Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tys. zł

Prawo karne Środowisko

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tys. zł. Od początku roku doszło do prawie 1,6 tys. pożarów traw, straty przekroczyły 1,3 mln zł, podczas jednego z takich pożarów zginął mężczyzna.

18.03.2023

Rząd zapowiada nowe świadczenie dla niepełnosprawnych i możliwość dorabiania dla opiekunów

Pomoc społeczna

Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pojawi się 1 stycznia 2024 r. Wśród tematów omawianych na spotkaniu z rodzinami osób niepełnosprawnych była także – jak podała - możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

16.03.2023

Unieważnienie sprzedaży mieszkań z lokatorami

Prawo karne Prawo cywilne Budownictwo

Trzy lata więzienia, a także ponad 110 tys. zł grzywny, sąd wymierzył nabywcy mieszkań oskarżonemu o to, że jako pełnomocnik spółdzielni działał na jej szkodę. Zaś byłemu wiceprezesowi spółdzielni - karę roku i 10 miesięcy więzienia. Sąd Okręgowy w Katowicach unieważnił umowę dotyczącą 186 mieszkań, sprzedanych wraz z lokatorami. Oskarżony odpowiadał też za przywłaszczenie praw majątkowych, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i oszustwa.

15.03.2023

Sejm: Podkomisja zmienia projekt w sprawie kar za "lżenie" kościołów

Prawo karne

Do trzech lat więzienia miałoby grozić za "lżenie" kościoła w czasie nabożeństwa lub doprowadzenie do "przerwania aktu religijnego" - wynika m.in. z poprawek przyjętych w środę przez sejmową podkomisję do obywatelskiego projektu zmian w Kodeksie karnym. Podkomisja poparła projekt, co oznacza, że wróci on do prac w komisji, a następnie do drugiego czytania na forum Sejmu.

15.03.2023

Sprawa dla SN - dwie kary za jedno przekroczenie prędkości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Obywatel przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Został za to ukarany 800-złotowym mandatem, który opłacił, ale dwa miesiące potem sąd rejonowy wyrokiem nakazowym wymierzył mu za ten sam czyn karę 900 zł grzywny. W sprawę wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który składa kasację do Sądu Najwyższego. Wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i umorzenie postępowania.

15.03.2023

System informatyczny działa - nowy paszport tanio i bez wysiłku

Administracja publiczna

Po wprowadzeniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowego systemu informatycznego paszport można uzyskać dużo łatwiej niż wcześniej. Oficjalny termin oczekiwania to 30 dni, ale np. w Warszawie otrzymuje się dokument w ciągu 10 dni. Zamiast kilku stron formularza, nie wypełniamy nic, sami urzędnicy za nas tym się zajmą.

15.03.2023

Kontroler to nie policjant, choć może ująć podróżnego bez biletu

Prawo cywilne Transport

Brak biletu wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej, powszechnie nazywanej mandatem. Prawo przewozowe określa uprawnienia kontrolera, z których najbardziej kontrowersyjnym jest prawo ujęcia pasażera, który nie chce okazać biletu ani dokumentu tożsamości, nie jest to jednak prawo tak szerokie, jak to przyznane policji.

15.03.2023

Polska jednym z liderów w zgłaszaniu produktów niebezpiecznych

Rynek i konsument Rynek Prawo unijne

1,6 mln sztuk - tyle produktów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosił łącznie do europejskiego rejestru produktów niebezpiecznych (w 173 zgłoszeniach). Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, Polska znajduje się na podium wśród krajów najczęściej dokonujących zgłoszeń w systemie. Jako niebezpieczne najczęściej identyfikowano zabawki i sprzęt elektryczny.

14.03.2023

Bank surowo ukarany za narzucanie niedozwolonych opłat

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty

Deutsche Bank Polska zapłaci ponad 5,7 mln zł kara za to, że jednostronnie zmienił postanowienia dotyczące wysokości opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych, pomimo że postanowienia te miały charakter abuzywny. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał to za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

13.03.2023

Adres „do eksmisji” za 500 zł? Umowa najmu okazjonalnego nie taka bezpieczna

Prawo cywilne Rynek i konsument

Najem okazjonalny z zasady ma lepiej zabezpieczać interesy najemcy i wynajmującego. Ma to gwarantować forma zawieranej umowy, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz wskazanie przez najemcę lokalu, do którego wyprowadzi się, gdy coś pójdzie nie tak. Przez "pomysłowych" przedsiębiorców ten wymóg staje się fikcją - oferują zakup deklaracji. A to może skutkować eksmisją na bruk.

13.03.2023

UOKiK: Cena biletu na koncert ma być brutto, z wszystkimi opłatami

Rynek i konsument

Gdy portale sprzedające bilety na koncerty piszą: cena „od 100 zł”, to na końcowym etapie zamówienia może się okazać, że nawet za najtańszy klient zapłaci więcej, bo serwis doliczy obowiązkową opłatę. Prezes UOKiK postawił spółce eBilet zarzut wprowadzania konsumentów w błąd co do rzeczywistej ceny oferowanych biletów. A spółki Eventim i Ticketmaster otrzymały wezwanie do zmiany praktyk.

09.03.2023

Trybunał w Strasburgu zbada sprawę zatrzymania dziennikarzy na granicy

Prokuratura Policja Wojsko

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi skargi Macieja Nabrdalika i Macieja Moskwy. Chodzi o brutalne zatrzymanie przez żołnierzy Wojska Polskiego fotoreporterów w okolicach granicy polsko-białoruskiej. Skarga dotyczy naruszeń popełnionych podczas samego zatrzymania, nieludzkiego traktowania i pogwałcenia prywatności skarżących, jak i pozbawienia ich skutecznej drogi sądowej.

08.03.2023

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu kolejny projekt zaostrzający prawo do aborcji

Prawo karne Opieka zdrowotna

Wniesiony pod koniec grudnia do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz innych ustaw, przewidywał kary za m.in. informowanie o możliwości przerwania ciąży. Złożyła go jako projekt obywatelski, poparty około 150 tys. podpisów, Fundacja Życie i Rodzina. We wtorek Sejm odrzucił go w pierwszym czytaniu.

07.03.2023

NIK: Państwo nie chroni obywateli przed cyberprzestępstwami

Administracja publiczna Nowe technologie

Rządowe agendy skupiają się głównie na zabezpieczaniu wewnętrznych systemów państwowych, zapominając przy tym o obywatelach. Do tego brakuje głównie konkretnych działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz procedur zgłaszania przestępstw. Takie są wnioski Najwyższej Izby Kontroli z przeglądu działań państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków cyberprzestępczości.

07.03.2023

UOKiK podsumowuje działania na rzecz konsumentów

Rynek i konsument

UOKiK w 2022 roku wszczął 97 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz dotyczących uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także 203 postępowania wyjaśniające. Wydał 58 decyzji, w których nałożył łącznie ponad 102 mln zł sankcji pieniężnych. Podejmował również działania miękkie: wystosował 363 wystąpienia do przedsiębiorców z zakresu ochrony konsumentów.

07.03.2023

Nowe śledztwa w sprawie lichwy mieszkaniowej

Prawo karne

Prokuratura gdańska wszczęła śledztwo przeciwko pięciu oskarżonym dotyczącym tzw. „lichwy mieszkaniowej”. Zarzucono im popełnienie łącznie 17 przestępstw na szkodę 23 pokrzywdzonych. Sprawcy oferowali osobom w trudnej sytuacji pożyczki gotówkowe w formie aktu notarialnego. Pokrzywdzeni otrzymywali zazwyczaj znacząco mniejsze kwoty od zapisanych w notarialnych umowach. Tracili w ten sposób na zawsze swoje mieszkania i domy.

04.03.2023

Likwidacja TVP Info i abonamentu RTV - obywatelski projekt w Sejmie

Spółki Zarządzanie

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym 7 marca Sejm rozpatrzy obywatelski projekt ustawy o zniesieniu opłat abonamentowych. Zakłada on także likwidację stacji TVP Info, która – według autorów projektu - stała się ona bowiem narzędziem polityki, nie różniącym się w istocie swojej misji od telewizji właściwej dla krajów autorytarnych.

04.03.2023

Deepfake - ofiara realistycznej przeróbki może mieć problem z dochodzeniem swoich praw

Prawo karne Prawo cywilne Nowe technologie

Czy można nieświadomie zostać gwiazdą porno? Jak najbardziej, umożliwia to technika deepfake – pozwalająca na zamianę twarzy osób występujących w filmie. Nie trzeba być wybitnym znawcą ludzkiej natury, by stwierdzić, że nie zawsze będzie to „Mandalorian”. Nie jest jednak do końca jasne, jaki przepis zastosować, by chronić pokrzywdzonych takimi czynami.

04.03.2023

TSUE: Organizacje ekologiczne mogą kwestionować plany urządzenia lasu

Środowisko Prawo unijne

Organizacje ochrony przyrody muszą mieć prawo skierowania sprawy i zbadania planu urządzenia lasu na drodze sądowej, zwłaszcza jeżeli zmiany wiążą się z dużą ingerencją. To jedna z istotniejszych tez wydanego dziś przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku, który uwzględnił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Z rozstrzygnięcia są zadowolone zwłaszcza organizacje proekologiczne.

02.03.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski