Rosja i Białoruś poza systemem ubezpieczeniowej Zielonej Karty

Prawo cywilne Transport

Koniec Zielonych Kart dla kierowców jadących na Białoruś i do Rosji. Od 1 czerwca 2023 roku, przekraczając granice z tymi krajami, zmotoryzowani będą musieli wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne. To największa zmiana w 65-letniej historii obecności polskiego rynku w Systemie Zielonej Karty.

24.05.2023

Rodziny wielodzietne z prawem do ulgi w opłatach za śmieci, ale przepisy niespójne

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Gminy mogą stosować częściowe zwolnienia z opłat za śmieci dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, ale usamodzielnienie się dziecka i jego wyprowadzenie się może pozbawiać rodzinę możliwości skorzystania z ulgi. Gminy nie uwzględniają obowiązującej od 2019 r. definicji rodziny wielodzietnej, która daje specjalne uprawnienia osobom, które wychowały co najmniej trójkę dzieci, również po ich usamodzielnieniu się.

23.05.2023

Rekordowa kara dla Facebooka za przekazanie danych do USA

RODO Prawo unijne

Meta, czyli firma prowadząca Facebooka, ukarana została przez Europejską Radę Ochrony Danych rekordową grzywną 1,2 mld euro za przesyłanie danych europejskich użytkowników Facebooka do USA. Rada w poniedziałek poinformowała też, że jest to wynik dochodzenia w sprawie Facebooka przeprowadzonego przez irlandzką Komisję Ochrony Danych.

22.05.2023

Żona-Polka raczej nie odzyska po rozwodzie utraconych zarobków

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Polskie prawo nie przewiduje możliwości zasądzenia na rzecz małżonka kwot mających stanowić substytut wynagrodzenia za pracę, którego ten małżonek nie uzyskał, ponieważ osobiście zajmował się domem i rodziną, zamiast pracować zawodowo. Nawet gdy druga strona zajęta była wyłącznie zarabianiem pieniędzy. Głośny ostatnio przykład hiszpański trudno zastosować na naszym gruncie.

20.05.2023

RPO: Nie ma potrzeby wprowadzać definicji zabytkowego przedmiotu kolekcjonerskiego

Zaproponowana zmiana przepisów może m.in. pozbawić zabytki ruchome dotychczasowej ochrony. Nie ma potrzeby wprowadzać definicji zabytkowego przedmiotu kolekcjonerskiego oraz dwóch nowych przepisów karnych – wskazuje Marcin Wiącek w opinii dla Komisji Ustawodawczej Senatu nt. projektu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

18.05.2023

Rząd proponuje przepisy ułatwiające kontrolę rodzicielską w internecie

Prawo rodzinne Nowe technologie

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt przewiduje rozwiązania, które mają ułatwić dostęp do narzędzi kontroli rodzicielskiej, dla rodziców małoletnich użytkowników w internecie. Funkcjonować będzie bezpłatny, skuteczny i prosty w obsłudze mechanizm dobrowolnego blokowania dostępu do treści pornograficznych.

16.05.2023

Najwięcej od pięciu lat wyroków śmierci na świecie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Liczba wykonanych wyroków śmierci była w 2022 r. najwyższa od 2017 r. – wynika z tegorocznego raportu Amnesty International o stosowaniu kary śmierci na świecie. Jako przykład jest podawane to, że 81 osób zostało straconych jednego dnia w Arabii Saudyjskiej. Autorzy raportu piszą, że powszechnie wiadomo o 20 krajach, które wykonywały wyroki kary śmierci, natomiast 6 krajów zniosło karę śmierci całkowicie lub częściowo.

16.05.2023

Zamówienie złożone, cena niepewna - UOKiK chce ukarać firmę

Rynek i konsument

Opłata serwisowa, za małe zamówienie czy za opakowanie - takie elementy dodaje do ceny produktu firma Glovo, a zamawiający w nie wiedzą, ile wyniesie koszt całości zamówienia. Sprawą zainteresował się UOKiK uznając, że niektóre elementy interfejsu dotyczące kosztów zamówienia mogą być mało widoczne dla konsumenta. Prezes UOKiK postawił platformie Glovo zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd, za które grozi kara do 10 proc. obrotu.

16.05.2023

Senat chce więcej czasu na liczenie głosów wyborczych za granicą

Administracja publiczna Wybory

Senat przyjął w czwartek projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który wydłuża z 24 do 48 godzin czas na dostarczenie do kraju protokołów z głosowania w obwodach za granicą podczas wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego. Za przyjęciem projektu głosowało 55 senatorów, 40 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt zostanie wniesiony do Sejmu.

12.05.2023

Tylko połowa reklamacji klientów na rynku finansowym uwzględniana

Rynek i konsument Finanse

Rzecznik finansowy poinformował, że klienci podmiotów rynku finansowego złożyli w 2022 roku ponad 2,2 mln reklamacji i jedynie połowa z nich została uwzględniona. Na pytanie o to, co jest największym problemem klientów instytucji finansowych, wskazał, że tematami od wielu lat najpopularniejszymi są obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz kredyty frankowe.

11.05.2023

Rząd i firmy zachęcają do dwuetapowej weryfikacji w internecie

Nowe technologie RODO

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Google, NASK oraz CERT Polska rozpoczęło kampanię edukacyjną poświęconą weryfikacji dwuetapowej. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z przejęciem kont online i zachęcenie do stosowania dodatkowych zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo użytkowników.

10.05.2023

Nie wszystkie gminy radzą sobie z opłatami za odbiór odpadów

Odpady Finanse samorządów

Jedynie w dwóch skontrolowanych gminach województwa mazowieckiego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. W pozostałych przewlekle egzekwowano deklaracje o wysokości opłaty oraz nieprawidłowo i nieskutecznie prowadzono postępowania wobec osób zalegających z opłatami.

10.05.2023

Senat wzywa do ujednolicenia rejestracji urodzin i zgonów w Europie

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Łatwiejsza rejestracja małżeństwa, zgonu i urodzin obywateli Unii Europejskiej jest koniecznością – uważają polscy senatorowie. Obecnie każde państwo członkowskie ma w tym zakresie inny system. Dlatego Senat przygotował projekt uchwały, skierowany do europarlamentarzystów i rządu, aby podjęli inicjatywę ujednolicenia i odformalizowania 27 systemów rejestracji stanu cywilnego.

09.05.2023

MSWiA: Trzeba skończyć z wpisywaniem fikcyjnego ojca w akcie urodzenia

Prawo rodzinne Administracja publiczna

W akcie urodzenia dziecka matka może wpisać fikcyjne dane jego ojca, ale rubryka „ojciec” nie może pozostać pusta. Kiedyś miało to zapewnić dzieciom pozamałżeńskim równy status, dziś jednak to często przeszkadza w korzystaniu z pełni praw obywatelskich, np. przy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w związku osób jednej płci. Rząd zapowiada zmianę tego przepisu.

08.05.2023

UOKiK: Firmy mają problem z prezentacją cen sprzed promocji

Rynek i konsument

Od początku tego roku przedsiębiorcy mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Z kontroli i monitoringu rynku przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że sprzedawcy często popełniają błędy przy oznaczaniu obniżek. - Rynek ma trudności z tym przepisem - ocenia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

08.05.2023

Apel o przepisy chroniące przed nadużywaniem sztucznej inteligencji

Nowe technologie

Organizacje społeczne, w tym Fundacja Panoptykon, apelują do europosłów i europosłanek o przyjęcie rozwiązań chroniących ludzi przed zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Głosowanie w Parlamencie Europejskim – wkrótce. Koalicja European Digital Rights (EDRi), do której należy Fundacja Panoptykon, opublikowała list otwarty w tej sprawie.

07.05.2023

Już nie wystarczy sława, każdy chce mieć jak najwięcej lajków

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Uczestnicy telewizyjnych teleturniejów, programów rozrywkowych, a także aktorzy serialowi coraz bardziej dbają o publiczny wizerunek, a nawet jakość swojej pracy na planie. Już nie wystarcza pokazanie się na ekranie, kontekst występu musi być pozytywny, podobnie jak oceny widzów. Potrafią skutecznie walczyć o to przed sądem.

06.05.2023

Banki likwidują oddziały i bankomaty - prawa konsumentów zagrożone

Domowe finanse Banki Niepelnosprawność

Likwidacja oddziałów banków i bankomatów, która szczególnie dotyka mieszkańców miasteczek i wsi, zwłaszcza osób starszych czy z niepełnosprawnościami, ogranicza ich prawa konsumenckie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak zauważa, nie mogą one się swobodnie przemieszczać w poszukiwaniu bankomatu, czy oddziału, a ponadto muszą ponosić koszty opłaty za wypłatę gotówki.

05.05.2023

Unijna rada przedstawia przegląd decyzji i wytycznych RODO

RODO Prawo unijne

Podsumowanie pracy wykonanej w ostatnim roku i wyniki przeglądu wytycznych przeprowadzonego wśród interesariuszy oraz, po raz pierwszy, tematyczne zestawienie przykładów ostatecznych decyzji wydanych w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy - zawiera opublikowane właśnie sprawozdanie z działalności Europejskie Rady Ochrony Danych (EROD).

04.05.2023

Eksponując flagę państwową, trzeba pamiętać o zasadach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wywieszona flaga powinna być czysta, wyprasowana, przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu. Powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie. Nie może się też zawijać wokół masztu. Organizator obchodów, podczas których używane są flagi z papieru, powinien zapewnić odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia.

02.05.2023