobnie rozpatrzy senacki projekt później. Kolejne posiedzenie jest planowane na 14-16 września.

 

Sprawdź również książkę: VAT. Komentarz 2022 >>