PiESEL - psi i koci PESEL ma ograniczyć bezdomność

Obowiązek trwałego znakowania psów i kotów oraz ich rejestracji w ogólnopolskiej elektronicznej bazie danych to pomysł, który ma szansę na realizację, gdyż w Sejmie jest wielu posłów przyjaznych zwierzętom. Inicjatywa PiESEL ma na celu nadanie psom i kotom swoistej tożsamości, co ma poprawić sytuację zwierząt domowych.

20.01.2024

W MS rozpoczęły się prace nad przepisami o mowie nienawiści wobec osób LGBT

Prawo karne

W Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęły się prace nad zmianą kodeksu karnego, dotyczące mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści m.in. wobec osób LGBT. Wiceszef resortu Krzysztof Śmiszek powiedział, że chodzi głównie o poszerzenie katalogu przesłanek, które będą traktowane jako dyskryminacyjne w kontekście dyskryminacyjnych czy pogardliwych wypowiedzi lub czynów.

18.01.2024

Kolejność darowizn nie powinna decydować o zobowiązaniu do uzupełnienia zachowku

Obecna konstrukcja przepisów dotyczących roszczenia o uzupełnienie zachowku uderza w zasadę równości - uważa czytelnik Prawo.pl, który postuluje zmianę przepisów w tym zakresie. Obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego de facto pozwalają uszeregować kolejność darowizn tak, by jedno z dzieci nie musiało spłacać rodzeństwa - decydująca jest bowiem data dokonania darowizny przez spadkodawcę.

17.01.2024

Wiceminister cyfryzacji: Kolejne usługi w aplikacji mObywatel - moduły "stłuczka" i "moja firma"

Administracja publiczna

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka powiedział we wtorek, że w aplikacji mObywatel pojawią się kolejne usługi. Chodzi o moduł stłuczka, czyli wypełnienie protokołu zdarzenia drogowego oraz moduł dla przedsiębiorców - moja firma. W przyszłości w aplikacji ma się pojawić także element sytemu elektronicznych e-doręczeń. Jak zapowiedział jednak wiceminister, to potrwa nieco dłużej.

16.01.2024

TSUE: Obywatelstwo nie jest potrzebne, by zostać członkiem partii

Wybory Prawo unijne

Odmawiając obywatelom Unii, którzy nie są obywatelami Polski i Czech, ale mają miejsce zamieszkania na terytorium tych państw, prawa do bycia członkiem partii politycznej, owe państwa członkowskie naruszyły prawo Unii w dziedzinie praw wyborczych. Do takiego doszedł właśnie rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

12.01.2024

Ponad 46 mln zł kary dla Canal Plus - za nierzetelne informacje dla klientów

Rynek i konsument

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 46 mln zł kary na CANAL Plus Polska oraz nakazał zwrot środków konsumentom. Wątpliwości wzbudziły telefoniczne rozmowy sprzedażowe, w których sugerowano, że konsumenci otrzymają bezpłatny prezent, tymczasem dochodziło do podpisania równoległej umowy. Do urzędu wpływały w tej sprawie skargi od konsumentów.

08.01.2024

Za złamanie nogi na oblodzonym chodniku można żądać odszkodowania

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Niemal każdej zimy jest urodzaj połamanych na śniegu i lodzie nóg, rąk i obojczyków. W takim przypadku można ubiegać się o pokrycie przez podmiot odpowiedzialny za usuwanie śniegu i lodu poniesionych strat, a także zadośćuczynienie za krzywdę. Jednak, chcąc dochodzić odszkodowania czy zadośćuczynienia, trzeba najpierw ustalić, kto zaniedbał swoich obowiązków przy usuwaniu śniegu lub lodu.

08.01.2024

Leśnicy w Puszczy Białowieskiej kosztują miliony

Środowisko Administracja publiczna

Utrzymanie nadleśnictw obejmujących swym zasięgiem Puszczę Białowieską kosztowało w latach 2014-2019 ponad 150 mln złotych – wylicza Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i apeluje o likwidację nadleśnictw: Browsk, Białowieża i Hajnówka. Nadleśnictwom nie przeszkadza, że ich plany dewastowania Puszczy są niezgodne z konwencją UNESCO oraz dyrektywą siedliskową i ptasią.

06.01.2024

Kierowcy bez polisy OC zapłacą surowsze kary

Prawo cywilne

Od stycznia wzrosły opłaty za brak komunikacyjnego OC, ale to nie ostatnia podwyżka w tym roku. Sankcje uzależnione są od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku jeszcze raz pójdzie w górę. Na kierowców czeka jednak jeszcze więcej zmian - a łamanie przez nich prawa jest coraz dotkliwiej karane.

06.01.2024

Pierwsze wypłaty 800 plus już na kontach rodziców

Pomoc społeczna Domowe finanse

W 2024 roku dotychczasowe świadczenie wychowawcze 500 plus na dziecko wzrosło o 300 zł. Pierwsze przelewy w wysokości 800 zł trafiły na konta rodziców już 29 grudnia. Zmiana wysokości pobieranego świadczenia nastąpiła z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

02.01.2024

Będą zmiany w finansowaniu Funduszu Kościelnego

Administracja publiczna

Rada Ministrów podjęła 27 grudnia br. decyzję o powołaniu międzyresortowego zespołu, który wypracuje zmianę systemu finansowania Funduszu Kościelnego – w tym zasad finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych. Międzyresortowy zespół wypracuje zmianę systemu finansowania Funduszu Kościelnego.

27.12.2023

Pies nie zawsze musi być prowadzony na smyczy

Środowisko

Zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna nie oznacza, że zwierzę zawsze musi być w kagańcu i na smyczy. Opiekun musi jednak w każdym przypadku zachowywać środki ostrożności. Zwalniając psa ze smyczy, należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.

26.12.2023

Spór o świąteczne dekoracje może skończyć się w sądzie

Prawo cywilne

Choć podobno od przybytku głowa nie boli, to świąteczna iluminacja widoczna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i migająca w tempie niebezpiecznym dla osób chorych dla epilepsje, o taki ból z pewnością może przyprawić. Można je potraktować jako uciążliwe dla innych immisje - wskazują prawnicy. Prawnie trudno jednak wyegzekwować umiar od sąsiada, którego poniósł świąteczny nastrój.

23.12.2023

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie gwarantuje odszkodowania

Domowe finanse Ubezpieczenia

Smartfony, tablety, laptopy - sprzęt elektroniczny często jest świątecznym prezentem. Nie jest on tani, a gdy się zepsuje, naprawa również jest kosztowna. Sprzedawcy oferują co prawda ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ale nie każda polisa spełni pokładane w niej oczekiwania. Klienci często spodziewają się wiele po polisach, ale w praktyce po szkodzie nie zawsze mogą liczyć na odszkodowanie.

22.12.2023

Media publiczne zamiast dodatkowej gotówki dostaną skarbowe papiery wartościowe

Finanse publiczne Spółki

Rząd zamierza zrekompensować publicznym mediom ubytek wpływów wynikający ze zwolnień od opłat abonamentowych w 2024 r. mechanizmem opartym na emisji skarbowych papierów wartościowych. Rekompensata byłaby przekazywana w formie skarbowych papierów wartościowych i przeznaczana pod nadzorem KRRiT wyłącznie na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej.

20.12.2023

Po burzliwych obradach Sejm ekspresowo przyjął uchwałę medialną

Sejm w ekspresowym tempie przyjął tzw. uchwałę medialną, w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Sam projekt wniosła grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. W uchwale wezwano Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych.

19.12.2023

Rękojmia to nie to samo co gwarancja

Prawo cywilne Domowe finanse

Rękojmia i gwarancja to dwa podstawowe mechanizmy zabezpieczające kupującego przed negatywnymi skutkami nabycia wadliwego towaru. Czego dokładnie można żądać w takich przypadkach? Okazuje się, że kupujący ma szerokie możliwości ochrony swoich uprawnień. Więcej na ten temat również w Legal Alert.

19.12.2023

Prezydent ułaskawił dwie osoby skazane za usiłowanie rozboju

Prawo karne

Kancelaria Prezydenta informuje, że prezydent Andrzej Duda zastosował prawo łaski przez darowanie reszty kar pozbawienia wolności wobec dwóch osób skazanych za usiłowanie dokonania rozboju. Uzasadniać to ma incydentalny charakter czynu i młody wiek w chwili jego popełnienia.

12.12.2023

Automatyczne podnoszenie ceny subskrypcji jest niezgodne z prawem

Domowe finanse

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji zwraca uwagę, że jeśli klient ma wykupioną subskrypcję z automatyczną płatnością, sprzedawca nie może podnieść jej ceny bez zgody konsumenta. Amazon Digital UK i Amazon EU w ramach Amazon Prime i Prime Video zmieniają praktykę pod wpływem działań Prezesa UOKiK. Dodatkowo, trwa weryfikacja praktyk u siedmiu innych podmiotów oferujących usługi w ramach subskrypcji.

12.12.2023