NIK: Państwo nie chroni obywateli przed cyberprzestępstwami

Administracja publiczna Nowe technologie

Rządowe agendy skupiają się głównie na zabezpieczaniu wewnętrznych systemów państwowych, zapominając przy tym o obywatelach. Do tego brakuje głównie konkretnych działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz procedur zgłaszania przestępstw. Takie są wnioski Najwyższej Izby Kontroli z przeglądu działań państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków cyberprzestępczości.

07.03.2023

UOKiK podsumowuje działania na rzecz konsumentów

Rynek i konsument

UOKiK w 2022 roku wszczął 97 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz dotyczących uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także 203 postępowania wyjaśniające. Wydał 58 decyzji, w których nałożył łącznie ponad 102 mln zł sankcji pieniężnych. Podejmował również działania miękkie: wystosował 363 wystąpienia do przedsiębiorców z zakresu ochrony konsumentów.

07.03.2023

Nowe śledztwa w sprawie lichwy mieszkaniowej

Prawo karne

Prokuratura gdańska wszczęła śledztwo przeciwko pięciu oskarżonym dotyczącym tzw. „lichwy mieszkaniowej”. Zarzucono im popełnienie łącznie 17 przestępstw na szkodę 23 pokrzywdzonych. Sprawcy oferowali osobom w trudnej sytuacji pożyczki gotówkowe w formie aktu notarialnego. Pokrzywdzeni otrzymywali zazwyczaj znacząco mniejsze kwoty od zapisanych w notarialnych umowach. Tracili w ten sposób na zawsze swoje mieszkania i domy.

04.03.2023

Likwidacja TVP Info i abonamentu RTV - obywatelski projekt w Sejmie

Spółki Zarządzanie

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym 7 marca Sejm rozpatrzy obywatelski projekt ustawy o zniesieniu opłat abonamentowych. Zakłada on także likwidację stacji TVP Info, która – według autorów projektu - stała się ona bowiem narzędziem polityki, nie różniącym się w istocie swojej misji od telewizji właściwej dla krajów autorytarnych.

04.03.2023

Deepfake - ofiara realistycznej przeróbki może mieć problem z dochodzeniem swoich praw

Prawo karne Prawo cywilne Nowe technologie

Czy można nieświadomie zostać gwiazdą porno? Jak najbardziej, umożliwia to technika deepfake – pozwalająca na zamianę twarzy osób występujących w filmie. Nie trzeba być wybitnym znawcą ludzkiej natury, by stwierdzić, że nie zawsze będzie to „Mandalorian”. Nie jest jednak do końca jasne, jaki przepis zastosować, by chronić pokrzywdzonych takimi czynami.

04.03.2023

TSUE: Organizacje ekologiczne mogą kwestionować plany urządzenia lasu

Środowisko Prawo unijne

Organizacje ochrony przyrody muszą mieć prawo skierowania sprawy i zbadania planu urządzenia lasu na drodze sądowej, zwłaszcza jeżeli zmiany wiążą się z dużą ingerencją. To jedna z istotniejszych tez wydanego dziś przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku, który uwzględnił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Z rozstrzygnięcia są zadowolone zwłaszcza organizacje proekologiczne.

02.03.2023

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych wchodzi w życie

Prawo cywilne Budownictwo

Z dniem 1 marca br. wchodzi w życie ustawa z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych, która wprowadza m.in. zmiany w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Skorzystać z tego będzie mogła grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Prezydent podpisał ustawę 12 grudnia ubr.

01.03.2023

Kanada, USA i KE zakazują urzędnikom korzystania z TikToka

Nowe technologie RODO Prawo unijne

Od wtorku z telefonów służbowych będzie usuwana zainstalowana już aplikacja TikTok, a także blokowana możliwość korzystania z niej - poinformował kanadyjski resort spraw zagranicznych. Biały Dom nakazał w poniedziałek agencjom rządowym wyeliminowanie w ciągu 30 dni chińskiej aplikacji Tik Tok z federalnych urządzeń i systemów. Także Komisja Europejska zabrania używania TikToka na telefonach służbowych.

28.02.2023

Kary dla firm przygotowujących fałszywe opinie o produktach

Rynek i konsument

Firma z Poznania ukarana została za handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie, które wprowadzały konsumentów w błąd co do reputacji firm oraz oferowanych przez nie produktów i usług. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił też zarzuty za podobne praktyki wobec firmy z Rzeszowa. Temu przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. obrotu.

27.02.2023

Ustawa o dostępie komisji ds. pedofilii do kościelnych dokumentów już obowiązuje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Dostęp Państwowej Komisji ds. Pedofili do m.in. do akt i dokumentów różnych organizacji, w tym Kościoła to jedna ze zmian w nowelizacji ustawy o tej komisji. Przewiduje ona też możliwość przystąpienia komisji do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania. Ustawa obowiązuje od 26 stycznia br.

26.02.2023

Zwodniczy interfejs, czyli jak e-sklepy manipulują klientami

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji

Automatycznie dodane do koszyka ubezpieczenie produktu, zgoda na przekazanie danych w miejscu przycisku „dalej”, niewidoczne koszty wysyłki - to przykłady tzw. dark patterns, czyli praktyki sklepów internetowych, wykorzystujące wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje zakupowe. Według przeprowadzonej kontroli, stosuje je blisko połowa e-sklepów.

25.02.2023

Projekt o konsumenckich pozwach grupowych wzbudza kolejne wątpliwości

Prawo cywilne Rynek i konsument

W toku opiniowania pojawiają się kolejne krytyczne uwagi do projektu nowelizacji dotyczącej pozwów grupowych w postępowaniach konsumenckich. Tym razem swoje wątpliwości zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji. W przedstawionym stanowisku zaznacza, że nie jest do końca jasne, czy projekt prawidłowo zrealizuje założenia unijnej dyrektywy, a część regulacji jest nieprecyzyjna.

24.02.2023

Już są ceny ciepła dla chronionych obiorców

Rynek i konsument

Urząd Regulacji Energetyki opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywały od 1 marca do 31 grudnia br. To decyzja realizująca przepisy znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według których ceny dla obiorców ciepła nie mogą być wyższe niż te z 30 września ubiegłego roku plus 40 proc.

23.02.2023

Rośnie zadłużenie Polaków i liczba upadłości konsumenckich

Domowe finanse

W całym 2022 roku upadłość konsumencką ogłoszono wobec 15,6 tys. osób, przy czym w drugiej połowie roku było ich więcej niż w pierwszej. W grupie województw z największymi zaległościami konsumentów-bankrutów dominują Śląsk i Mazowsze. Eksperci radzą, aby konsumenci nie czekali, aż znajdą się na skraju bankructwa, bo wtedy na pomoc jest już za późno.

23.02.2023

Dwie firmy ubezpieczeniowe pod lupą UOKiK za niedozwolone klauzule

Prawo cywilne Rynek i konsument

Spółki Generali Życie TU oraz TU Allianz Życie stosowały niedozwolone postanowienia umowne - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes zakwestionował mechanizm pobierania przez Generali Życie opłat alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z ufk. W przypadku Allianz zastrzeżenia budziły niejasne klauzule modyfikacyjne umożliwiające podwyżki różnych opłat.

20.02.2023

Hodowla drobiu na własne potrzeby bez rejestracji

Środowisko Prawo gospodarcze

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozwala na to prawo unijne, ale nie zostało ono jeszcze wdrożone do polskiego porządku prawnego. Jednak do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

17.02.2023

RPO apeluje o równą ochronę przed podwyżkami cen gazu

Pomoc społeczna

RPO zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyjaśnienie w sprawie nierówności w traktowaniu gospodarstw domowych. Chodzi o różnicowanie stawek za gaz ze względu na to, czy ciepło dostarcza zewnętrzny dostawca, czy pochodzi ono z kotłowni. Spółdzielcy apelują, by jak najszybciej znowelizować przepisy i zapewnić równą ochronę przed drastycznymi cenami gazu.

17.02.2023

UOKiK w drugiej połowie roku zacznie karać za złe informowanie o obniżkach cen

Rynek i konsument

W drugiej połowie roku zaczniemy nakładać kary na handlowców za złe informowanie o obniżkach cen - zapowiada prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Według Urzędu wielu handlowców próbuje "obchodzić" nowe przepisy. Ale zanim będą kary, UOKiK opublikuje szczegółowe wytyczne określające jak taka informacja o promocjach powinna wyglądać.

17.02.2023

Zanieczyszczenie świetlne rośnie, a prawo nas nie chroni

Środowisko Administracja publiczna

Nieograniczona, nadmierna emisja sztucznego światła w przestrzeni publicznej godzi w konstytucyjne prawa obywateli do ochrony zdrowia oraz do czystego środowiska - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że zakłóca to naturalny biorytm człowieka i powoduje m.in. bezsenność. Obniża komfort życia mieszkańców nie tylko miast, ale i wsi, co przekłada się na pogorszenie zdrowia.

17.02.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski