W przypadku kolizji z cudzoziemcem częściej przydaje się pomoc policji

Prawo cywilne Drogi Turystyka Ubezpieczenia

W 2022 roku aż o 65 proc. wzrosła liczba wypadków spowodowanych przez osoby kierujące samochodem na zagranicznych rejestracjach. Po kolizji z kierowcą spoza Polski, sposób postępowania jest trochę bardziej skomplikowany niż wtedy, gdy sprawca prowadzi pojazd zarejestrowany w naszym kraju.

24.06.2023

Sztuczna inteligencja rozpozna nielegalnego imigranta

Administracja publiczna Prawo unijne

Fundacja Panoptykon krytykuje Unię Europejską za podział migrantów, którzy wjeżdżają na teren Wspólnoty. Pomoc sztucznej inteligencji to błąd, zdaniem aktywistów. Nowa regulacja AI ma dopuszczać stosowanie systemów wysokiego ryzyka w zarządzaniu migracją, azylem i kontrolą granic. I do tego organizacje społeczne nie będą mogły występować w imieniu osób pokrzywdzonych decyzją.

22.06.2023

Dzięki czerwcowej waloryzacji kont w ZUS przyszli emeryci dostaną wyższe świadczenia

Emerytury i renty

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi waloryzacji osoby, które teraz przejdą na emeryturę, dostaną świadczenia wyższe nawet o kilkaset złotych, niż otrzymałyby, składając taki wniosek w I półroczu 2023 r.

20.06.2023

W dekolt i pod spódnicę nie wypada zaglądać, zabrania też prawo

Prawo cywilne RODO

Siłownie, przymierzalnie, plaże, ulice, obiekty sportowe - nagrywanie w tych miejscach filmików z ukrycia i fotografowanie osób prywatnych bez ich zgody staje się prawdziwą plagą. Jednocześnie takie materiały często zdobywają popularność w portalach społecznościowych. Regulacje w kolejnych krajach coraz lepiej radzą sobie z penalizowaniem takich czynów. Podobne sprawy trafiają też do polskich sądów.

17.06.2023

Burmistrz ukarany za zaniedbania w ochronie danych osobowych

Administracja publiczna RODO

Burmistrz miasta i gminy został ukarany administracyjną karą pieniężną w kwocie 10 tys. zł za to, że jako administrator nie stosował odpowiednich środków organizacyjnych, które zapobiegłyby naruszeniu ochrony danych osobowych, do jakiego doszło na skutek nieuprawnionego kopiowania plików z danymi osobowymi. Mógłby temu zapobiec, przeprowadzając analizę ryzyka.

15.06.2023

Rejestracja zastąpi obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu

Administracja publiczna

Zastąpienie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji pojazdu proponują Minister Cyfryzacji w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury. Według tego projektu, obywatele będą ograniczać się tylko do wykonania jednej czynności – przerejestrowania, zamiast obecnego zgłoszenia nabycia pojazdu i dodatkowo jego przerejestrowania.

13.06.2023

Surowa kara dla Biedronki za nierealne obietnice w "tarczy antyinflacyjnej”

Rynek i konsument

Spółka Jeronimo Martins Polska wprowadzała konsumentów w błąd odnośnie warunków, korzyści i dostępności regulaminu akcji „Tarcza Biedronki antyinflacyjna” - uznał prezes UOKiK. I nałożył na firmę karę w wysokości ponad 160 mln zł. Według UOKiK klienci nie mieli realnej szansy na skorzystanie z promocji - nie zarejestrowano żadnego zgłoszenia, które spełniałoby wymogi regulaminu „Tarczy”.

13.06.2023

Po rozwodzie trzy miesiące szansy na zmianę nazwiska, ale nie można przymuszać

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna

W terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego rozwiedziony małżonek może zdecydować się na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed ślubem. Oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Drugi małżonek nie może go tego przymusić albo mu tego zabronić.

11.06.2023

Polski wiceminister próbował zatrzymać unijną rezolucję przeciwko przemocy 

Prawo karne Prawo unijne

Na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wiceminister Sebastian Kaleta zgłosił w piątek 9 czerwca br. w Luksemburgu weto podczas posiedzenia Rady UE w sprawie o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz rezolucji w sprawie osób LGBT. Według wiceministra i jego szefa ta regulacja ma na specjalnych zasadach, w sposób preferencyjny i wybiórczy, traktować bezpieczeństwo osób LGBT w Unii Europejskiej.

10.06.2023

Od gorącej miłości do oszustwa matrymonialnego droga niedaleka

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Zbliżają się urlopy i czas gorących, szybkich znajomości. Wakacyjne relacje jednak mogą być kosztowne, zwłaszcza, gdy jedna ze stron zaangażuje się emocjonalnie i oczekuje stałego związku. Nie trudno wykorzystać to oczekiwanie, nie tylko zresztą w porze letniej, bo przez cały rok grasują oszuści obu płci. Ich zamiarem jest doprowadzenie ofiary do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

10.06.2023

Czasem należy się odszkodowanie za anulowaną przez przewoźnika rezerwację

Rynek i konsument Transport

Niska cena biletu lotniczego nie zawsze jest spowodowana promocją linii lotniczych. Bywa, że odpowiada za nią pomyłka systemu i gdy przewoźnik zorientuje się, że sprzedał za pół darmo tysiące biletów, zwykle anuluje rezerwacje. Dla pasażerów może to być problem, o ile kupili bilet z niewielkim wyprzedzeniem.

08.06.2023

RPO chce granicy sumowania punktów karnych dla kierowców

Policja Transport

Ponieważ za naruszenie tym samym czynem więcej niż jednego przepisu prawa drogowego kierowca może otrzymać dowolnie wysoką sumę punktów karnych, które się sumują, przekroczenie granicy 24 punktów może być zatem skutkiem tylko jednego czynu - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I występuje do MSWiA o zmianę przepisów, aby chronić obywateli przed zbyt uznaniowym przyznawaniem punktów.

07.06.2023

Branża pogrzebowa apeluje o waloryzację zasiłku pogrzebowego

Pomoc społeczna Emerytury i renty

8 tysięcy złotych – tyle wynosić powinien dziś zasiłek pogrzebowy - uważa Polska Izba Branży Pogrzebowej. Zdaniem organizacji, dotychczasowa wysokość tego świadczenia, która od ponad 12 lat wynosi 4 tys. zł, wymaga waloryzacji w związku z rosnącymi kosztami – m.in. energii czy pracy, jak również z koniecznością zapewnienia usługi funeralnej na właściwym poziomie.

07.06.2023

Rzecznik finansowy pyta instytucje finansowe o skutki wycieku danych

Rynek i konsument Finanse RODO

W związku z możliwym wyciekiem danych, które potwierdziło kilka dni temu ministerstwo cyfryzacji, m.in. klientów banków i związanym z tym zablokowaniem niektórych kart płatniczych, Rzecznik Finansowy skierował pisma do instytucji finansowych z prośbą o wyjaśnienia co do możliwych skutków tej sytuacji. Sugeruje też, by ich klienci zainteresowali się, co te instytucje robią w tej sprawie.

06.06.2023

Liga żużlowa ukarana za ograniczenie rywalizacji o zawodników

Prawo unijne Ochrona konkurencji

Ustalanie maksymalnych stawek wynagrodzenia żużlowców startujących w polskich ligach stanowiło naruszenie prawa konkurencji, a skutkiem tych działań było ograniczenie swobodnej rywalizacji między klubami o najlepszych zawodników. W związku z tym Prezes UOKiK nałożył na Polski Związek Motorowy i Ekstraligę Żużlową kary finansowe w łącznej wysokości ponad 5,2 mln zł.

06.06.2023

RPO pyta o ochronę seniorów przed wykluczeniem cyfrowym

Pomoc społeczna Emerytury i renty Nowe technologie

Uzasadnione odchodzenie od „papierologii”, także co do różnych rozliczeń obywateli z państwem, następuje jednak bez odpowiednich przepisów przejściowych oraz wyłączeń uzasadnionych wiekiem i brakiem kompetencji cyfrowych. Rzecznik praw obywatelskich ma zastrzeżenia co do zgodności tych działań z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji oraz właściwym poszanowaniem praw osób w wieku podeszłym do godnego i niezależnego życia.

05.06.2023

Likwidacja białych plam transportowych najlepiej przez powiaty i związki gmin

Samorząd terytorialny Transport

Największy problem w zakresie wykluczenia transportowego dotyczy połączeń w ramach obszarów funkcjonalnych miast powiatowych, a więc między gminami wiejskimi a stanowiącą centralny ośrodek społeczno-gospodarczy gminą miejską - uważa Związek Powiatów Polskich. I proponuje, by dotacje na likwidację tzw. białych plam trafiały w pierwszym rzędzie do powiatów i związków międzygminnych.

05.06.2023

Granice wolności słowa - politycy powinni mieć grubszą skórę

Prawo karne Prawo cywilne

Marsz 4 czerwca 2023 r. rozgrzał debatę publiczną już na kilka dni przed rozpoczęciem - nie bawiono się w półśrodki, od razu sięgając po nawiązania do "komór" oraz zagłady Żydów. Nie lepiej było w dniu marszu - samo wydarzenie przebiegło spokojnie - choć nie zabrakło dosadnych haseł i mocnych komentarzy, również ze strony partii rządzącej - m.in. o "marszu nienawiści". Warto pamiętać o granicach wolności słowa. Nie wszystko wolno, nawet w kampanii wyborczej.

05.06.2023

Abonament RTV w 2024 roku nie podrożeje

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stawki abonamentu RTV, które będą obowiązywać w 2024 roku. Jak co roku, za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, będzie można uzyskać zniżki.

02.06.2023

Komitet PAN: "Rosyjska" komisja przykładem ustawowego bezprawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wprowadzanie do polskiego porządku prawnego ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 jest przykładem ustawowego bezprawia, cechuje się wadą oczywistej niekonstytucyjności i budzi głębokie obawy o przyszłość Polski jako państwa demokratycznego, osadzonego w kulturowej i prawnej wspólnocie Zachodu.

01.06.2023